Mototarget - Artykuły http://www.mototarget.pl/ <![CDATA[Przez pó? roku programu „Mój elektryk” z?o?ono ponad 60 wniosków na dofinansowanie zakupu elektrycznych Volkswagenów ID.3 i ID.4 ]]> 2022-05-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27909.html <![CDATA[Volkswagen Samochody Dostawcze i firma HOBBY specjalizuj?ca si? w zabudowach samochodów kempingowych nawi?zuj? perspektywiczn? wspó?prac?]]> 2022-05-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27908.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E zdobywa tytu? najlepszego samochodu 2022 wed?ug Ameryka?skiego Stowarzyszenia Samochodowego (American Automobile Association – AAA)]]> 2022-05-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27907.html <![CDATA[3000 sztuk modelu PCX125 sprzedanych przez Honda Polska]]> 2022-05-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27906.html <![CDATA[Klienci indywidualni coraz cz??ciej wybieraj? Forda. Dynamiczny wzrost sprzeda?y SUV-ów i crossoverów marki]]> 2022-05-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27905.html <![CDATA[Wspó?praca Audi i firmy 4.screen, której efektem b?dzie zapewnienie klientom dodatkowych cyfrowych us?ug w samochodzie]]> 2022-05-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27904.html <![CDATA[Ford przy??cza si? do apelu do w?adz UE. Do 2035 r. w sprzeda?y maj? by? tylko pojazdy elektryczne]]> 2022-05-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27903.html <![CDATA[Zespó? M-Sport Ford World Rally Team szykuje mocne uderzenie podczas nadchodz?cej rundy Rajdowych Mistrzostw ?wiata FIA w Portugalii]]> 2022-05-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27902.html <![CDATA[Oprogramowanie Volkswagena dla miast: sztuczna inteligencja pomo?e zmniejszy? korki ]]> 2022-05-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27901.html <![CDATA[Nie samym E-Transitem Ford stoi. Spalinowy Transit w 2022 roku sta? si? jeszcze bardziej komfortowy, innowacyjny i bezpieczny.]]> 2022-05-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27900.html <![CDATA[Platforma MQB - doskona?a baza dla Nowego Multivana]]> 2022-05-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27899.html <![CDATA[Fundacja Forda z pomoc? graczy i specjalnych kombinezonów pokazuje zagro?enia zwi?zane z prowadzeniem samochodu po alkoholu, na kacu lub w stanie zm?czenia]]> 2022-05-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27898.html <![CDATA[Nowy Volkswagen ID. Buzz i ID. Buzz Cargo: czysta forma i klasyczne linie wspó?czesnej mobilno?ci ]]> 2022-05-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27897.html <![CDATA[Prezes Grupy Volkswagen, Herbert Diess podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia: „Volkswagen realizuje cele – finansowe i strategiczne”]]> 2022-05-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27896.html <![CDATA[Gama modeli Ford Pro oferuje europejskim firmom podniesienie produktywno?ci i wzrost warto?ci dzi?ki w pe?ni elektrycznemu E-Transitowi]]> 2022-05-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27895.html <![CDATA[MITSUMANIACY ZAPRASZAJ? NA JUBILEUSZOWY ZLOT]]> 2022-05-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27894.html <![CDATA[Wystawa finalistów konkursu Mazdy podczas ?ód? Design Festival]]> 2022-05-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27893.html <![CDATA[Koncerny samochodowe inwestuj? zarówno czas, jak i zasoby, by „elektryki” by?y coraz ta?sze zarówno w produkcji, jak i w u?ytkowaniu. Wed?ug prognoz Bloomberg New Energy Finance, elektryczne auta typu sedan i SUV zrównaj? si? w kosztach produk]]> 2022-05-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27892.html <![CDATA[Raport: Wed?ug Polaków nowe auta elektryczne s? drogie, ale to samo uwa?aj? o „spalinówkach”]]> 2022-05-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27891.html <![CDATA[WIOSENNE SUKCESY W STAJNI FORDA. MUSTANG MACH-E Z KOLEJNYM REKORDEM SPRZEDA?Y]]> 2022-05-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27890.html <![CDATA[Grupa Volkswagen i SEAT przeznacz? 10 mld euro na elektryfikacj? Hiszpanii]]> 2022-05-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27889.html <![CDATA[FORD BEZP?ATNIE SZKOLI M?ODYCH KIEROWCÓW! STARTUJE SZÓSTA POLSKA EDYCJA FORD DRIVING SKILLS FOR LIFE]]> 2022-05-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27888.html <![CDATA[CUPRA EKS wygrywa pierwsz? rund? FIA ETCR w Pau]]> 2022-05-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27887.html <![CDATA[CB650R – stylowy, mocny, w atrakcyjnej cenie i dost?pny od r?ki]]> 2022-05-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27886.html <![CDATA[Nowy model ZR-V do??czy do oferty SUV-ów Hondy w Europie w 2023 r.]]> 2022-05-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27885.html <![CDATA[Ford Pro przedstawia nowy, w pe?ni elektryczny model E-Transit Custom. To kolejny etap na drodze do elektryfikacji transportu]]> 2022-05-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27884.html <![CDATA[MITSUBISHI SPACE STAR 2022 Z SYSTEMEM SDA JU? W SALONACH]]> 2022-05-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27883.html <![CDATA[BEZP?ATNA KONTROLA POJAZDU PRZED WAKACJAMI W MITSUBISHI MOTORS]]> 2022-05-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27882.html <![CDATA[Imelda Labbé nowym cz?onkiem zarz?du marki Volkswagen Samochody Osobowe ]]> 2022-05-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27881.html <![CDATA[Podwójna premiera: Audi, Ducati i wspólna off-roadowa impreza]]> 2022-05-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27880.html <![CDATA[FORD SFINANSUJE ODBUDOW? STRUMIENIA NA FARMIE LONE OAKS UNIWERSYTETU TENNESSEE]]> 2022-05-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27879.html <![CDATA[Nissan przekazuje samochody na rzecz pomocy osobom dotkni?tym kryzysem humanitarnym w Ukrainie]]> 2022-04-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27878.html <![CDATA[Ofensywa jako?ciowa: Volkswagen czyni ?adowanie ?atwiejszym i wygodniejszym]]> 2022-04-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27877.html <![CDATA[Zainteresowanie Mustangiem Mach-E nie s?abnie! Od chwili premiery Ford Polska przyj?? ju? ponad 1 100 zamówie? na tego ca?kowicie elektrycznego SUV-a]]> 2022-04-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27876.html <![CDATA[Zainteresowani „elektrykami” cz??ciej doceniaj? finansowe korzy?ci elektryfikacji flot – wynika z badania Volkswagena i InsightOut Lab]]> 2022-04-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27875.html <![CDATA[CUPRA wchodzi na rynek australijski]]> 2022-04-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27874.html <![CDATA[Zrównowa?ona wyspa: pierwsze pojazdy elektryczne dla u?ytkowników prywatnych trafi?y na Astypale?]]> 2022-04-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27873.html <![CDATA[Co oferuje Ford E-Transit w Polsce? Ten van zmienia zasady gry]]> 2022-04-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27872.html <![CDATA[Ford Pro zaprezentuje drugi w pe?ni elektryczny model u?ytkowy przeznaczony dla klientów w Europie]]> 2022-04-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27871.html <![CDATA[Najnowocze?niejszy salon marki Kia w Europie zosta? otwarty w Gda?sku]]> 2022-04-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27870.html <![CDATA[Wielkie otwarcie odnowionego Muzeum Mazdy ju? w maju]]> 2022-04-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27869.html <![CDATA[CUPRA ujawnia nowych kierowców na sezon FIA ETCR 2022]]> 2022-04-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27868.html <![CDATA[Nissan przejmuje zespó? wy?cigowy e.dams]]> 2022-04-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27867.html <![CDATA[Uroczysta ceremonia rozpocz?cia produkcji nowego modelu segmentu SUV – Mazdy CX-60]]> 2022-04-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27866.html <![CDATA[Co Volkswagen ID. Buzz zawdzi?cza platformie MEB?]]> 2022-04-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27863.html <![CDATA[Audi ponownie na szczycie: Audi e-tron GT zdobywa nagrod? World Car Awards 2022]]> 2022-04-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27862.html <![CDATA[?wiatowa premiera online modelu Audi urbansphere concept]]> 2022-04-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27860.html <![CDATA[F-150 Lightning zadebiutowa? jako samochód bezpiecze?stwa podczas wy?cigu NASCAR w Martinsville]]> 2022-04-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27859.html <![CDATA[Jak zmniejszy? poziom zu?ycia paliwa? Oto 7 cennych rad]]> 2022-04-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27858.html <![CDATA[5000 km Volkswagenem ID.4 przez ca?? Europ? – elektryczny SUV w podró?y do Barcelony]]> 2022-04-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27857.html <![CDATA[WSKA?NIKI W GÓR?! FORD OG?ASZA MARCOWE WYNIKI SPRZEDA?Y W STANACH ZJEDNOCZONYCH]]> 2022-04-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27856.html <![CDATA[FIRMA MITSUBISHI MOTORS WSTRZYMA?A PRODUKCJ? W ROSJI]]> 2022-04-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27855.html <![CDATA[NOWA HONDA CIVIC TYPE R USTANOWI?A REKORD OKR??ENIA NA TORZE SUZUKA]]> 2022-04-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27850.html <![CDATA[Mazda planuje osi?gni?cie neutralno?ci w?glowej do 2050 r.]]> 2022-04-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27849.html <![CDATA[FORD, SK I KOC TWORZ? SPÓ?K? JOINT VENTURE, ABY PRZYSPIESZY? REWOLUCJ? W ZAKRESIE ELEKTRYFIKACJI FORDA W EUROPIE.]]> 2022-04-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27848.html <![CDATA[Volkswagen ID. Buzz zdobywc? tytu?u „Electric Car of the Year” w konkursie Top Gear Electric Awards 2022 ]]> 2022-04-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27847.html <![CDATA[SEAT prezentuje legendarne modele z okazji 30-lecia Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie]]> 2022-04-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27846.html <![CDATA[?adowanie Mustanga Mach-E ?adowarkami AC i DC, czyli ?adowanie tanie kontra szybkie]]> 2022-04-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27845.html <![CDATA[Volkswagen Samochody Dostawcze przek?ada VW Bus Festival na rok 2023]]> 2022-04-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27844.html <![CDATA[Aurora Blue – kolor zorzy polarnej inspiracj? dla CUPRY Born]]> 2022-04-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27843.html <![CDATA[FORD MOTOR COMPANY W?RÓD 100 NAJBARDZIEJ WP?YWOWYCH FIRM NA ?WIECIE WG. MAGAZYNU TIME]]> 2022-04-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27842.html <![CDATA[Thomas Schafer nowym CEO marki Volkswagen]]> 2022-04-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27841.html <![CDATA[Jak ograniczy? zmniejszenie zasi?gu w samochodach elektrycznych?]]> 2022-03-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27840.html <![CDATA[Inteligentne sygnalizatory Forda w??cz? zielone ?wiat?o przed pojazdami s?u?b ratowniczych]]> 2022-03-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27839.html <![CDATA[ZESPÓ? MITSUBISHI RALLIART WYSTARTUJE W ASIA CROSS COUNTRY RALLY]]> 2022-03-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27838.html <![CDATA[Volkswagen Samochody Dostawcze podsumowuje rok 2021: mocny zwrot finansowy i pozytywne wyniki]]> 2022-03-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27837.html <![CDATA[FORD ROZSZERZA OFERT? POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ MO?LIWO?CI ROZWOJU POJAZDÓW U?YTKOWYCH W RUMU?SKIEJ FABRYCE W KRAJOWEJ]]> 2022-03-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27836.html <![CDATA[CUPRA zapowiada wprowadzenie nowego elektrycznego SUV-a]]> 2022-03-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27835.html <![CDATA[CUPRA zapowiada wprowadzenie nowego elektrycznego SUV-a]]> 2022-03-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27834.html <![CDATA[Grupa Volkswagen i SEAT prezentuj? program elektrycznej ofensywy dla Hiszpanii]]> 2022-03-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27833.html <![CDATA[Debiut w pe?ni elektrycznego E-Transita w Polsce. Ford przygotowa? wyj?tkow? ofert? i wyspecjalizowan? sie? dilersk?]]> 2022-03-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27832.html <![CDATA[MITSUBISHI MOTORS PRZEKA?E 1 MILION EURO DLA OFIAR WOJNY W UKRAINIE]]> 2022-03-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27830.html <![CDATA[?adowarka nie tylko dla auta elektrycznego! Nale?y pami?ta?, ?e ?adowarka prywatna np. w gara?u domu jednorodzinnego, jak równie? przy miejscu parkingowym w gara?u domu wielorodzinnego, to ogromne u?atwienie nie tylko dla posiadacza samochodu elektryczneg]]> 2022-03-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27829.html <![CDATA[Domowa stacja ?adowania idealnym rozwi?zaniem przy u?ytkowaniu zelektryfikowanych Fordów. Czy trudno j? za?o?y??]]> 2022-03-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27828.html <![CDATA[Volkswagen wspar? odbudow? lasu w s?siedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego]]> 2022-03-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27827.html <![CDATA[Grupa Volkswagen i Salzgitter AG podpisa?y porozumienie dotycz?ce dostaw stali o niskim ?ladzie w?glowym od ko?ca 2025 roku]]> 2022-03-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27826.html <![CDATA[NASTAWIONY NA SUKCES: FORD WPROWADZI? AUTONOMICZN? OBS?UG? DRUKAREK 3D. NOWA TECHNOLOGIA ZWI?KSZA WYDAJNO?? I REDUKUJE KOSZTY. ]]> 2022-03-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27825.html <![CDATA[Doroczna konferencja prasowa marki Volkswagen Samochody Dostawcze]]> 2022-03-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27824.html <![CDATA[FORD F-150 LIGHTNING I EKSTREMALNIE NISKIE TEMPERATURY ALASKI. ELEKTRYCZNY PICK-UP JEST GOTOWY DO JAZDY O KA?DEJ PORZE ROKU]]> 2022-03-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27823.html <![CDATA[Wyniki najnowszych bada? pokazuj?, ?e to elektryfikacja pick-upów, a nie innych lekkich pojazdów u?ytkowych, umo?liwia wi?ksz? redukcj? emisji gazów cieplarnianych ]]> 2022-03-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27822.html <![CDATA[Mistrz magazynowania - Audi A6 Avant e-tron concept]]> 2022-03-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27821.html <![CDATA[Gor?ce przyj?cie nowej Mazdy CX-60 PHEV w Polsce]]> 2022-03-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27820.html <![CDATA[Volkswagen i Ford rozszerzaj? wspó?prac? zwi?zan? z platform? MEB]]> 2022-03-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27819.html <![CDATA[Volkswagen Multivan: nowe, atrakcyjne, dwubarwne kolory lakieru]]> 2022-03-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27818.html <![CDATA[ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA: FABRYKA FORDA W LOUISVILLE OTRZYMA?A NAGROD? EPA POLLUTION PREVENTION AWARD ZA PROJEKT ZWI?ZANY Z RECYKLINGIEM WODY]]> 2022-03-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27817.html <![CDATA[?adowanie Mustanga Mach-E w trasie – tylko w Polsce na u?ytkowników aut elektrycznych czekaj? 1 992 stacje ?adowania]]> 2022-03-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27816.html <![CDATA[CUPRA Finland Experience - modele Born i Formentor VZ5 testowane w ekstremalnych warunkach]]> 2022-03-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27815.html <![CDATA[Volkswagen realizuje strategi? NEW AUTO i tworzy podstawy na 2022 rok]]> 2022-03-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27814.html <![CDATA[Honda ST125 DAX, rok modelowy 2023]]> 2022-03-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27813.html <![CDATA[Dax wraca do europejskiej gamy motocykli marki Honda]]> 2022-03-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27812.html <![CDATA[e-POWER: unikatowy zelektryfikowany uk?ad nap?dowy Nissana bez konieczno?ci ?adowania]]> 2022-03-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27811.html <![CDATA[Odwa?ne kroki Forda w kierunku pe?nego przej?cia na nap?dy elektryczne w Europie. A? siedem nowych skomunikowanych modeli elektrycznych ma przyczyni? si? do sprzeda?y ponad 600 tys. samochodów elektrycznych rocznie do 2026 r.]]> 2022-03-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27810.html <![CDATA[Grupa Volkswagen odnotowa?a dobre wyniki w 2021 roku i kontynuuje transformacj? w kierunku NEW AUTO]]> 2022-03-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27809.html <![CDATA[Volkswagen ID. Buzz: zrównowa?ony w ka?dym detalu ]]> 2022-03-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27808.html <![CDATA[Nowa Mazda CX-60 PHEV – flagowy SUV „Crafted in Japan”]]> 2022-03-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27807.html <![CDATA[Nissan zapewni wsparcie podczas kryzysu humanitarnego w Ukrainie]]> 2022-03-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27806.html <![CDATA[Nowy Multivan teraz dost?pny równie? z silnikiem TDI]]> 2022-03-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27805.html <![CDATA[Nowy Ford Mustang California Special debiutuje w europejskiej ofercie Forda]]> 2022-03-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27804.html <![CDATA[Zmiany w dziale rozwoju Volkswagena: krótszy cykl ?ycia produktów i nowe cyfrowe rozwi?zania]]> 2022-03-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27803.html <![CDATA[Volkswagen wstrzymuje produkcj? samochodów w Rosji i zawiesza eksport do tego kraju]]> 2022-03-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27802.html <![CDATA[Ford w USA odnotowuje rekordowe ilo?ci zamówie? na nowe samochody. Marka zaraportowa?a te? doskona?? sprzeda? SUV-ów]]> 2022-03-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27801.html <![CDATA[Ford powo?uje odr?bne przedsi?biorstwa. W ten sposób przyspiesza transformacj? prowadz?c? do zwi?kszenia znaczenia pojazdów elektrycznych, wzmocnienia dzia?a? operacyjnych i uwolnienia nowego potencja?u]]> 2022-03-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27800.html <![CDATA[Audi Q4 e-tron: wi?ksza pojemno?? ?adowania i rozbudowane funkcje online]]> 2022-03-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27799.html <![CDATA[Nowy Ford Tourneo Connect do??cza do gamy modeli Forda z pi?cioma gwiazdkami Euro NCAP ju? od startu produkcji]]> 2022-03-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27797.html <![CDATA[O?wiadczenie Ford Motor Company w sprawie zawieszenia Rosyjskiego Joint Venture i pomocy dla ukrai?skich uchod?ców]]> 2022-03-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27796.html <![CDATA[Audi e-tron norweska zima nie straszna]]> 2022-02-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27794.html <![CDATA[Rolnictwo przysz?o?ci - dzi?ki Ford Pro w?a?ciciele winnic w hrabstwie Sonoma w Kalifornii zelektryfikuj? swoj? dzia?alno??]]> 2022-02-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27793.html <![CDATA[Volkswagen przedstawi? obszerny raport: jak zmieniaj? si? wiedza i opinie Polaków o elektromobilno?ci? ]]> 2022-02-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27792.html <![CDATA[F-150 Lightning Power Play - pierwszy elektryczny pick-up zwi?kszaj?cy niezale?no?? energetyczn? domu]]> 2022-02-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27791.html <![CDATA[7000 polskich klientów da?o serwisom Mitsubishi najwy?sze noty; Polska znacznie powy?ej europejskiej ?redniej]]> 2022-02-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27790.html <![CDATA[CUPRA Tavascan zadebiutowa?a w Extreme E]]> 2022-02-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27789.html <![CDATA[Gotowy do pracy! Ford Pro rozpoczyna dostawy elektrycznego E-Transita do klientów w USA i planuje zwi?kszenie produkcji]]> 2022-02-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27788.html <![CDATA[Nowy salon i serwis Mitsubishi Motors w Lublinie]]> 2022-02-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27787.html <![CDATA[Ford Ranger Raptor nowej generacji wyznacza nowe granice maksymalnych osi?gów w terenie]]> 2022-02-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27786.html <![CDATA[ServCity - projekt, który sprawia, ?e autonomiczna mobilno?? staje si? rzeczywisto?ci? w brytyjskich miastach]]> 2022-02-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27785.html <![CDATA[Audi e-tron GT najlepszym samochodem klasy wy?szej w plebiscycie Moto Awards 2021]]> 2022-02-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27784.html <![CDATA[Ca?kowicie elektryczny Ford E-Transit ze Z?ot? Nagrod? Euro NCAP za zaawansowane systemy wspomagania kierowcy]]> 2022-02-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27783.html <![CDATA[Atrakcyjne pakiety przegl?dów dla posiadaczy 4-letnich lub starszych modeli Forda]]> 2022-02-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27782.html <![CDATA[Kolejny milowy krok Audi: cztery pier?cienie rozpoczynaj? budow? fabryki samochodów elektrycznych w Chinach]]> 2022-02-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27780.html <![CDATA[Nowa Kia Sportage wygrywa w kategorii „Rodzinny SUV” w konkursie Women’s World Car of the Year]]> 2022-02-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27779.html <![CDATA[Wyostrzony design i innowacyjne rozwi?zania techniczne flagowego modelu: udoskonalone Audi A8]]> 2022-02-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27778.html <![CDATA[Ford zaprezentuje model GT Alan Mann Heritage Edition, nawi?zuj?cy do wyczynowych samochodów wy?cigowych serii GT z 1966 roku]]> 2022-02-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27777.html <![CDATA[Volkswagen zbada? preferencje zakupowe Polaków. Dlaczego nie samochód elektryczny? ]]> 2022-02-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27776.html <![CDATA[ADV 350 - kolejny cz?onek rodziny skuterów w stylu Adventure wkrótce w salonach]]> 2022-02-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27775.html <![CDATA[Przewagi elektrycznych modeli Volkswagena: du?y zasi?g, szybkie ?adowanie, dost?pno?? w atrakcyjnym leasingu ]]> 2022-02-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27774.html <![CDATA[CUPRA Formentor w ?wier?finale plebiscytu World Car of the Year 2022]]> 2022-02-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27773.html <![CDATA[Wyniki sprzeda?y Ford Polska – stycze? 2022]]> 2022-02-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27772.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E liderem polskiego rynku elektryków w styczniu 2022 roku]]> 2022-02-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27771.html <![CDATA[Ken Block zachwycony Audi RS Q e-tron]]> 2022-02-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27770.html <![CDATA[Jak? wersj? Pumy wybra?? Oferta Forda zaspokaja ró?norodne potrzeby klientów ]]> 2022-02-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27769.html <![CDATA[Nowa Mazda CX-60 PHEV z moc? ponad 300 KM zadebiutuje 8 marca 2022 r.]]> 2022-02-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27768.html <![CDATA[Ford w USA rozpoczyna 2022 rok z rekordow? dynamik? sprzeda?y samochodów elektrycznych i SUV-ów]]> 2022-02-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27767.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E: Wskazówki eksploatacyjne w zimowych warunkach]]> 2022-02-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27766.html <![CDATA[Nissan osi?ga doskona?e wyniki w uzyskiwaniu produktów sta?ych fotonowej „up-konwersji”]]> 2022-02-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27765.html <![CDATA[Kierowcy Forda Kugi mog? omija? stacje paliw i zmniejsza? ?lad w?glowy dzi?ki najlepiej sprzedaj?cemu si? w Europie samochodowi typu PHEV]]> 2022-02-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27764.html <![CDATA[Zuzanna Krzyczkowska - nowa specjalistka ds. komunikacji i public relations w firmie Ford Polska]]> 2022-02-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27763.html <![CDATA[Nowy Nissan Townstar oficjalnie zaprezentowany w Polsce]]> 2022-01-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27762.html <![CDATA[Ford siódmy rok z rz?du liderem europejskiego rynku samochodów u?ytkowych]]> 2022-01-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27761.html <![CDATA[Wspólna strategia Alliance 2030]]> 2022-01-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27760.html <![CDATA[Volkswagen Pozna? gra z Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy]]> 2022-01-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27759.html <![CDATA[Ford prezentuje Mustanga Mach-E z funkcj? „Escape Room” wykorzystuj?c? system zainstalowany w samochodzie]]> 2022-01-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27758.html <![CDATA[Nowy model Mitsubishi ASX zadebiutuje w Europie]]> 2022-01-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27757.html <![CDATA[2000 sztuk modelu Honda Forza 125 sprzedanych w Polsce]]> 2022-01-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27756.html <![CDATA[Specjalna wersja Nissana JUKE - Kiiro]]> 2022-01-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27755.html <![CDATA[Fordy – Puma i Ranger wygrywaj? w swoich klasach w plebiscycie organizowanym przez magazyn „What Car?”]]> 2022-01-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27754.html <![CDATA[Kia EV6 zdobywa tytu? „Samochodu Roku 2022” w konkursie magazynu „What Car?”]]> 2022-01-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27753.html <![CDATA[Volkswagen Group Polska z now? dyrektork? marek SEAT i CUPRA]]> 2022-01-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27752.html <![CDATA[„Dlaczego nie wszystkie pick-upy to maj??” Nowy Ford Ranger pe?en jest przemy?lanych i praktycznych rozwi?za?.]]> 2022-01-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27751.html <![CDATA[?wiatowe premiery Mitsubishi podczas Tokyo Motor Show 2022]]> 2022-01-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27750.html <![CDATA[Volkswagen ID. LIFE: sposób na przyst?pn? cenowo, zrównowa?on? elektromobilno?? ]]> 2022-01-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27749.html <![CDATA[Mazda CX-5 2022: historia designu i twórców modelu]]> 2022-01-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27748.html <![CDATA[Firmy - Ford i ADT tworz? przedsi?wzi?cie joint venture w celu zabezpieczenia samochodów za pomoc? innowacyjnych technologii]]> 2022-01-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27747.html <![CDATA[Edge Protector na drzwiach, wlew paliwa Easy-Fuel, schowek MegaBox oraz podgrzewana przednia szyba]]> 2022-01-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27746.html <![CDATA[SAIC Audi otwiera najwi?kszy na ?wiecie salon Audi w Szanghaju]]> 2022-01-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27745.html <![CDATA[Audi przyspiesza transformacj?: rok 2021 bardzo dobry dla sprzeda?y aut elektrycznych]]> 2022-01-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27744.html <![CDATA[NT1100 - nowy motocykl turystyczny Hondy ju? wkrótce w sprzeda?y]]> 2022-01-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27743.html <![CDATA[Czym wyró?nia si? Ford Mustang Mach-E w topowej wersji GT?]]> 2022-01-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27742.html <![CDATA[Nowe Niro odzwierciedla zaanga?owanie marki Kia w zrównowa?on? przysz?o??]]> 2022-01-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27741.html <![CDATA[Samochód M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 zaprezentowany!]]> 2022-01-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27740.html <![CDATA[Drugie ?ycie zu?ytych baterii samochodów elektrycznych: Audi i koncern RWE zbudowa?y nowy rodzaj systemu magazynowania energii]]> 2022-01-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27739.html <![CDATA[Ford i Erwin Hymer Group uzgadniaj? strategiczne partnerstwo]]> 2022-01-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27738.html <![CDATA[Raport: jakie s? samochodowe plany zakupowe Polaków w 2022 r.? Du?e zainteresowanie hybrydami plug-in]]> 2022-01-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27737.html <![CDATA[Nowy Nissan Qashqai zdobywa nagrod? Euro NCAP Best in Class 2021]]> 2022-01-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27736.html <![CDATA[Wyniki sprzeda?y Ford Polska - grudzie? 2021]]> 2022-01-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27735.html <![CDATA[Volkswagen Samochody Dostawcze zamkn?? rok 2021 bardzo dobrymi wynikami w obszarze After Sales]]> 2022-01-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27734.html <![CDATA[Crossovery Nissana dobrze trzymaj? warto??]]> 2022-01-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27733.html <![CDATA[Ca?a naprzód: Ford planuje niemal podwoi? produkcj? elektrycznego F-150 Lightning do 150.000 egzemplarzy rocznie]]> 2022-01-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27732.html <![CDATA[Sprzeda? samochodów marki Volkswagen Samochody Dostawcze w roku 2021 globalnie tylko nieznacznie ni?sza ni? w roku 2020]]> 2022-01-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27731.html <![CDATA[Kia EV6 i Kia Carnival zdobywaj? presti?owe nagrody GOOD DESIGN Awards 2021]]> 2022-01-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27730.html <![CDATA[W trudnym 2021 roku Volkswagen Group Polska notuje wzrost rejestracji aut marek premium i samochodów elektrycznych]]> 2022-01-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27729.html <![CDATA[Volkswagen kontynuuje projekt sadzenia drzew w Polsce po testach samochodów z parku dziennikarskiego ]]> 2022-01-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27728.html <![CDATA[Ford mark? numer 1 na rodzimym rynku w czwartym kwartale ubieg?ego roku]]> 2022-01-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27727.html <![CDATA[Honda liderem sprzeda?y motocykli w Polsce w 2021 roku]]> 2022-01-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27726.html <![CDATA[Ford Explorer - 7-osobowy SUV maksymalnie dopasowany do potrzeb nawet najbardziej wymagaj?cych kierowców i pasa?erów]]> 2022-01-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27725.html <![CDATA[Ro?nie popyt na samochody hybrydowe. Ekspert SEAT-a odpowiada na pytania kierowców]]> 2022-01-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27724.html <![CDATA[Jedyny sportowy crossover stworzony bez kompromisów. Dlaczego Puma ST budzi ekscytacj??]]> 2022-01-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27722.html <![CDATA[Niesamowite osi?gi Forda Mustanga Mach-E GT]]> 2021-12-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27721.html <![CDATA[?wiadome podej?cie do produkcji to nie slogan. Dowodem doskona?e wyniki Forda w zakresie efektywno?ci energetycznej]]> 2021-12-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27718.html <![CDATA[Ranger nowej generacji ze zmodernizowanych zak?adów. Ogromna inwestycja Forda w Tajlandii]]> 2021-12-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27717.html <![CDATA[Firmy Ford i HP przekszta?ci?y wirtualny samochód wy?cigowy P1 Teamu Fordzilla w wyj?tkow? platform? streamingow?]]> 2021-12-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27716.html <![CDATA[Mitsubishi RALLIART CONCEPT i kei EV - auta koncepcyjne na Tokyo Motor Show 2022]]> 2021-12-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27715.html <![CDATA[CUPRA zosta?a oficjalnym partnerem dru?yny e‑sportowej]]> 2021-12-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27714.html <![CDATA[Volkswagen kontynuuje ofensyw? w dziedzinie odnawialnej energii i uruchamia now? farm? wiatrow? w Szwecji ]]> 2021-12-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27712.html <![CDATA[Nigdy nie jest za pó?no. Poznajcie 87-latka, który przesiada si? do Mustanga Mach-E, ca?kowicie elektrycznego samochodu]]> 2021-12-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27711.html <![CDATA[Elektromobilno?? zim?: inteligentne funkcje optymalizuj? zasi?g i wydajno?? ?adowania]]> 2021-12-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27710.html <![CDATA[CUPRA potwierdza swój udzia? w kolejnym sezonie Extreme E]]> 2021-12-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27709.html <![CDATA[Rynkowy sukces w pe?ni elektrycznego Forda Mustanga Mach-E]]> 2021-12-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27708.html <![CDATA[Ford Puma Rally1 M Sport gwiazd? nowego filmu u?wietniaj?cego prze?omowy moment w rozwoju zak?adów Forda w Krajowej]]> 2021-12-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27707.html <![CDATA[Audi S1 Hoonitron dla Kena Blocka]]> 2021-12-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27706.html <![CDATA[Nissan Newbird czyli Bluebird z nap?dem w 100% elektrycznego Nissana LEAF]]> 2021-12-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27705.html <![CDATA[Zawodnicy FC Barcelony go??mi podcastu „The Impulse” realizowanego przez mark? CUPRA]]> 2021-12-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27704.html <![CDATA[Grupa Volkswagen tworzy europejsk? firm? odpowiedzialn? za dzia?alno?ci? zwi?zan? z akumulatorami]]> 2021-12-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27703.html <![CDATA[Komfort przede wszystkim. Explorer to i?cie luksusowy kr??ownik szos z niemal nieograniczonymi mo?liwo?ciami]]> 2021-12-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27702.html <![CDATA[Mazda przedstawia buty do jazdy samochodem]]> 2021-12-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27701.html <![CDATA[Kompleksowe systemy ch?odzenia w przygotowanym na Rajd Dakar]]> 2021-12-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27700.html <![CDATA[Ford S-MAX: Pojemny, funkcjonalny, oszcz?dny i dynamiczny]]> 2021-12-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27699.html <![CDATA[Mitsubishi liderem w sprzeda?y PHEV w Polsce, model L200 bestsellerem w?ród pickupów]]> 2021-12-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27698.html <![CDATA[Bronco, czyli technika, wra?enia estetyczne i emocje na najwy?szym poziomie]]> 2021-12-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27697.html <![CDATA[Nissan uznany za jedn? z najbardziej wp?ywowych spo?ecznie marek na ?wiecie]]> 2021-12-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27696.html <![CDATA[Jak sfinansowa? samochód dla firmy? 7 sprytnych porad]]> 2021-12-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27695.html <![CDATA[Nowy Volkswagen Amarok: z Afryki Po?udniowej w ?wiat]]> 2021-12-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27694.html <![CDATA[Seria filmów "Eko-Tropy Bartka Topy" zwyci??a w konkursie "The Best of Moto.pl"]]> 2021-12-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27693.html <![CDATA[Polacy nie wiedz?, ile mo?na zaoszcz?dzi?, dzi?ki pa?stwowej dotacji do leasingu „elektryka”. Jaka kwota mog?aby zach?ci? ich do wyboru BEV?]]> 2021-12-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27692.html <![CDATA[Zaawansowane technologicznie centrum sterowania - kokpit przygotowanego na Rajd Dakar Audi RS Q e-tron]]> 2021-12-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27691.html <![CDATA[Nowa seria filmów „Ratownicy” przedstawia grup? bohaterów s?u?b ratowniczych z ró?nych zak?tków Europy]]> 2021-12-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27690.html <![CDATA[Audi bada spo?eczny wymiar jazdy autonomicznej]]> 2021-12-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27689.html <![CDATA[Nissan prezentuje model Ariya Single Seater – jednomiejscowy samochód koncepcyjny o wysokich osi?gach]]> 2021-12-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27688.html <![CDATA[Ford najpopularniejszym producentem samochodów w USA trzeci miesi?c z rz?du]]> 2021-12-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27687.html <![CDATA[Ford prowadzi badania nad pojazdami autonomicznymi wspólnie z londy?skim terminalem portowym DP World]]> 2021-12-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27685.html <![CDATA[Specjalna linia kolejowa po??czy fabryki SEAT-a i Volkswagena]]> 2021-12-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27684.html <![CDATA[Kia EV6 zdobywa nagrod? TopGear.com Awards 2021 w kategorii „crossover roku”]]> 2021-12-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27683.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E z tytu?em Car of the Year Polska]]> 2021-12-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27682.html <![CDATA[Europa ma sta? si? liderem elektryfikacji zgodnie z programem Nissan Ambition 2030]]> 2021-11-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27679.html <![CDATA[Kierowca wy?cigowy Jordi Gené sprawdza granice CUPRY Formentor VZ5]]> 2021-11-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27678.html <![CDATA[CUPRA Born w fina?owej siódemce Car of the Year 2022]]> 2021-11-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27677.html <![CDATA[Ford i Redwood Materials ??cz? si?y wokó? recyklingu akumulatorów w obiegu zamkni?tym]]> 2021-11-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27676.html <![CDATA[Nissan przedstawia wizj? Ambition 2030]]> 2021-11-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27675.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E zwyci?zc? plebiscytu The Best of Moto]]> 2021-11-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27674.html <![CDATA[Mazda nap?dzana paliwem biodiesel nowej generacji wzi??a udzia? w japo?skim wy?cigu Super Taikyu Race]]> 2021-11-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27673.html <![CDATA[U?ywane akumulatory z samochodów elektrycznych Nissana znajduj? nowe przeznaczenie]]> 2021-11-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27672.html <![CDATA[„Instrukcja obs?ugi elektromobilno?ci” – poradnik dla pocz?tkuj?cych kierowców samochodów elektrycznych]]> 2021-11-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27670.html <![CDATA[Co ??czy Tequil? i samochody? O ?wiadomym podej?ciu do produkcji w Fordzie]]> 2021-11-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27669.html <![CDATA[?wiatowy debiut nowej Kia Niro podczas Seul Mobility Show 2021]]> 2021-11-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27668.html <![CDATA[Astara - nowa koncepcja biznesowa i nowa nazwa Berge Auto]]> 2021-11-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27667.html <![CDATA[Ford Ranger nowej generacji zaoferuje zaawansowane technologicznie systemy, inteligentn? ??czno??, wy?sze parametry u?ytkowe i wszechstronno??]]> 2021-11-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27663.html <![CDATA[Rodzina Mustanga rozrasta si? o Mustanga Shelby GT500 Heritage Edition oraz pierwsz? w historii Coastal Limited Edition]]> 2021-11-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27662.html <![CDATA[Honda CB650R na rok 2022]]> 2021-11-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27661.html <![CDATA[Honda Forza 125 na rok 2022]]> 2021-11-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27660.html <![CDATA[Honda ADV350 na rok 2022]]> 2021-11-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27659.html <![CDATA[Honda CBR1000RR-R Fireblade SP na rok 2022]]> 2021-11-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27658.html <![CDATA[Honda CBR1000RR-R Fireblade na rok 2022]]> 2021-11-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27657.html <![CDATA[CBR1000RR-R Fireblade SP w wersji jubileuszowej]]> 2021-11-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27656.html <![CDATA[Honda ?wi?tuje 30-lecie powstania Fireblade’a]]> 2021-11-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27655.html <![CDATA[Volkswagen opracowuje podwozie przysz?o?ci ]]> 2021-11-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27654.html <![CDATA[Ford upami?tnia seri? wy?cigow?, która by?a inkubatorem wielkich karier i oczekuje rosn?cych emocji w nowej erze hybrydowych sportów motorowych]]> 2021-11-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27653.html <![CDATA[Kia prezentuje nowe Niro]]> 2021-11-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27652.html <![CDATA[Ford i Newlab og?aszaj? uruchomienie pilota?owego programu startupów w zakresie poszukiwania i wdra?ania innowacyjnych technologii dla pojazdów elektrycznych]]> 2021-11-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27651.html <![CDATA[Tytu? Technologii Roku 2022 dla systemów PHEV i S-AWC w Mitsubishi Eclipse Cross PHEV]]> 2021-11-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27650.html <![CDATA[12 000 kilometrów elektrycznym Fordem. Mustang Mach-E na konferencji klimatycznej COP26]]> 2021-11-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27649.html <![CDATA[Kia Concept EV9 - koncepcyjny model elektrycznego SUV-a w centrum uwagi podczas AutoMobility w Los Angeles]]> 2021-11-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27648.html <![CDATA[Nowoczesna oferta flotowa. Jak Ford jest przygotowany na wyzwania tera?niejszo?ci i przysz?o?ci?]]> 2021-11-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27647.html <![CDATA[Ford i Purdue pracuj? wspólnie nad patentem przewodu, który mo?e zapewni? tak szybkie ?adowanie pojazdów elektrycznych, jak tankowanie benzyny]]> 2021-11-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27646.html <![CDATA[Ford Pro gotów wspomóc ameryka?ski biznes. Marka rozpoczyna ogólnokrajowy program pilota?owy ca?kowicie elektrycznego E-Transita ]]> 2021-11-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27645.html <![CDATA[Honda CMX1100 Rebel na rok 2022]]> 2021-11-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27644.html <![CDATA[Honda CMX500 rebel na rok 2022]]> 2021-11-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27643.html <![CDATA[Nowe opcje kolorystyczne dla modeli CMX500 Rebel i CMX1100 Rebel oraz GL1800 Gold Wing i Gold Wing Tour]]> 2021-11-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27642.html <![CDATA[Honda Gold Wing Tour na rok 2022]]> 2021-11-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27641.html <![CDATA[Honda Gold Wing na rok 2022]]> 2021-11-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27640.html <![CDATA[Audi: e-tron GT zdobywa Z?ot? Kierownic? i zostaje Najpi?kniejszym Samochodem Roku]]> 2021-11-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27639.html <![CDATA[Które zastosowania nowych technologii w samochodach budz? entuzjazm, a które niepokój Polaków?]]> 2021-11-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27638.html <![CDATA[Ford prezentuje limitowan?, ponad 400-konn? edycj? modelu Bronco DESERT RACER]]> 2021-11-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27637.html <![CDATA[W zak?adach Volkswagen Pozna? ruszy?a produkcja modelu Caddy 5]]> 2021-11-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27636.html <![CDATA[Kia zaprezentowa?a pierwsze szkice modelu Concept EV9]]> 2021-11-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27635.html <![CDATA[Africa Twin na rok 2022 jest ju? w Polsce - Honda zaprasza na dni otwarte jeszcze w listopadzie]]> 2021-11-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27634.html <![CDATA[Kia prezentuje wn?trze nowej wersji Sportage]]> 2021-11-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27633.html <![CDATA[Pierwsze przedprodukcyjne egzemplarze w pe?ni elektrycznego Forda F-150 Lightning wyje?d?aj? z fabryki]]> 2021-11-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27632.html <![CDATA[Wyniki sprzeda?y Ford Polska – pa?dziernik 2021]]> 2021-11-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27631.html <![CDATA[Kolejne elektryczne Nissany e-NV200 we flocie InPost]]> 2021-11-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27630.html <![CDATA[Ford nadal najpopularniejszym producentem samochodów w USA]]> 2021-11-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27629.html <![CDATA[CUPRA Formentor VZ5 - znamy polsk? cen?]]> 2021-11-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27628.html <![CDATA[10 000 kilometrów elektrycznym Fordem. Mustang Mach-E w drodze na szczyt klimatyczny COP26]]> 2021-11-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27627.html <![CDATA[Zimowy przegl?d w ASO Honda]]> 2021-11-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27626.html <![CDATA[Audi eTwin Cup 2021: zespó? z Polski zwyci??a w kategorii "Serwis"]]> 2021-11-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27625.html <![CDATA[Volkswagen po raz kolejny wyró?niony tytu?em „Top Marka” w kategorii „Samochody popularne” ]]> 2021-11-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27624.html <![CDATA[Zwi?kszony zasi?g Audi e-tron 55 quattro: aktualizacja oprogramowania dla modeli z lat 2019/2020]]> 2021-11-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27623.html <![CDATA[Ford, Argo AI oraz Walmart uruchomi? us?ug? dostaw za pomoc? pojazdów autonomicznych w trzech ameryka?skich miastach]]> 2021-11-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27622.html <![CDATA[Kierowcy wy?cigowi pomogli przy opracowaniu nowego modelu CUPRY]]> 2021-11-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27621.html <![CDATA[Najwy?szej klasy innowacje: Audi wyznacza nowe standardy bezpiecze?stwa na Rajdzie Dakar]]> 2021-11-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27620.html <![CDATA[Ford na SEMA Show 2021 pokazuje niesamowite mo?liwo?ci personalizacji Bronco i Bronco Sport]]> 2021-11-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27619.html <![CDATA[Mitsubishi Eclipse Cross phev najlepszym pojazdem z przyczep? 2021]]> 2021-11-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27618.html <![CDATA[Ford og?asza dat? premiery Rangera nowej generacji]]> 2021-11-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27617.html <![CDATA[Maciej Klenkiewicz nowym dyrektorem zarz?dzaj?cym Nissan Sales Central & Eastern Europe]]> 2021-11-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27616.html <![CDATA[Ford Transit Custom wyró?niony przez Euro NCAP Z?otem za zaawansowane systemy wspomagania kierowcy]]> 2021-11-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27615.html <![CDATA[Mitsubishi drugi rok z rz?du w czo?ówce rankingu satysfakcji dealerów]]> 2021-10-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27614.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E w drodze na COP 26]]> 2021-10-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27613.html <![CDATA[Drony w fabryce przysz?o?ci]]> 2021-10-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27612.html <![CDATA[W pe?ni elektryczny Ford Mustang Mach-E osi?ga doskona?? 5-gwiazdkow? ocen? zarówno pod wzgl?dem ochrony pasa?erów, jak i ?rodowiska]]> 2021-10-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27611.html <![CDATA[Mazda Motor Poland z nagrod? Effie za kampani? reklamow? elektrycznej Mazdy MX-30]]> 2021-10-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27610.html <![CDATA[Polacy uwa?aj? samochody elektryczne za przysz?o?? motoryzacji i oczekuj? zmian systemowych i rozwoju infrastruktury]]> 2021-10-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27609.html <![CDATA[Znamy polskie ceny CUPRY Born]]> 2021-10-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27608.html <![CDATA[Nissan ujawnia, ?e ponad jedna trzecia europejskich kierowców nie czuje si? przygotowana do jazdy w trudnych warunkach]]> 2021-10-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27607.html <![CDATA[Bezp?atna kontrola przed zim? w serwisach Mitsubishi Motors]]> 2021-10-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27606.html <![CDATA[Nowe Audi RS 3 Sportback i RS 3 Limousine]]> 2021-10-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27605.html <![CDATA[Wystarczaj?co twardy dla organów ?cigania: Mustang Mach-E jest pierwszym w pe?ni elektrycznym pojazdem, który pomy?lnie przeszed? testy policji stanowej Michigan]]> 2021-10-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27604.html <![CDATA[Volkswagen testuje sie? 5G pod k?tem wykorzystania jej w produkcji w inteligentnych fabrykach ]]> 2021-10-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27603.html <![CDATA[Ekstremalne testy: Ranger nowej generacji przechodzi katorg? w drodze do klientów]]> 2021-10-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27602.html <![CDATA[Ford Polska wspiera inicjatyw? Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilno?ci]]> 2021-10-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27601.html <![CDATA[CUPRA jedzie po zwyci?stwo podczas pierwszej ods?ony Extreme E w Europie]]> 2021-10-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27600.html <![CDATA[10 najbarwniejszych miejsc do zwiedzenia jesieni? w Polsce - Mazda Slow Road]]> 2021-10-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27599.html <![CDATA[Mustang Mach-E przejecha? 807,2 km na jednym ?adowaniu]]> 2021-10-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27598.html <![CDATA[Ford Transit Custom i Tourneo Custom z innowacyjnym nap?dem hybrydowym]]> 2021-10-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27597.html <![CDATA[Ford zainwestuje 230 milionów funtów w przekszta?cenie zak?adów Halewood w Wielkiej Brytanii]]> 2021-10-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27596.html <![CDATA[Stephane Peterhansel: "Niesamowita przyjemno?? z jazdy"]]> 2021-10-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27595.html <![CDATA[Bezp?atne szkolenia z bezpiecze?stwa jazdy Ford Driving Skills For Life. W Polsce przeszkolono ju? ponad 3000 m?odych kierowców]]> 2021-10-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27594.html <![CDATA[CUPRA i Mattias Ekström mistrzami w klasyfikacji producentów i kierowców]]> 2021-10-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27593.html <![CDATA[Grupa Volkswagen podwoi?a dostawy samochodów elektrycznych w trzecim kwartale]]> 2021-10-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27592.html <![CDATA[FordPass & FordPass Pro: zarz?dzaj swoim Fordem z poziomu aplikacji w telefonie]]> 2021-10-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27591.html <![CDATA[Jak wygl?daj? wakacyjne podró?e Polaków u?ytkuj?cych samochody elektryczne?]]> 2021-10-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27590.html <![CDATA[Nissan przedstawia Nissan Intelligent Factory]]> 2021-10-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27589.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E i inteligentny zasi?g]]> 2021-10-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27588.html <![CDATA[Ford Focus zdefiniowany na nowo dzi?ki udoskonalonej ??czno?ci, dynamicznym, zelektryfikowanym uk?adom nap?dowym i ekspresyjnemu stylowi]]> 2021-10-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27587.html <![CDATA[Fina? sezonu PURE ETCR we Francji. CUPRA zawalczy o historyczne zwyci?stwo]]> 2021-10-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27586.html <![CDATA[Wyniki sprzeda?y Ford Polska - wrzesie? 2021]]> 2021-10-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27585.html <![CDATA[Nowy Ford Tourneo Connect idealnie dopasowuje si? do pe?nego zaj?? stylu ?ycia rodzin]]> 2021-10-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27584.html <![CDATA[200 000 Mitsubishi PHEV w Europie]]> 2021-10-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27583.html <![CDATA[Autonomiczny Volkswagen ID.BUZZ ju? w roku 2025 pojawi si? na ulicach Hamburga]]> 2021-10-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27582.html <![CDATA[Ford prezentuje zupe?nie nowy samochód wielofunkcyjny Tourneo Connect]]> 2021-10-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27581.html <![CDATA[Volkswagen rozpoczyna sadzenie o?miu hektarów lasów w Polsce ]]> 2021-10-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27580.html <![CDATA[Du?e zainteresowanie Fordem na Fleet Electric Day 2021]]> 2021-10-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27579.html <![CDATA[Najnowszy film Forda "Ratownicy" przedstawia wolontariuszk? s?owe?skiej stra?y po?arnej, kultywuj?c? rodzinn? tradycj?]]> 2021-10-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27578.html <![CDATA[Ford Polska wyró?niona nagrod? eMobility Media Awards w kategorii „Kampania medialna roku”]]> 2021-10-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27577.html <![CDATA[Czysta rado?? z jazdy w po??czeniu z doskona?ymi osi?gami: Audi R8 V10 performance RWD]]> 2021-10-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27576.html <![CDATA[Mocny wrzesie? Forda w USA]]> 2021-10-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27575.html <![CDATA[Volkswagen Group Polska i marka Volkswagen nagrodzone w plebiscycie „eMobility Media Awards”]]> 2021-10-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27574.html <![CDATA[Ford pomaga w odzyskaniu skradzionych pojazdów wyposa?onych w systemy ??czno?ci Connected Car]]> 2021-10-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27573.html <![CDATA[Sprawne funkcjonowanie floty pojazdów: us?uga We Connect Fleet dost?pna dla klientów]]> 2021-10-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27572.html <![CDATA[Historia sukcesu Audi Q4 e-tron: elektromobilno?? i synergia w ramach Grupy Volkswagen]]> 2021-10-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27571.html <![CDATA[Badania mózgu prowadzone przez Forda kluczem do szybszego rozpoznawania, kiedy kierowca traci koncentracj?]]> 2021-10-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27570.html <![CDATA[Ford dzi?ki systemom komputerowym przyspiesza rozwój nowych samochodów marki]]> 2021-10-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27569.html <![CDATA[Dach w dó?, g?o?no?? w gór?]]> 2021-10-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27568.html <![CDATA[W zmodernizowanej fabryce Volkswagen Samochody Dostawcze w Hanowerze rozpocz?to seryjn? produkcj? Nowego Multivana]]> 2021-10-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27567.html <![CDATA[Elektryzuj?ce osi?gi nowego Mustanga Mach-E]]> 2021-10-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27566.html <![CDATA[Tytu? dla Ratajczaka, efektowny po?cig z ko?ca stawki i pierwszy incydent wy?cigowy na zako?czenie sezonu MX-5 Cup Poland!]]> 2021-10-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27565.html <![CDATA[Nowy operator carsharingowy w ?odzi]]> 2021-10-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27562.html <![CDATA[Fordy Rangery ze specjalistycznymi zabudowami dla stra?y po?arnej]]> 2021-10-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27564.html <![CDATA[Twój samochód mo?e by? idealnym miejscem odbioru paczki]]> 2021-09-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27561.html <![CDATA[Drugie ?ycie czy recykling? BattMAN ratuje baterie samochodowe przed zbyt krótkim ?yciem!]]> 2021-09-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27560.html <![CDATA[Ford przewodzi ameryka?skiej transformacji ku samochodom elektrycznym]]> 2021-09-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27559.html <![CDATA[Nowy Multivan gotowy do zamówie? w konfiguratorze]]> 2021-09-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27558.html <![CDATA[Nissan przedstawia nowy model Townstar]]> 2021-09-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27557.html <![CDATA[Startuje pi?ta polska edycja programu edukacyjnego Ford Driving Skills for Live - bezp?atnego szkolenia z bezpiecze?stwa jazdy]]> 2021-09-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27556.html <![CDATA[Volkswagen wygrywa Wielki Test Salonów organizowany przez tygodnik „Auto ?wiat” ]]> 2021-09-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27555.html <![CDATA[100 dni do rozpocz?cia Rajdu Dakar: Audi Sport ?ciga si? z czasem]]> 2021-09-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27554.html <![CDATA[Tablica 'RoadSafe' Forda pomo?e kierowcom unika? zagro?e?, dzi?ki danym z pojazdów skomunikowanych]]> 2021-09-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27553.html <![CDATA[Tablica 'RoadSafe' Forda pomo?e kierowcom unika? zagro?e?, dzi?ki danym z pojazdów skomunikowanych]]> 2021-09-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27552.html <![CDATA[Czerwony alarm, niebieskie ?wiat?a? I zielone rozwi?zanie... z Mustangiem Mach-E - nowym w pe?ni elektrycznym policyjnym radiowozem]]> 2021-09-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27551.html <![CDATA[Humanitarna postawa i heroizm: najnowszy film Forda ‘Lifesavers’ przedstawia bawarski Czerwony Krzy?]]> 2021-09-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27549.html <![CDATA[testy Audi RS Q e-tron w Maroku]]> 2021-09-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27548.html <![CDATA[Kia z rekordowymi – wzrostem liczby rejestracji nowych samochodów osobowych i udzia?em w rynku]]> 2021-09-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27547.html <![CDATA[Centra FORDLiive otwarte; ju? skracaj? czas przestoju pojazdów klientów]]> 2021-09-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27546.html <![CDATA[Ford przekszta?ca fabryk? Niehl, aby stworzy? Centrum Elektryfikacji w Kolonii]]> 2021-09-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27545.html <![CDATA[Co Polacy s?dz? o bezpiecze?stwie aut elektrycznych?]]> 2021-09-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27544.html <![CDATA[Wyniki sprzeda?y Ford Polska - sierpie? 2021]]> 2021-09-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27543.html <![CDATA[20 kolejnych samochodów marki Volkswagen Samochody Dostawcze w u?yczeniu Ochotniczym Stra?om Po?arnym]]> 2021-09-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27542.html <![CDATA[Ford wykorzystuje gry i rzeczywisto?? wirtualn?, aby zmieni? sposób tworzenia, projektowania i testowania pojazdów]]> 2021-09-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27541.html <![CDATA[Nissan Qashqai i „zapach nowego samochodu”]]> 2021-09-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27540.html <![CDATA[Mustang Mach-E liderem rynku osobowych samochodów elektrycznych w Polsce]]> 2021-09-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27539.html <![CDATA[HR-V e:HEV mo?na zarezerwowa? online]]> 2021-09-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27538.html <![CDATA[Kolejna zapowied? nowego samochodu dostawczego od nissana]]> 2021-09-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27537.html <![CDATA[Przygotuj si? na Rangera nowej generacji!]]> 2021-09-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27536.html <![CDATA[CRF1100L AFRICA TWIN 2022]]> 2021-09-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27535.html <![CDATA[Maximilian Gunther nowym kierowc? zespo?u Nissan e.dams]]> 2021-09-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27534.html <![CDATA[CUPRA stawia na pe?n? elektryfikacj? do 2030 roku]]> 2021-09-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27533.html <![CDATA[Wzrost sprzeda?y Forda w USA]]> 2021-09-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27532.html <![CDATA[Volkswagen Samochody Dostawcze, Argo AI i MOIA prezentuj? po raz pierwszy prototyp ID.BUZZ z funkcj? jazdy autonomicznej]]> 2021-09-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27531.html <![CDATA[CUPRA prezentuje Tavascan Extreme E Concept]]> 2021-09-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27530.html <![CDATA[Powrót do przysz?o?ci wed?ug Nissana – zelektryfikowana Silvia z lat 60.]]> 2021-09-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27529.html <![CDATA[Piotr Pawlak wyró?niony nagrod? Automotive News Europe Rising Stars]]> 2021-09-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27528.html <![CDATA[Honda, KTM F&E, Piaggio group i Yamaha motor powo?a?y konsorcjum na rzecz wymiennych akumulatorow]]> 2021-09-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27527.html <![CDATA[?wiatowy debiut koncepcyjnego ID.LIFE na IAA MOBILITY 2021]]> 2021-09-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27526.html <![CDATA[Nissan ?wi?tuje sprzeda? 250 000 samochodów elektrycznych w Europie]]> 2021-09-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27525.html <![CDATA[Ford Mindfulness demonstruje, dlaczego najlepsze miejsce do walki z codziennym stresem mo?e znajdowa? si? za kierownic? samochodu]]> 2021-09-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27524.html <![CDATA[Holoride - rozrywka w wirtualnej rzeczywisto?ci na drodze do seryjnego wdro?enia]]> 2021-09-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27523.html <![CDATA[Ford usprawnia parkowanie dzi?ki automatowi]]> 2021-09-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27522.html <![CDATA[Nissan LEAF w roli taksówki]]> 2021-09-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27521.html <![CDATA[Wywiad z Sabine Maaßen: "Strategiczna mapa drogowa kieruje nami podczas najwi?kszej transformacji w naszej historii"]]> 2021-09-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27520.html <![CDATA[?wiatowa premiera CUPRA UrbanRebel Concept]]> 2021-09-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27519.html <![CDATA[Trzecie miejsce dla Mitsubishi w rankingu J.D. Power 2021]]> 2021-09-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27518.html <![CDATA[Podczas ?wiatowego Dnia Pojazdów Elektrycznych Nissan rozpocznie przedsprzeda? w pe?ni elektrycznego modelu Ariya w Norwegii]]> 2021-09-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27517.html <![CDATA[Online'owa, ?wiatowa premiera Audi grandsphere concept]]> 2021-09-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27516.html <![CDATA[30 lat wspó?pracy Mazdy i Bose]]> 2021-08-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27515.html <![CDATA[HondaMotor Europe wyró?ni?a najlepszy custom CB650R, zbudowany przez europejskiego dealera]]> 2021-08-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27514.html <![CDATA[Cyfrowa premiera nowego modelu Sportage]]> 2021-08-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27513.html <![CDATA[Ile Polacy s? sk?onni wyda? na auto elektryczne?]]> 2021-08-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27512.html <![CDATA[Ford ??czy ducha przygody i elegancj?, poszerzaj?c gam? kamperów Nugget o nowe wersje Active i Trail]]> 2021-08-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27511.html <![CDATA[Kultowe modele Hondy Africa Twin i Africa Twin Adventure Sport zyskuj? nowy, efektowny wygl?d i modernizacj? na rok 2022]]> 2021-08-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27510.html <![CDATA[Kia prezentuje pierwsze szkice europejskiej wersji Sportage nowej generacji]]> 2021-08-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27509.html <![CDATA[Modele SEAT-a budowane przez gigantyczne roboty]]> 2021-08-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27508.html <![CDATA[Mustang Mach-E w programie „Mój elektryk]]> 2021-08-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27507.html <![CDATA[Ford przekszta?ca wy?cigówk? P1 w symulator gier]]> 2021-08-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27506.html <![CDATA[Ford E-Transit wje?d?a na europejskie drogi]]> 2021-08-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27505.html <![CDATA[Kia prezentuje pierwsze szkice europejskiej wersji Sportage nowej generacji]]> 2021-08-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27504.html <![CDATA[Mazda2 po zmianach modelowych na 2022r.]]> 2021-08-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27503.html <![CDATA[Volkswagen bada potrzeby klientów w Polsce i doradza w kwestii zmiany floty aut na elektryczne]]> 2021-08-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27502.html <![CDATA[Kia og?osi?a w?asny program dop?at do zakupu elektrycznych e-Soula i e-Niro]]> 2021-08-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27501.html <![CDATA[Ford przedstawia fanom sportowych osi?gów Focusa ST Edition, wyposa?onego w regulowane zawieszenie]]> 2021-08-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27500.html <![CDATA[Zlot Mi?o?niczek Zabytkowych Mercedesów]]> 2021-08-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27499.html <![CDATA[ Rusza pierwszy Konkurs e-Mobility Media Awards]]> 2021-08-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27498.html <![CDATA[Boty, myjnie wysokoci?nieniowe i testy na ?wirowiskach potwierdzaj?, ?e Mustang Mach-E jest nie do zdarcia]]> 2021-08-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27497.html <![CDATA[Tiguan Urban Sport - nowa wersja specjalna najpopularniejszego SUV-a Volkswagena]]> 2021-08-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27496.html <![CDATA["To by?a elektryzuj?ca przygoda!" - 14 zwyci?stw w historii udzia?u Audi Sport ABT Schaeffler w serii wy?cigów Formu?a E]]> 2021-08-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27495.html <![CDATA[Ford GT w wersji specjalnej Heritage Edition w ho?dzie protoplastom i prototypom z 1964 roku]]> 2021-08-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27494.html <![CDATA[Elektryczny Nissan LEAF na Najpiękniejszych drogach Europy]]> 2021-08-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27493.html <![CDATA[Wyniki sprzeda?y Ford Polska - lipiec 2021]]> 2021-08-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27492.html <![CDATA[Kampery marki Volkswagen Samochody Dostawcze]]> 2021-08-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27491.html <![CDATA[Modele Forda w odmianach Active]]> 2021-08-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27490.html <![CDATA[Nowe otwarcie salonu Kia360 w Seulu]]> 2021-08-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27489.html <![CDATA[Audi zaprezentowa?o pierwszego cz?onka nowej rodziny pojazdów koncepcyjnych]]> 2021-08-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27488.html <![CDATA[Ford wprowadza roboty wykonuj?ce prac? kierowców testowych podczas prób pojazdów w najtrudniejszych warunkach]]> 2021-08-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27487.html <![CDATA[Kia EV6 uzyska?a certyfikat ?ladu w?glowego, przyznawany przez Carbon Trust]]> 2021-08-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27486.html <![CDATA[Od Golfa eHybrid do Touarega R – Volkswagen oferuje a? 9 modeli hybrydowych typu plug-in]]> 2021-08-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27485.html <![CDATA[Romulus w stanie Michigan now? lokalizacj? dla Ford Ion Park]]> 2021-08-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27484.html <![CDATA[Volkswagen zaprezentuje ID.5 GTX podczas IAA]]> 2021-08-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27483.html <![CDATA[Pierwsze egzemplarze Mustanga Mach-E trafiaj? do polskich klientów]]> 2021-08-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27482.html <![CDATA[ID.4 zajecha? z Polski na kraniec Europy - niskie koszty i bezproblemowe ?adowanie]]> 2021-08-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27481.html <![CDATA[Podró? Audi w Formule E dobiega ko?ca]]> 2021-08-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27480.html <![CDATA[Ford gotowy na mocny wzrost sprzeda?y w zwi?zku z ogromn? liczb? zamówie?]]> 2021-08-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27479.html <![CDATA[Mazda MX-5 Cup w liczbach]]> 2021-08-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27478.html <![CDATA[Nissan publikuje Raport nt. zrównowa?onego rozwoju za rok 2021]]> 2021-08-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27477.html <![CDATA[CUPRA powalczy w Kopenhadze o trzecie z rz?du zwyci?stwo w serii PURE ETCR]]> 2021-08-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27476.html <![CDATA[Ford Kuga Plug-In pomaga w oszcz?dzaniu]]> 2021-08-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27475.html <![CDATA[Online’owa premiera koncepcyjnego modelu Audi skysphere concept]]> 2021-08-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27474.html <![CDATA[Poskramiaj? p?omienie i ratuj? ?ycie, czyli najnowszy film Forda „Ratownicy”]]> 2021-08-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27473.html <![CDATA[Audi odnotowuje sukces w I pó?roczu 2021]]> 2021-08-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27472.html <![CDATA[Grupa Volkswagen zwi?ksza prognozy na 2021 rok po rekordowym wyniku w pierwszym pó?roczu]]> 2021-08-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27471.html <![CDATA[Modele SEAT-a sprawdzane w warunkach Mont Blanc]]> 2021-08-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27470.html <![CDATA[Specjalny egzemplarz Mustanga Mach-E na aukcji charytatywnej AirVenture]]> 2021-08-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27469.html <![CDATA[Audi RS 3 najszybszym samochodem segmentu aut kompaktowych]]> 2021-08-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27468.html <![CDATA[Ford Explorer celem zawodów alpinistycznych na najwy?szej na ?wiecie wolnostoj?cej wie?y wspinaczkowej]]> 2021-08-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27467.html <![CDATA[Czy hybryda plug-in wpisuje si? w przyzwyczajenia polskich kierowców? ]]> 2021-08-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27466.html <![CDATA[W trakcie 24-godzinnego wy?cigu w Spa, Audi awansowa?o z miejsca 54. na miejsce drugie.]]> 2021-08-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27465.html <![CDATA[pi?karze Bayernu Monachium otrzymuj? nowe Audi e-tron GT]]> 2021-07-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27464.html <![CDATA[?wietne wyniki sprzeda?y marki Volkswagen Samochody Dostawcze w pierwszej po?owie 2021 r.]]> 2021-07-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27463.html <![CDATA[Ford modernizuje fabryk? Van Dyke]]> 2021-07-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27462.html <![CDATA[Ford pochwali? si? globalnymi wynikami za drugi kwarta? 2021 r.]]> 2021-07-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27461.html <![CDATA[Nowa Honda HR-V tylko z technologi? E:HEV, ??cz?c? oszcz?dno?? i osi?gi]]> 2021-07-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27460.html <![CDATA[Nowy Taigo - stylowy i zaawansowany technologicznie SUV coupe marki Volkswagen]]> 2021-07-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27459.html <![CDATA[Nie tylko nowoczesny design, bogate wyposa?enie czy pot??ny zasi?g. Mustang Mach-E kwintesencj? bezpiecze?stwa]]> 2021-07-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27458.html <![CDATA[?wietna sprzeda? Forda w Europie. Znacz?cy wzrost w drugim kwartale]]> 2021-07-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27457.html <![CDATA[Sze?cioro finalistów I etapu konkursu Mazda Design Experience wzi??o udzia? w warsztatach projektowych „Design Nature”]]> 2021-07-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27456.html <![CDATA[Caddy Cargo i Transporter 6.1 najlepszymi vanami 2021 roku - „Best Vans 2021”]]> 2021-07-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27455.html <![CDATA[Co Audi Neckarsulm robi by chroni? ?rodowisko naturalne]]> 2021-07-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27454.html <![CDATA[Gotowe na wyzwania codzienno?ci. Wody Polskie z flot? 82 nowych Transitów]]> 2021-07-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27453.html <![CDATA[Designerskie samochody od Audi Sport wystawione z okazji setnej rocznicy pierwszego wy?cigu w Spa]]> 2021-07-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27452.html <![CDATA[Argo AI i Ford wprowadz? samochody autonomiczne w sieci Lyft do ko?ca 2021 roku]]> 2021-07-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27451.html <![CDATA[Audi Neckarsulm na nowo kszta?tuje przysz?o?? produkcji]]> 2021-07-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27450.html <![CDATA[Je?d??ca ?awka zwyci??a w konkursie Smart Mobility]]> 2021-07-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27449.html <![CDATA[eRajd - Volkswagenem ID.4 na po?udniowy kraniec Europy ]]> 2021-07-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27448.html <![CDATA[Nowy SEAT Arona po raz pierwszy w wersji Xperience]]> 2021-07-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27447.html <![CDATA[Anna Cie?lak ambasadork? modelu Mitsubishi Eclipse Cross PHEV]]> 2021-07-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27446.html <![CDATA[Audi RS Q e-tron - laboratorium testowe przysz?ych rozwi?za? technicznych]]> 2021-07-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27445.html <![CDATA[Zapach stworzony dla Forda zadba, aby Mustang Mach-E GT nie przeszed? ko?o nosa fanom aut spalinowych]]> 2021-07-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27444.html <![CDATA[Silne strony Volkswagena ID.4 GTX]]> 2021-07-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27443.html <![CDATA[Nissan uruchamia program wspomagania funkcji mózgu kierowców]]> 2021-07-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27442.html <![CDATA[Ford Transit do zada? specjalnych dla stra?y po?arnej]]> 2021-07-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27441.html <![CDATA[Kwestia dynamiki bocznej: mechanizm Torque Splitter w nowym Audi RS 3]]> 2021-07-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27440.html <![CDATA[SEAT Leon - 20 lat innowacji w o?wietleniu]]> 2021-07-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27439.html <![CDATA[Pick-up z piorunuj?cym przyspieszeniem - Nowy Ford F-150]]> 2021-07-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27438.html <![CDATA[Cyfrowa, ?wiatowa premiera: prezentacja Audi RS Q e-tron]]> 2021-07-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27437.html <![CDATA[Marc Lichte: dla mnie, to jak podró? pierwsz? klas?]]> 2021-07-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27436.html <![CDATA[Leasing z nisk? rat? dla M?P w Fordzie - co wybra??]]> 2021-07-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27435.html <![CDATA[Volkswagen Samochody Dostawcze zaprasza fanów na VW Bus Festival]]> 2021-07-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27434.html <![CDATA[Ford przejmuje kalifornijski startup Electriphi]]> 2021-07-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27433.html <![CDATA[ABC designu Audi]]> 2021-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27432.html <![CDATA[Grupa Volkswagen kontynuuje przej?cie na logistyk? niskoemisyjn? z flot? statków zasilanych gazem LNG]]> 2021-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27431.html <![CDATA[Rekord ?wiata w ekonomicznej je?dzie Mustanga Mach-E]]> 2021-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27430.html <![CDATA[Wywiad z szefem dzia?u stylistyki zewn?trznej Audi Philippem Römersem i odpowiadaj?cym za design wn?trza Norbertem Weberem]]> 2021-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27429.html <![CDATA[Mitsubishi Eclipse Cross PHEV w programie Karta Du?ych Rodzin]]> 2021-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27428.html <![CDATA[Tomasz Ro?ek w podca?cie „Elektrycznie Tematyczni”]]> 2021-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27427.html <![CDATA[Nissan LEAF z nowego rocznika modelowego z sygna?em d?wi?kowym Canto]]> 2021-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27426.html <![CDATA[Kia z rekordowym udzia?em w rynku w Europie]]> 2021-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27425.html <![CDATA[Samochody koncepcyjne Audi: sfery zaawansowanej techniki]]> 2021-07-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27423.html <![CDATA[Nowy autoryzowany dealer motocykli marki Honda]]> 2021-07-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27422.html <![CDATA[Moc atrakcji Forda na Goodwood Festival of Speed 2021]]> 2021-07-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27421.html <![CDATA[Porywaj?ce osi?gi nap?du elektrycznego: Ford Mustanga Mach-E GT w Goodwood]]> 2021-07-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27420.html <![CDATA[Mustang Mach-E zwyci?zc? plebiscytu Samochód Elektryczny 2021 Car and Driver]]> 2021-07-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27419.html <![CDATA[Niepowtarzalne customy eksponuj? podwójn? osobowo?? Hondy CMX1100 Rebel]]> 2021-07-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27418.html <![CDATA[Lucas di Grassi na podium wy?cigu Formu?y E w Nowym Jorku ]]> 2021-07-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27417.html <![CDATA[Prezentacja nowej strategii Grupy Volkswagen: NEW AUTO - Mobility for Generations to Come]]> 2021-07-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27416.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E spotyka “petrolheadów”. Wyj?tkowe testy elektrycznego Forda na Mustang Race 2021]]> 2021-07-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27414.html <![CDATA[SUV-y Forda osi?gaj? najlepsz? od 20 lat sprzeda? detaliczn? w pierwszej po?owie roku!]]> 2021-07-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27413.html <![CDATA[Wywiad z Sandr? Hoener zu Bentrup]]> 2021-07-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27412.html <![CDATA[Audi i Formu?a E powracaj? do Nowego Jorku]]> 2021-07-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27411.html <![CDATA[Firmy Ford i SK Innovation og?osi?y powstanie spó?ki JV BlueOvalSK]]> 2021-07-05 http://www.mototarget.pl/news,item,27410.html <![CDATA[Historyczny wynik rejestracji aut marki Kia w Polsce]]> 2021-07-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27409.html <![CDATA[Zaawansowany mechanizm ró?nicowy mLSD w modelach Trail i Active]]> 2021-07-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27408.html <![CDATA[Mazda MX-30 – pierwszy „elektryk” w cenie benzynowego odpowiednika]]> 2021-07-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27407.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E: elastyczne i komfortowe ?adowanie ]]> 2021-07-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27406.html <![CDATA[Alessandro Renda dyrektorem marki Peugeot w Polsce]]> 2021-07-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27405.html <![CDATA[Po raz pierwszy Kia zaprezentuje swoje auta podczas Goodwood Festival of Speed]]> 2021-06-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27404.html <![CDATA[Nowy prezes i dyrektor generalny Mitsubishi Motors Europe]]> 2021-06-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27403.html <![CDATA[Autonomiczny transport miejski dla osób z ograniczeniami mobilno?ci zdobywa nagrod? Forda „New Designers”]]> 2021-06-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27402.html <![CDATA[Nowy Volkswagen Polo GTI: nowoczesny samochód sportowy, który nawi?zuje do bogatej tradycji]]> 2021-06-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27401.html <![CDATA[Ford Service Pro: wyj?tkowe po??czenie oferty produktowej i us?ug skierowane do klientów biznesowych]]> 2021-06-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27400.html <![CDATA[Czas na przygod?! Nowy Volkswagen Caddy PanAmericana]]> 2021-06-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27399.html <![CDATA[Kolejny sukces autorskiego pomys?u polskiego oddzia?u Mitsubishi Motors]]> 2021-06-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27398.html <![CDATA[Mazda i Alians OZE - mocne partnerstwo na rynku odnawialnych ?róde? energii]]> 2021-06-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27397.html <![CDATA[System FORDLiive podnosi produktywno?? flot samochodów dostawczych]]> 2021-06-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27396.html <![CDATA[SEAT ujawnia polskie ceny Ibizy i Arony po faceliftingu]]> 2021-06-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27395.html <![CDATA[Dwie rundy Porsche Mobil 1 Supercup na Red Bull Ringu]]> 2021-06-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27394.html <![CDATA[Slow Road na lato - czas wyruszy? w tras?]]> 2021-06-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27393.html <![CDATA[Ford zwi?ksza inwestycje w Solid Power, by wspólnie przyspieszy? rozwój technologii akumulatorów pó?przewodnikowych]]> 2021-06-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27392.html <![CDATA[Obchody 50. rocznicy zwyci?stwa kultowego Datsuna 240Z w Rajdzie Safari]]> 2021-06-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27391.html <![CDATA[Unikalna platforma podwoziowa Mustanga Mach-E. Co warto o niej wiedzie??]]> 2021-06-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27390.html <![CDATA[TechFocus: Torque Splitter]]> 2021-06-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27389.html <![CDATA[Honda prezentuje nowego pi?ciodrzwiowego Civica]]> 2021-06-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27388.html <![CDATA[Audi przyspiesza transformacj? do e-mobilno?ci]]> 2021-06-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27387.html <![CDATA[Nowy Multivan z presti?ow? nagrod? designerów Red Dot Award]]> 2021-06-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27386.html <![CDATA[Nowe Rangery ze specjaln? zabudow? skrzyni ?adunkowej dla wymagaj?cego klienta flotowego]]> 2021-06-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27385.html <![CDATA[Ford Bronco powraca! Produkcja ruszy?a w zmodernizowanym zak?adzie monta?owym w Michigan]]> 2021-06-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27384.html <![CDATA[Mazda CX-30 uhonorowana tytu?em Mistrza Warto?ci Rezydualnej „2021 Wertmeister”]]> 2021-06-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27383.html <![CDATA[CUPRA wygrywa pierwsze zawody elektrycznych samochodów turystycznych PURE ETCR]]> 2021-06-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27382.html <![CDATA[Volkswagen planuje wykorzysta? w produkcji aut nowy proces druku 3D]]> 2021-06-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27381.html <![CDATA[Nissan uruchamia produkcj? nowego modelu Qashqai w zak?adach w Sunderland]]> 2021-06-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27379.html <![CDATA["Mordercze testy" w pe?ni elektrycznego Forda E‑Transita]]> 2021-06-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27378.html <![CDATA[Sukces Forda w plebiscycie Fleet Derby 2021]]> 2021-06-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27377.html <![CDATA[Ratowanie ?ycia na wodzie - najnowszy odcinek „Lifesavers”]]> 2021-06-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27376.html <![CDATA[System Forda zapobiegnie pozostawieniu dziecka w rozgrzanym samochodzie]]> 2021-06-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27375.html <![CDATA[Co Polacy wiedz? o zagro?eniach klimatycznych i elektromobilno?ci?]]> 2021-06-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27374.html <![CDATA[Nowy ambasador Mitsubishi Eclipse Cross PHEV]]> 2021-06-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27373.html <![CDATA[Zaprojektowany przez fanów, dla fanów - Puma ST Gold Edition]]> 2021-06-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27372.html <![CDATA[Elektryczne ikony Forda, czyli rozwój z duchem czasu!]]> 2021-06-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27371.html <![CDATA[Mazda podtrzymuje zobowi?zanie do osi?gni?cia neutralno?ci w?glowej i bezpiecze?stwa kierowcy]]> 2021-06-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27370.html <![CDATA[Porsche Engineering otwiera swoj? drug? lokalizacj? technologiczn? w Rumunii]]> 2021-06-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27369.html <![CDATA[Ford i Hermes testuj? perspektyw? autonomicznych dostaw]]> 2021-06-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27368.html <![CDATA[Droga do precyzji. SEAT rozwija technologi? fotogrametrii]]> 2021-06-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27367.html <![CDATA[Outlander PHEV o 40 000 z? taniej, Eclipse Cross PHEV od 944 z? netto miesi?cznie]]> 2021-06-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27366.html <![CDATA[Audytorzy Forda sprawdzaj? jako?? ka?dego Rangera]]> 2021-06-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27365.html <![CDATA[Limitowana edycja Mazdy dla patronów Radia 357]]> 2021-06-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27364.html <![CDATA[Moc 185 KM i 502 Nm w Mitsubishi L200 - najszybszym pickupie w klasie]]> 2021-06-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27357.html <![CDATA[Mazda Experience Days odb?dzie si? w dniach 14 – 19 czerwca]]> 2021-06-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27363.html <![CDATA[Kia Europe i Uber rozpoczynaj? wspó?prac? na rzecz rozwoju elektromobilno?ci]]> 2021-06-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27362.html <![CDATA[Ford Tourneo Custom - przestronny, komfortowy, uniwersalny i zeroemisyjny w wersji Plug-In Hybrid]]> 2021-06-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27361.html <![CDATA[Nissan tworzy now? palet? d?wi?ków dla swoich pojazdów]]> 2021-06-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27360.html <![CDATA[Kolejna runda Formu?y E: dla Audi niczym w domu]]> 2021-06-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27359.html <![CDATA[Twój samochód mo?e powiadomi? Ci? za po?rednictwem smartfona, ?e kto? si? do niego w?amuje]]> 2021-06-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27358.html <![CDATA[Rekord produkcji Audi R8 LMS]]> 2021-06-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27356.html <![CDATA[Wyniki sprzeda?y Ford Polska - maj 2021]]> 2021-06-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27355.html <![CDATA[Team Fordzilla wyrusza «Gaming Transitem» na europejskie tournee]]> 2021-06-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27354.html <![CDATA[Droga Watykanu do bezemisyjno?ci dzi?ki elektrycznemu Nissanowi LEAF]]> 2021-06-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27353.html <![CDATA[Zrównowa?ony rozwój kluczowym wymiarem wydajno?ci - wywiad z Sebastianem Gramsem]]> 2021-06-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27352.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E bije rekordy sprzeda?y w Norwegii]]> 2021-06-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27351.html <![CDATA[?wiatowa premiera Nowego Multivana]]> 2021-06-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27350.html <![CDATA[Sprzeda? motocykli Hondy z serii NC przekroczy?a rekordow? liczb? 1500 sztuk]]> 2021-06-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27349.html <![CDATA[Nowe Polo mo?e porusza? si? cz??ciowo automatycznie]]> 2021-06-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27348.html <![CDATA[Ford z kolejnym rekordowym miesi?cem sprzeda?y w USA! ]]> 2021-06-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27347.html <![CDATA[Czy kierowcy samochodów elektrycznych pokonuj? wi?ksze odleg?o?ci, ni? kierowcy aut spalinowych?]]> 2021-06-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27346.html <![CDATA[Jak wygl?da dzie? Marka ter Stegena?]]> 2021-06-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27344.html <![CDATA[Nowy Ford Maverick]]> 2021-06-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27343.html <![CDATA[Wszystko o nowym Caddy: siedzenia i przestrze? ?adunkowa]]> 2021-06-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27342.html <![CDATA[Ford Kuga PHEV w programie Ford Wynajem]]> 2021-06-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27341.html <![CDATA[Mazda CX-3 2021: miejski SUV z bogatym wn?trzem]]> 2021-06-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27340.html <![CDATA[Mocny wy?cig Audi na Nuerburgring]]> 2021-06-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27339.html <![CDATA[Co? dla „phono-sapiens” na przej?ciach dla pieszych]]> 2021-06-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27337.html <![CDATA[Stoisko Audi na targach Design Shanghai 2021]]> 2021-06-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27338.html <![CDATA[SYNC 4A w Mustangu Mach-E]]> 2021-06-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27335.html <![CDATA[Mazda MX-5 gotowa do startu]]> 2021-06-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27334.html <![CDATA[Ruszy?y rezerwacje na XIX zlot Mitsumaniaków Susiec 2021]]> 2021-06-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27333.html <![CDATA[Wszystko o nowym Caddy - nowa o? tylna]]> 2021-06-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27332.html <![CDATA[Ford korzysta z potencja?u swoich fanów w zaprojektowaniu i nazwaniu nowej Pumy ST Special Edition]]> 2021-06-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27331.html <![CDATA[Dwa silniki i nap?d na cztery ko?a – sportowy ID.4 GTX ju? dost?pny do zamawiania w cenie od 226 190 z?]]> 2021-06-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27330.html <![CDATA[Nowy Volkswagen Polo jest ju? dost?pny do zamawiania w Polsce]]> 2021-05-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27329.html <![CDATA[ID.3 i ID.4 dost?pne w nowej ofercie i ze zwi?kszon? moc? ?adowania]]> 2021-05-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27328.html <![CDATA[Audi na Rajd Dakar 2022]]> 2021-05-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27327.html <![CDATA[Pierwszy odcinek nowej serii Lifesavers]]> 2021-05-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27326.html <![CDATA[Ogromny sukces Forda. Polska pula ca?kowicie elektrycznego Mustanga Mach-E wyprzedana]]> 2021-05-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27325.html <![CDATA[Mitsubishi zaprasza na bezp?atn? kontrol? auta przed wakacjami]]> 2021-05-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27323.html <![CDATA[Czas na bezpieczny rower]]> 2021-05-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27322.html <![CDATA[Honda HR-V podnosi standard komfortu wn?trza ]]> 2021-05-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27321.html <![CDATA[Honda CRF450RX 2022]]> 2021-05-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27320.html <![CDATA[Walory pojazdów elektrycznych, rynek pojazdów komercyjnych, us?ugi oparte na ??czno?ci – strategiczne punkty dnia rynków kapita?owych „Delivering Ford+”]]> 2021-05-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27319.html <![CDATA[Czym je?dzi Sebastien Buemi, kierowca zespo?u Nissana w Formule E]]> 2021-05-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27318.html <![CDATA[Ford Puma - unikatowa propozycja w swoim segmencie]]> 2021-05-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27317.html <![CDATA[Z fabryki w ?ylinie wyje?d?a czteromilionowy samochód]]> 2021-05-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27316.html <![CDATA[Osiem dni, osiem krajów, 3000 kilometrów - Volkswagen ID.3 w podró?y po Europie]]> 2021-05-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27315.html <![CDATA[Ca?kowicie elektryczny Nissan Ariya zadebiutowa? na s?ynnym torze ulicznym w Monako]]> 2021-05-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27314.html <![CDATA[Premiera CUPRY Born - miejski samochód elektryczny z charakterem]]> 2021-05-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27313.html <![CDATA[Ford Custom Nugget: Na spotkanie z przygod?]]> 2021-05-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27312.html <![CDATA[Rzut oka na nowego Caddy]]> 2021-05-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27311.html <![CDATA[Audi przetestuje koncepcj? centrum szybkiego ?adowania]]> 2021-05-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27310.html <![CDATA[Nissan sponsorem Polskiej Ligi ?eglarskiej]]> 2021-05-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27309.html <![CDATA[Ford rozpoczyna kolejny etap testów systemu jazdy pó?autonomicznej BlueCruise]]> 2021-05-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27308.html <![CDATA[Cupra Born pokazuje, jak zabrzmi? samochody elektryczne]]> 2021-05-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27307.html