Mototarget - Artykuły http://www.mototarget.pl/ <![CDATA[Bridgestone wspólnie z Lamborghini opracowa? pierwsz? na ?wiecie opon? terenow? typu Run-Flat dla modelu Huracán Sterrato]]> 2023-01-26 http://www.mototarget.pl/news,item,28129.html <![CDATA[Ford Puma zdobywa kolejne wyró?nienia]]> 2023-01-26 http://www.mototarget.pl/news,item,28128.html <![CDATA[Zapami?taj dat?: ?wiatowa premiera online modelu Audi activesphere concept]]> 2023-01-23 http://www.mototarget.pl/news,item,28127.html <![CDATA[Wci?? na topie w Ameryce: seria F modeli Forda utrzymuje ju? 46. rok z rz?du pozycj? numeru 1 w?ród ci??arówek. Od 41 lat jest bestsellerem poza wszelkimi klasami]]> 2023-01-23 http://www.mototarget.pl/news,item,28126.html <![CDATA[Ford Explorer na sygnale – powo?anie norweskiego lekarza]]> 2023-01-19 http://www.mototarget.pl/news,item,28124.html <![CDATA[Ford przedstawia now? elektrowni? fotowoltaiczn? jako kolejny krok w kierunku osi?gni?cia ambitnych celów w zakresie zrównowa?onego rozwoju]]> 2023-01-18 http://www.mototarget.pl/news,item,28123.html <![CDATA[M-Sport Ford World Rally Team prezentuje now? opraw? graficzn? Forda Puma WRC na sezon 2023]]> 2023-01-17 http://www.mototarget.pl/news,item,28122.html <![CDATA[Scouts Guide To The Zombie Apocalypse]]> 2023-01-17 http://www.mototarget.pl/news,item,28121.html <![CDATA[Dzi?ki klientom Ford Pro, marka po raz ósmy z rz?du si?ga po tytu? lidera sprzeda?y pojazdów u?ytkowych w Europie]]> 2023-01-16 http://www.mototarget.pl/news,item,28120.html <![CDATA[Team Audi Sport na Rajdzie Dakar: niepowodzenia, ale te? dobre wyniki indywidualne]]> 2023-01-16 http://www.mototarget.pl/news,item,28119.html <![CDATA[SEAT S.A. podsumowuje 2022 rok i odnotowuje znakomite wyniki sprzeda?owe marki CUPRA. Do klientów dostarczono o 93% wi?cej pojazdów ni? rok wcze?niej.]]> 2023-01-12 http://www.mototarget.pl/news,item,28118.html <![CDATA[CUPRA UrbanRebel Concept wystartuje w Race of Champions 2023]]> 2023-01-10 http://www.mototarget.pl/news,item,28117.html <![CDATA[Dostawy samochodów elektrycznych Volkswagena wzros?y w 2022 roku o niemal jedn? czwart? ]]> 2023-01-10 http://www.mototarget.pl/news,item,28116.html <![CDATA[Ford E-Transit tak?e we flocie DHL Express. Globalna firma kurierska postawi?a na elektryczny bestseller Forda]]> 2023-01-10 http://www.mototarget.pl/news,item,28115.html <![CDATA[Wyniki badania: ?adowanie aut elektrycznych w praktyce wygl?da inaczej ni? s?dzi wi?kszo?? Polaków]]> 2023-01-09 http://www.mototarget.pl/news,item,28114.html <![CDATA[Wyniki badania: zadowolenie z nowoczesnych technologii w Volkswagenach ID. ro?nie… w miar? je?d?enia]]> 2023-01-03 http://www.mototarget.pl/news,item,28113.html <![CDATA[12 miesi?cy Forda - jaki by? nasz rok 2022?]]> 2023-01-02 http://www.mototarget.pl/news,item,28112.html <![CDATA[Pierre-Louis Loubet rozpocznie pe?ny sezon 2023 z zespo?em M-Sport. Do??czy do Otta Tänaka]]> 2022-12-19 http://www.mototarget.pl/news,item,28111.html <![CDATA[System sterowania g?osowego Honda Smartphone Voice Control dost?pny dla smartfonów z systemem iOS]]> 2022-12-19 http://www.mototarget.pl/news,item,28110.html <![CDATA[Grupa Volkswagen i Enel X Way zbuduj? najwi?ksz? sie? szybkich stacji ?adowania we W?oszech – Ewiva]]> 2022-12-19 http://www.mototarget.pl/news,item,28109.html <![CDATA[Limitowana edycja Forda GT Mk IV, opracowana z my?l? o nadzwyczajnych osi?gach na torze, to najbardziej ekstremalne wcielenie kultowego modelu spod znaku b??kitnego owalu]]> 2022-12-13 http://www.mototarget.pl/news,item,28108.html <![CDATA[Ford opracowa? wyj?tkowego Mustanga Mach-E. To w terminologii tenisowej as serwisowy dla kierowców z ograniczon? sprawno?ci? ruchow?]]> 2022-12-12 http://www.mototarget.pl/news,item,28107.html <![CDATA[Ott Tänak wraca do zespo?u M-Sport jako kierowca numer 1 zespo?u w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach ?wiata 2023]]> 2022-12-08 http://www.mototarget.pl/news,item,28106.html <![CDATA[Ford Pro i Deutsche Post DHL Group ??cz? si?y, by dostawy do adresata realizowa?y na ca?ym ?wiecie pojazdy elektryczne]]> 2022-12-06 http://www.mototarget.pl/news,item,28105.html <![CDATA[Motocykle Hondy z atrakcyjnym rabatem – taniej ju? nie b?dzie]]> 2022-12-06 http://www.mototarget.pl/news,item,28104.html <![CDATA[Ford zwi?ksza inwestycje w Halewood, co poszerzy ofert? pojazdów elektrycznych]]> 2022-12-05 http://www.mototarget.pl/news,item,28103.html <![CDATA[HONDA CRF300L NA ROK 2023]]> 2022-12-01 http://www.mototarget.pl/news,item,28102.html <![CDATA[Ford wyprodukowa? ju? 150-tysi?cy Mustangów Mach-E, dost?pnych w 37 krajach i planuje podbój kolejnych rynków w 2023 roku]]> 2022-12-01 http://www.mototarget.pl/news,item,28101.html <![CDATA[Przysz?o?? motoryzacji: Pi?? najwi?kszych zalet nap?du elektrycznego ]]> 2022-11-30 http://www.mototarget.pl/news,item,28100.html <![CDATA[Ford Performance przygotowa? Rangera Raptora nowej generacji do startu w Rajdzie Baja 1000]]> 2022-11-30 http://www.mototarget.pl/news,item,28099.html <![CDATA[Ford og?asza strategiczne partnerstwo z Manufacture 2030 i d??y wzmocnienia zrównowa?onego ?a?cucha dostaw]]> 2022-11-28 http://www.mototarget.pl/news,item,28098.html <![CDATA[W Krakowie powsta? autorski salon marki CUPRA]]> 2022-11-28 http://www.mototarget.pl/news,item,28097.html <![CDATA[Audi RS Q e-tron podczas Rajdu Dakar 2023 wyemituje o ponad 60 procent dwutlenku w?gla mniej]]> 2022-11-23 http://www.mototarget.pl/news,item,28096.html <![CDATA[Od Formu?y 1430 do Extreme E. Jak marka CUPRA wesz?a do ?wiata motorsportu?]]> 2022-11-23 http://www.mototarget.pl/news,item,28095.html <![CDATA[Sprzeda? nowej generacji lidera w segmencie pickupów rozpoczyna nowy Ford Ranger Raptor]]> 2022-11-23 http://www.mototarget.pl/news,item,28094.html <![CDATA[Ford E-Transit Samochodem Dostawczym Roku 2023 wed?ug brytyjskiego magazynu „What Car?”]]> 2022-11-17 http://www.mototarget.pl/news,item,28093.html <![CDATA[Audi, dzi?ki nowemu centrum badawczo-rozwojowemu umacnia swoj? pozycj? w Chinach]]> 2022-11-16 http://www.mototarget.pl/news,item,28092.html <![CDATA[Unikalny w swojej klasie: nowy ID. Buzz zachwyca innowacyjnymi systemami wsparcia kierowcy]]> 2022-11-16 http://www.mototarget.pl/news,item,28091.html <![CDATA[Mistrz wspinaczki pokonuje nowe trasy dzi?ki Fordowi Explorerowi]]> 2022-11-16 http://www.mototarget.pl/news,item,28090.html <![CDATA[Wyró?nij si? z Fordem - wersje specjalne Fordów dost?pne w Polsce]]> 2022-11-15 http://www.mototarget.pl/news,item,28089.html <![CDATA[Pó? miliona egzemplarzy aut z rodziny ID. – Volkswagen zrealizowa? plany dostaw rok przed terminem ]]> 2022-11-15 http://www.mototarget.pl/news,item,28088.html <![CDATA[Grupa Volkswagen koncentruje si? na rozwoju autonomicznej jazdy]]> 2022-11-15 http://www.mototarget.pl/news,item,28087.html <![CDATA[Czysto?? i redukcja formy, wi?ksza spójno??: nowe pier?cienie znaku graficznego Audi]]> 2022-11-14 http://www.mototarget.pl/news,item,28086.html <![CDATA[Kolejny raz Ford Mustang Mach-E jest najpopularniejszym samochodem elektrycznym w Polsce]]> 2022-11-14 http://www.mototarget.pl/news,item,28085.html <![CDATA[Kia triumfuje w konkursie „Z?ota Kierownica”]]> 2022-11-10 http://www.mototarget.pl/news,item,28084.html <![CDATA[Volkswagen sprawdzi?, kim s? w?a?ciciele elektrycznych modeli rodziny ID. i jak najcz??ciej ?aduj? swoje auta]]> 2022-11-10 http://www.mototarget.pl/news,item,28083.html <![CDATA[Ford wspiera studentów, tworz?cych innowacyjne, zrównowa?one rozwi?zania w dziedzinie mobilno?ci]]> 2022-11-10 http://www.mototarget.pl/news,item,28082.html <![CDATA[Podczas targów SEMA Ford zaprezentowa? 10 wyj?tkowych samochodów z cz??ciami i akcesoriami Ford Performance]]> 2022-11-08 http://www.mototarget.pl/news,item,28081.html <![CDATA[Gruntowne przygotowania kierowców Audi do Rajdu Dakar]]> 2022-11-08 http://www.mototarget.pl/news,item,28080.html <![CDATA[Pakiety stylistyczne competition dla Audi A4, A5, S4 i S5: jeszcze bardziej sportowy wygl?d]]> 2022-11-08 http://www.mototarget.pl/news,item,28079.html <![CDATA[HONDA CBR650R NA ROK 2023]]> 2022-11-07 http://www.mototarget.pl/news,item,28078.html <![CDATA[HONDA CB650R NA ROK 2023]]> 2022-11-07 http://www.mototarget.pl/news,item,28077.html <![CDATA[Grupa Volkswagen planuje, by do 2027 roku centra danych by?y neutralne dla klimatu]]> 2022-11-07 http://www.mototarget.pl/news,item,28076.html <![CDATA[Ford umacnia pozycj? wicelidera na rynku pojazdów elektrycznych w USA. Mustang Mach-E znów na szczycie]]> 2022-11-07 http://www.mototarget.pl/news,item,28075.html <![CDATA[Volkswagen zaprosi? do dyskusji o dekarbonizacji oraz produkcji energii elektrycznej i akumulatorów]]> 2022-11-07 http://www.mototarget.pl/news,item,28074.html <![CDATA[Nowe kolory najpopularniejszych europejskich modeli codziennego u?ytku Hondy na rok 2023]]> 2022-11-02 http://www.mototarget.pl/news,item,28073.html <![CDATA[Dzi?ki skutecznej strategii Ford wype?nia prognozowane za?o?enia dotycz?ce zysków i notuje dobr? p?ynno?? finansow? w trzecim kwartale br. Firma zapowiada przyspieszenie prac zwi?zanych z innowacyjnymi technologiami ADAS z poziomu L2+/L3]]> 2022-11-02 http://www.mototarget.pl/news,item,28072.html <![CDATA[Wynik operacyjny Grupy Volkswagen ro?nie, sytuacja w Chinach szybko si? poprawia]]> 2022-11-01 http://www.mototarget.pl/news,item,28071.html <![CDATA[Trzecie z rz?du zwyci?stwo Forda Bronco w pustynnym rajdzie nawigacyjnym kobiet Rebelle Rally w klasie X-Cross™]]> 2022-10-26 http://www.mototarget.pl/news,item,28070.html <![CDATA[Audi wybiera Saubera jako partnera strategicznego w Formule 1]]> 2022-10-26 http://www.mototarget.pl/news,item,28069.html <![CDATA[Mocne wej?cie na rynek nowego Forda Tourneo Connecta. Powodów sukcesu jest co najmniej kilka]]> 2022-10-24 http://www.mototarget.pl/news,item,28068.html <![CDATA[Grupa Volkswagen i Xanadu stworz? program symulacji kwantowej materia?ów do produkcji akumulatorów]]> 2022-10-24 http://www.mototarget.pl/news,item,28067.html <![CDATA[Ford sk?ada ho?d by?emu dyrektorowi, otwieraj?c Centrum Ekspertyz im. Richarda Parry-Jonesa na torze testowym w Lommel]]> 2022-10-20 http://www.mototarget.pl/news,item,28066.html <![CDATA[Audi i firma Krajete odfiltrowuj? dwutlenek w?gla z powietrza]]> 2022-10-20 http://www.mototarget.pl/news,item,28065.html <![CDATA[Ford otwiera Centrum Bada? i Innowacji w Atlancie. Firma chce wykorzysta? bogactwo lokalnych talentów technologicznych w swojej cyfrowej transformacji]]> 2022-10-19 http://www.mototarget.pl/news,item,28064.html <![CDATA[Od cichego a? po wyczynowy – Ford Ranger Raptor nowej generacji jest wyposa?ony w aktywny uk?ad wydechowy z czterema trybami pracy]]> 2022-10-18 http://www.mototarget.pl/news,item,28063.html <![CDATA[Sztuka na najwy?szym poziomie: Audi RS 3 performance edition]]> 2022-10-18 http://www.mototarget.pl/news,item,28062.html <![CDATA[Lukas Podolski nowym ambasadorem marki Volkswagen Samochody Dostawcze]]> 2022-10-12 http://www.mototarget.pl/news,item,28060.html <![CDATA[?wiatowy debiut: nowy wy?cigowy Ford Mustang GT serii Supercars zaprezentowany podczas wy?cigu Bathurst 1000]]> 2022-10-12 http://www.mototarget.pl/news,item,28059.html <![CDATA[100 E-Transitów we flocie GLS. Ford pomaga w elektryfikacji firmowych flot]]> 2022-10-11 http://www.mototarget.pl/news,item,28058.html <![CDATA[Ekskluzywny pakiet na dziesi?te urodziny: Audi RS Q3 edition 10 years]]> 2022-10-11 http://www.mototarget.pl/news,item,28057.html <![CDATA[Kampery marki Volkswagen Samochody Dostawcze dost?pne od r?ki - wyprzeda? rocznika 2022]]> 2022-10-06 http://www.mototarget.pl/news,item,28056.html <![CDATA[Niezwyk?e spotkanie: Ford oraz Lucas Beaufort we wspólnej akcji promuj?cej sztuk? i wspó?dzielenie drogi]]> 2022-10-06 http://www.mototarget.pl/news,item,28055.html <![CDATA[Nowy Ford GT LM 2022 – ostatni model z serii edycji specjalnych upami?tniaj?cych sukcesy Forda w Le Mans]]> 2022-10-05 http://www.mototarget.pl/news,item,28054.html <![CDATA[Ponadczasowa ikona: ekskluzywna limitowana edycja Audi TT RS Coupé iconic edition zachwyca innowacyjnym designem i dynamik?]]> 2022-10-05 http://www.mototarget.pl/news,item,28053.html <![CDATA[Popularno?? i rynkowy sukces przewodników „… na czterech kó?kach” marki Volkswagen Samochody Dostawcze i Wydawnictwa Pascal]]> 2022-10-05 http://www.mototarget.pl/news,item,28052.html <![CDATA[Nowy szersze? Hondy – CB750 Hornet – l?duje na targach Intermot]]> 2022-10-04 http://www.mototarget.pl/news,item,28051.html <![CDATA[Elektryczny samochód dostawczy w firmowej flocie. Czy to naprawd? si? op?aca?]]> 2022-10-04 http://www.mototarget.pl/news,item,28050.html <![CDATA[Salony Volkswagena z presti?owymi wyró?nieniami w „Wielkim Te?cie Salonów” tygodnika Auto ?wiat ]]> 2022-10-03 http://www.mototarget.pl/news,item,28049.html <![CDATA[Zaawansowane systemy ABS stosowane w jedno?ladach Hondy]]> 2022-10-03 http://www.mototarget.pl/news,item,28048.html <![CDATA[Nowy wzór do na?ladowania w?ród aut seryjnych i torowych – Ford wprowadza do oferty Mustanga w wersji Dark Horse oraz now? rodzin? wyczynowych, wy?cigowych Mustangów]]> 2022-10-03 http://www.mototarget.pl/news,item,28047.html <![CDATA[Spalinowy czy elektryczny? Forda Mustanga zawsze mo?na dopasowa? do swojego stylu ?ycia ]]> 2022-09-29 http://www.mototarget.pl/news,item,28046.html <![CDATA[Volkswagen zorganizuje „Dni z Volkswagen ID.” z autami rodziny ID. i ekspertami ]]> 2022-09-29 http://www.mototarget.pl/news,item,28045.html <![CDATA[PowerCo i Umicore zak?adaj? spó?k? joint venture, która zajmie si? produkcj? materia?ów do akumulatorów]]> 2022-09-28 http://www.mototarget.pl/news,item,28044.html <![CDATA[Nowe kolory dla Gold Winga i Gold Winga 'Tour' na rok modelowy 2023]]> 2022-09-28 http://www.mototarget.pl/news,item,28043.html <![CDATA[Ford pracuje nad technologi? opart? na smartfonach, która pozwoli ostrzec kierowców przed trudno widocznymi pieszymi, rowerzystami i nie tylko]]> 2022-09-28 http://www.mototarget.pl/news,item,28042.html <![CDATA[Nowe kolory CB1000R, CMX500 Rebel i Monkey na rok modelowy 2023]]> 2022-09-27 http://www.mototarget.pl/news,item,28041.html <![CDATA[Roboty i testy wirtualne w warunkach rzeczywistych pomog?y Fordowi opracowa? Rangera nowej generacji najbezpieczniejszym w historii]]> 2022-09-27 http://www.mototarget.pl/news,item,28040.html <![CDATA[Pierwsze podium w sezonie dla ABT CUPRA XE po wy?cigu Copper X Prix w Chile]]> 2022-09-26 http://www.mototarget.pl/news,item,28039.html <![CDATA[Projekt pilota?owy Audi: fizyczny recykling umo?liwia przetworzenie mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych]]> 2022-09-26 http://www.mototarget.pl/news,item,28038.html <![CDATA[Nowy pakiet Performance w Focusie ST. Ford wyznacza wy?sze standardy jazdy sportowym hot-hatchem]]> 2022-09-26 http://www.mototarget.pl/news,item,28037.html <![CDATA[System nawigacji w Volkswagenach z rodziny ID.: znacznie wi?cej ni? prowadzenie do celu]]> 2022-09-26 http://www.mototarget.pl/news,item,28036.html <![CDATA[d?u?szySzeroka gama hybrydowych i elektrycznych modeli Forda wspiera transformacj? transportu na czystsze technologie]]> 2022-09-21 http://www.mototarget.pl/news,item,28035.html <![CDATA[Ford szacuje wk?ad samochodów dostawczych w europejsk? gospodark? w 2021 r. na 786 mld euro – prawie dwa razy wi?cej ni? PKB Norwegii]]> 2022-09-20 http://www.mototarget.pl/news,item,28034.html <![CDATA[Wyniki bada?: Polacy s?dz?, ?e dotacje do „elektryków” wypadaj? s?abiej ni? u s?siadów ]]> 2022-09-20 http://www.mototarget.pl/news,item,28033.html <![CDATA[Honda na Rajdzie Latarników]]> 2022-09-15 http://www.mototarget.pl/news,item,28032.html <![CDATA[Audi: "Nico Muller - bardzo dzi?kujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!"]]> 2022-09-15 http://www.mototarget.pl/news,item,28031.html <![CDATA[Nowy Ford Mustang zmienia swój styl, osi?gi i udzia? cyfrowego ?rodowiska, aby zapewni? najlepsze wra?enia z jazdy]]> 2022-09-15 http://www.mototarget.pl/news,item,28030.html <![CDATA[„Samochód Elektryczny Roku” - kolejna nagroda dla Forda Mustanga Mach-E]]> 2022-09-14 http://www.mototarget.pl/news,item,28029.html <![CDATA[Volkswagen og?asza zmiany w zarz?dzie marki]]> 2022-09-14 http://www.mototarget.pl/news,item,28028.html <![CDATA[Premiery: ID. Buzz Cargo i Amarok gwiazdami marki Volkswagen Samochody Dostawcze na targach IAA Transportation 2022]]> 2022-09-14 http://www.mototarget.pl/news,item,28027.html <![CDATA[Premiera podczas imprezy ID. Treffen: Volkswagen prezentuje showcar ID.5 GTX „Xcite”]]> 2022-09-13 http://www.mototarget.pl/news,item,28026.html <![CDATA[Co decyduje o niezwyk?ej popularno?ci europejskiego bestsellera – Forda Transita Customa?]]> 2022-09-13 http://www.mototarget.pl/news,item,28025.html <![CDATA[Podsumowanie konferencji prasowej Hondy na temat dzia?a? w bran?y motocyklowej - Osi?gni?cie neutralno?ci w?glowej ze szczególnym naciskiem na elektryfikacj?]]> 2022-09-13 http://www.mototarget.pl/news,item,28024.html <![CDATA[Volkswagen zaprezentowa? prototyp w pe?ni elektrycznego samochodu terenowego - ID. XTREME]]> 2022-09-12 http://www.mototarget.pl/news,item,28023.html <![CDATA[Rozwój infrastruktury ?adowania jest konieczny do rozwoju elektromobilno?ci w Polsce. Ford jednym z uczestników Kongresu Nowej Mobilno?ci. ]]> 2022-09-12 http://www.mototarget.pl/news,item,28022.html <![CDATA[CUPRA poszerza gam? silników Leona]]> 2022-09-08 http://www.mototarget.pl/news,item,28021.html <![CDATA[X-ADV, NC750X, Forza 750 i NT1100 otrzymuj? nowe opcje kolorystyczne na rok modelowy 2023]]> 2022-09-08 http://www.mototarget.pl/news,item,28020.html <![CDATA[Nowy, w pe?ni elektryczny model E-Transit Custom Forda Pro ma zapocz?tkowa? elektryfikacj? transportu w ma?ych firmach]]> 2022-09-08 http://www.mototarget.pl/news,item,28019.html <![CDATA[Wyniki bada?: Elektromobilno?? w Polsce i za granic? – widzimy post?p, ale uwa?amy, ?e jest gorzej ni? u s?siadów ]]> 2022-09-07 http://www.mototarget.pl/news,item,28018.html <![CDATA[Rekordowe statystyki sprzeda?owe Forda potwierdzaj?, ?e elektryki to przysz?o?? motoryzacji]]> 2022-09-07 http://www.mototarget.pl/news,item,28017.html <![CDATA[Ford USA zaprasza fanów Mustanga do zabawy Best Stang Decade - nagrod? za najciekawsze przebranie jest dwuletni najem najnowszego Mustanga GT]]> 2022-09-07 http://www.mototarget.pl/news,item,28016.html <![CDATA[Audi RS Q e-tron E2: l?ejsze, bardziej aerodynamiczne i jeszcze bardziej wydajne]]> 2022-09-05 http://www.mototarget.pl/news,item,28015.html <![CDATA[Samochód elektryczny w firmowej flocie. Dlaczego to nowy globalny trend?]]> 2022-09-05 http://www.mototarget.pl/news,item,28014.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E pomaga przygotowa? nowych kierowców do wej?cia w epok? samochodów elektrycznych]]> 2022-08-29 http://www.mototarget.pl/news,item,28013.html <![CDATA[Ford Komfortowa Ochrona. Nowy program dla lepszego wsparcia klientów biznesowych]]> 2022-08-25 http://www.mototarget.pl/news,item,28012.html <![CDATA[Niezwyk?e rekreacyjne modele Forda na Caravan Salon w Dusseldorfie]]> 2022-08-23 http://www.mototarget.pl/news,item,28011.html <![CDATA[Pierwsza w Polsce prezentacja Volkswagena ID. Buzz - Volkswagen Samochody Dostawcze na Salt Wave Festival 2022]]> 2022-08-19 http://www.mototarget.pl/news,item,28010.html <![CDATA[Wsparcie Audi motorem nap?dowym juniorskiego golfa w Polsce]]> 2022-08-18 http://www.mototarget.pl/news,item,28009.html <![CDATA[Mahindra i Volkswagen zawi?za?y strategiczny sojusz, który pozwoli przyspieszy? elektryfikacj? indyjskiego rynku motoryzacyjnego]]> 2022-08-18 http://www.mototarget.pl/news,item,28008.html <![CDATA[Fakty i ciekawostki o Audi RS 6.]]> 2022-08-16 http://www.mototarget.pl/news,item,28007.html <![CDATA[Audi i Vogue odkrywaj? pi?kno polskich miast]]> 2022-08-16 http://www.mototarget.pl/news,item,28006.html <![CDATA[Honda dopisuje nowe karty historii modelu Hornet]]> 2022-08-16 http://www.mototarget.pl/news,item,28005.html <![CDATA[Ford przedstawia pierwszego w USA ca?kowicie elektrycznego pick-upa dla policji: F-150 Lightning Pro SSV]]> 2022-08-10 http://www.mototarget.pl/news,item,28004.html <![CDATA[Volkswagen wprowadza kolejn? odmian? modelu ID.4 z nap?dem na cztery ko?a]]> 2022-08-10 http://www.mototarget.pl/news,item,28003.html <![CDATA[HONDA CRF125F NA ROK 2023]]> 2022-08-04 http://www.mototarget.pl/news,item,28002.html <![CDATA[HONDA CRF110F NA ROK 2023]]> 2022-08-04 http://www.mototarget.pl/news,item,28001.html <![CDATA[HONDA CRF50F NA ROK 2023]]> 2022-08-04 http://www.mototarget.pl/news,item,28000.html <![CDATA[Ford og?asza dobre wyniki operacyjne w drugim kwartale 2022 roku i wdra?a dzia?ania w kierunku ambitnej przysz?o?ci Ford+.]]> 2022-08-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27998.html <![CDATA[MMC CAR POLAND ZMIENIA NAZW? NA ASTARA POLAND I ROZWIJA DZIA?ALNO??]]> 2022-08-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27997.html <![CDATA[Nowa seria video o technologii Hondy na kanale YT: Honda Motocykle]]> 2022-08-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27996.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E z pakietem Frost White ju? w Polsce. Kolejna wyj?tkowa propozycja Forda.]]> 2022-08-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27995.html <![CDATA[Dealerzy Volkswagena udost?pniaj? punkty ?adowania dla samochodów elektrycznych]]> 2022-08-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27994.html <![CDATA[Volkswagen rozpoczyna w USA produkcj? swojego elektrycznego bestsellera – modelu ID.4]]> 2022-07-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27993.html <![CDATA[Poczuj klimat Kalifornii w nowym kabriolecie Forda]]> 2022-07-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27992.html <![CDATA[Specjalna wersja Volkswagena Touarega na 20-lecie modelu – Edition 20]]> 2022-07-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27991.html <![CDATA[CUPRA EKS zwi?ksza swoj? przewag? w Pucharze ?wiata FIA ETCR eTouring Car po wy?cigu we W?oszech]]> 2022-07-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27990.html <![CDATA[„Maja Explorer” – odcinek 5: Czy w Trójmie?cie mo?na uprawia? kolarstwo zjazdowe?]]> 2022-07-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27989.html <![CDATA[Grand Californi? na Ba?kany - Atanas Valkov w poszukiwaniu gin?cej muzyki]]> 2022-07-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27988.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E jest przystosowany do przewozu kajaków i boksów dachowych. Elektrycznym samochodem bez problemu pojedziemy na aktywne wakacje]]> 2022-07-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27987.html <![CDATA[Oliver Blume zast?pi Herberta Diessa na stanowisku prezesa zarz?du Grupy Volkswagen]]> 2022-07-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27986.html <![CDATA[700 koni mechanicznych! Nowy Ford F-150 Raptor R to najmocniejszy Raptor w historii, zapewniaj?cy niezrównane osi?gi w terenie]]> 2022-07-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27985.html <![CDATA[MITSUBISHI MOTORS W JAPAN EMPOWERING WOMEN INDEX]]> 2022-07-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27984.html <![CDATA[Ford og?asza nowy plan produkcji akumulatorów i szczegó?y dotycz?ce surowców, z zamiarem zwi?kszenia produkcji samochodów elektrycznych. Ford zmierza do osi?gni?cia produkcji 600 tysi?cy egzemplarzy do roku 2023 i ponad 2 milionów do roku 2026, rozwijaj?c]]> 2022-07-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27983.html <![CDATA[HONDA PREZENTUJE NAJNOWSZEGO CIVICA TYPE R]]> 2022-07-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27981.html <![CDATA[Audi oficjaln? mark? samochodow? najnowszego filmu Netflixa - „The Gray Man”]]> 2022-07-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27980.html <![CDATA[CUPRA rozpoczyna ekspansj? na kolejnym kontynencie – do globalnej sieci do??cza nowy concept store marki]]> 2022-07-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27979.html <![CDATA[Volkswagen ulepsza swój silnik 1.5 TSI – nowa wersja ma wi?ksz? sprawno?? i jest oszcz?dniejsza ]]> 2022-07-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27978.html <![CDATA[„Maja Explorer” – odcinek 4: Maja W?oszczowska i najbardziej nietypowa trasa kolarstwa górskiego]]> 2022-07-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27977.html <![CDATA[Elektryzuj?ca podró? dzi?ki przewodnikowi e-podró?y Nissana]]> 2022-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27976.html <![CDATA[Testy wytrzyma?o?ciowe rajdowego Mitsubishi L200 przed Asia Cross Country Rally 2022]]> 2022-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27975.html <![CDATA[Europejskie s?u?by publiczne zaczynaj? testy Mustanga Mach-E – elektryczny ambulans i samochód policyjny wyjecha?y na drogi Holandii i Szwajcarii]]> 2022-07-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27974.html <![CDATA[Jedyna taka oferta dla klientów biznesowych. Ford Business Service Club ju? od pi?ciu samochodów we flocie]]> 2022-07-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27973.html <![CDATA[Specjalnie dla fanów marki – cyfrowy gara? Volkswagena z kolekcjonerskimi kartami NFT ]]> 2022-07-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27972.html <![CDATA[Formentor VZ5 Taiga Grey – limitowana edycja 999 sztuk wchodzi do produkcji]]> 2022-06-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27971.html <![CDATA[Ford ?wi?tuje 75. rocznic? Serii F specjaln? edycj? F-150 Heritage Edition]]> 2022-06-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27970.html <![CDATA[MAJA EXPLORER – NOWY PROJEKT FORDA I MAI W?OSZCZOWSKIEJ]]> 2022-06-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27969.html <![CDATA[Honda powraca na Wheels and Waves z dziesi?cioma najatrakcyjniejszymi europejskimi wizjami modelu Rebel]]> 2022-06-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27968.html <![CDATA[HONDA PRZEDSTAWIA CENY I SPECYFIKACJ? NAJNOWSZEGO CIVICA e:HEV]]> 2022-06-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27967.html <![CDATA[SKARBIEC DZIEDZICTWA FORDA OTWARTY - 100 LAT HISTORII PRODUCENTA W WERSJI ONLINE]]> 2022-06-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27966.html <![CDATA[Wyra?ny trend w strategii biznesowej Forda Obie przyznane Ford Polska nagrody dotycz? samochodów niskoemisyjnych. Statuetk? otrzyma? Ford Mustang Mach-E GT, który zosta? najlepszym osobowym samochodem elektrycznym w kategorii Samochody Niskoemisyjne. Na]]> 2022-06-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27965.html <![CDATA[Pojazdy zelektryfikowane Forda docenione po raz kolejny. Marka zdoby?a dwie statuetki w plebiscycie Fleet Derby 2022 ]]> 2022-06-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27964.html <![CDATA[#TogetherWeChange: Audi na GREENTECH FESTIVAL 2022]]> 2022-06-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27962.html <![CDATA[W zak?adach Volkswagen Group Components rusza produkcja komponentów Volkswagena ID. Buzz]]> 2022-06-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27961.html <![CDATA[Wi?cej salonów marki CUPRA w Polsce]]> 2022-06-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27960.html <![CDATA[Ford przesuwa granice osi?gów i otwarto?ci na potrzeby innych, prezentuj?c podczas Goodwood elektrycznego SuperVana i „Bardzo T?czowego Raptora”]]> 2022-06-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27959.html <![CDATA[Oto jak cztery pier?cienie sta?y si? znakiem firmowym Audi: 90 lat temu zawi?zano Auto Union AG]]> 2022-06-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27958.html <![CDATA[SUKCESY SPRZEDA?OWE MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV I L200]]> 2022-06-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27957.html <![CDATA[ZRÓWNOWA?ONY ?A?CUCH DOSTAW FORDA]]> 2022-06-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27956.html <![CDATA[Produkcja Volkswagena ID. Buzz: z fabryki w Hanowerze b?dzie wyje?d?a? nawet 130 tysi?cy egzemplarzy rocznie]]> 2022-06-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27955.html <![CDATA[Honda Rebel - doskona?a propozycja na pierwszy du?y motocykl czeka w salonach Hondy]]> 2022-06-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27954.html <![CDATA[Nowy Volkswagen ID. Buzz – idealny towarzysz w cyfrowym ?wiecie]]> 2022-06-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27953.html <![CDATA[Jaki samochód dostawczy dla firmy? Ford oferuje kompleksow? obs?ug? z atrakcyjnym finansowaniem.]]> 2022-06-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27952.html <![CDATA[Honda og?osi?a powo?anie Striemo Inc., startupu, utworzonego w ramach programu inicjowania nowych dzia?alno?ci Hondy – IGNITION.]]> 2022-06-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27951.html <![CDATA[Nowy E-Transit rozpoczyna zbieranie nagród w Polsce. Elektryczny samochód dostawczy Forda zdoby? statuetk? w konkursie Wirtualnej Polski]]> 2022-06-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27950.html <![CDATA[Volkswagen Multivan "Rodzinnym Samochodem Roku 2022"]]> 2022-06-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27949.html <![CDATA[CUPRA stawia na emocje. Marka rozpoczyna wspó?prac? z nowym Partnerem]]> 2022-06-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27948.html <![CDATA[Nissan Juke Hybrid – nowy zaawansowany zespó? nap?dowy zapewniaj?cy wydajno?? i responsywno??]]> 2022-06-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27947.html <![CDATA[Konkurenci maj? si? czego obawia?. Ford F-150 Lightning z wi?ksz? moc? ni? pierwotnie planowano oraz inteligentnymi technologiami wspieraj?cymi holowanie ]]> 2022-06-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27946.html <![CDATA[Doskona?e narz?dzie planowania: wska?nik zasi?gu w Audi kre?li najbardziej wiarygodny obraz podró?y]]> 2022-06-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27945.html <![CDATA[NOWA HONDA CIVIC W CENTRUM UWAGI PODCZAS MILAN DESIGN WEEK]]> 2022-06-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27944.html <![CDATA[W TROSCE O ?RODOWISKO – FORD D??Y DO WYKLUCZENIA WODY PITNEJ Z PROCESU PRODUKCJI SAMOCHODÓW I ZNACZNIE REDUKUJE ODPADY W SWOICH FABRYKACH ]]> 2022-06-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27943.html <![CDATA[NOWA GENERACJA MITSUBISHI ASX - PE?NA GAMA SILNIKÓW SPALINOWYCH I ZELEKTRYFIKOWANYCH]]> 2022-06-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27942.html <![CDATA[CUPRA zapowiada nowe modele, od?wie?enie gamy i ambitne plany do 2025 roku]]> 2022-06-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27941.html <![CDATA[Honda partnerem Enduro Rally 24]]> 2022-06-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27940.html <![CDATA[CRF450R, CRF450R 50th Anniversary i CRF450RX – nowo?ci w gamie motocykli CRF na rok 2023]]> 2022-06-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27939.html <![CDATA[HONDA CRF250R 2023]]> 2022-06-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27938.html <![CDATA[Volkswagen e-up! w pozna?skiej szkole nauki jazdy ]]> 2022-06-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27937.html <![CDATA[??d?o nowego Horneta na szkicach konceptu]]> 2022-06-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27936.html <![CDATA[Ford otwiera listy zamówie? na nowego, jeszcze bardziej wytrzyma?ego, zaawansowanego i mocniejszego Rangera Raptora nowej generacji]]> 2022-06-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27934.html <![CDATA[10 lat Volkswagen Group Polska]]> 2022-06-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27933.html <![CDATA[Martin Sander rozpoczyna prac? w europejskim oddziale Forda jako dyrektor generalny Ford Model e oraz prezes Ford-Werke GmbH]]> 2022-06-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27932.html <![CDATA[Otwarcie zamówie? na Nissana JUKE Hybrid w Polsce]]> 2022-06-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27931.html <![CDATA[Bezpiecze?stwo przede wszystkim: Nowy Multivan otrzymuje pi?? gwiazdek w te?cie Euro NCAP]]> 2022-05-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27930.html <![CDATA[Bezp?atne szkolenia z bezpiecze?stwa jazdy Ford Driving Skills For Life. W Polsce przeszkolono ju? ponad 3700 m?odych kierowców]]> 2022-05-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27929.html <![CDATA[MITSUBISHI WPROWADZA NOWY ELEKTRYCZNY MODEL W JAPONII]]> 2022-05-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27928.html <![CDATA[HONDA CRF250RX 2023]]> 2022-05-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27927.html <![CDATA[HONDA CRF450R 2023]]> 2022-05-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27926.html <![CDATA[HONDA CRF450RX 2023]]> 2022-05-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27925.html <![CDATA[Honda ?wi?tuje 50 lat legend motocrossu]]> 2022-05-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27924.html <![CDATA[Volkswagen zaprezentowa? dwa specjalne egzemplarze ID. Buzza podczas imprezy Star Wars Celebration ]]> 2022-05-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27923.html <![CDATA[ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA – FORD WYKORZYSTUJE W SWOICH FABRYKACH MATERIA?Y ODNAWIALNE ORAZ POCHODZ?CE Z RECYCLINGU]]> 2022-05-30 http://www.mototarget.pl/news,item,27922.html <![CDATA[Nowa generacja europejskiej ikony Forda - Focusa - ma wszelkie atuty, by powtórzy? sukces poprzedników]]> 2022-05-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27921.html <![CDATA[Misja rozpocz?ta: powo?ano zarz?d spó?ki zajmuj?cej si? akumulatorami]]> 2022-05-27 http://www.mototarget.pl/news,item,27920.html <![CDATA[Ford do??cza do koalicji First Movers i og?asza gotowo?? pomocy w komercjalizacji technologii bezemisyjnych ]]> 2022-05-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27919.html <![CDATA[Ruszy?a produkcja samochodów elektrycznych Volkswagena w fabryce w Emden]]> 2022-05-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27918.html <![CDATA[Attila Szabó mianowany nowym dyrektorem zarz?dzaj?cym Ford Polska]]> 2022-05-26 http://www.mototarget.pl/news,item,27917.html <![CDATA[Ford testuje system geofencingu, który automatycznie redukuje pr?dko??, poprawiaj?c bezpiecze?stwo uczestników ruchu]]> 2022-05-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27916.html <![CDATA[Ruszy?a przedsprzeda?: mo?na ju? zamawia? modele ID. Buzz i ID. Buzz Cargo ]]> 2022-05-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27915.html <![CDATA[Nietypowy pracownik fabryki Forda - Robbie Cobot pomaga osobom niepe?nosprawnym i o ograniczonej sprawno?ci ruchowej]]> 2022-05-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27914.html <![CDATA[W pe?ni elektryczny Nissan Ariya wyruszy w pierwsz? na ?wiecie ekspedycj? prowadz?c? od bieguna pó?nocnego po biegun po?udniowy]]> 2022-05-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27913.html <![CDATA[Wyniki bada?: Niewa?ne jak cz?sto prowadzimy samochód – jazd? „elektrykiem” uwa?amy za ta?sz? ]]> 2022-05-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27912.html <![CDATA[Ford E-Transit zosta? stworzony z my?l? o maksymalizacji wydajno?ci prowadzonego biznesu ]]> 2022-05-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27911.html <![CDATA[?wiatowe Forum Ekonomiczne w Davos: zrównowa?ona mobilno?? Audi w malowniczych górach]]> 2022-05-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27910.html <![CDATA[Przez pó? roku programu „Mój elektryk” z?o?ono ponad 60 wniosków na dofinansowanie zakupu elektrycznych Volkswagenów ID.3 i ID.4 ]]> 2022-05-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27909.html <![CDATA[Volkswagen Samochody Dostawcze i firma HOBBY specjalizuj?ca si? w zabudowach samochodów kempingowych nawi?zuj? perspektywiczn? wspó?prac?]]> 2022-05-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27908.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E zdobywa tytu? najlepszego samochodu 2022 wed?ug Ameryka?skiego Stowarzyszenia Samochodowego (American Automobile Association – AAA)]]> 2022-05-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27907.html <![CDATA[3000 sztuk modelu PCX125 sprzedanych przez Honda Polska]]> 2022-05-19 http://www.mototarget.pl/news,item,27906.html <![CDATA[Klienci indywidualni coraz cz??ciej wybieraj? Forda. Dynamiczny wzrost sprzeda?y SUV-ów i crossoverów marki]]> 2022-05-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27905.html <![CDATA[Wspó?praca Audi i firmy 4.screen, której efektem b?dzie zapewnienie klientom dodatkowych cyfrowych us?ug w samochodzie]]> 2022-05-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27904.html <![CDATA[Ford przy??cza si? do apelu do w?adz UE. Do 2035 r. w sprzeda?y maj? by? tylko pojazdy elektryczne]]> 2022-05-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27903.html <![CDATA[Zespó? M-Sport Ford World Rally Team szykuje mocne uderzenie podczas nadchodz?cej rundy Rajdowych Mistrzostw ?wiata FIA w Portugalii]]> 2022-05-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27902.html <![CDATA[Oprogramowanie Volkswagena dla miast: sztuczna inteligencja pomo?e zmniejszy? korki ]]> 2022-05-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27901.html <![CDATA[Nie samym E-Transitem Ford stoi. Spalinowy Transit w 2022 roku sta? si? jeszcze bardziej komfortowy, innowacyjny i bezpieczny.]]> 2022-05-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27900.html <![CDATA[Platforma MQB - doskona?a baza dla Nowego Multivana]]> 2022-05-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27899.html <![CDATA[Fundacja Forda z pomoc? graczy i specjalnych kombinezonów pokazuje zagro?enia zwi?zane z prowadzeniem samochodu po alkoholu, na kacu lub w stanie zm?czenia]]> 2022-05-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27898.html <![CDATA[Nowy Volkswagen ID. Buzz i ID. Buzz Cargo: czysta forma i klasyczne linie wspó?czesnej mobilno?ci ]]> 2022-05-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27897.html <![CDATA[Prezes Grupy Volkswagen, Herbert Diess podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia: „Volkswagen realizuje cele – finansowe i strategiczne”]]> 2022-05-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27896.html <![CDATA[Gama modeli Ford Pro oferuje europejskim firmom podniesienie produktywno?ci i wzrost warto?ci dzi?ki w pe?ni elektrycznemu E-Transitowi]]> 2022-05-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27895.html <![CDATA[MITSUMANIACY ZAPRASZAJ? NA JUBILEUSZOWY ZLOT]]> 2022-05-13 http://www.mototarget.pl/news,item,27894.html <![CDATA[Wystawa finalistów konkursu Mazdy podczas ?ód? Design Festival]]> 2022-05-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27893.html <![CDATA[Koncerny samochodowe inwestuj? zarówno czas, jak i zasoby, by „elektryki” by?y coraz ta?sze zarówno w produkcji, jak i w u?ytkowaniu. Wed?ug prognoz Bloomberg New Energy Finance, elektryczne auta typu sedan i SUV zrównaj? si? w kosztach produk]]> 2022-05-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27892.html <![CDATA[Raport: Wed?ug Polaków nowe auta elektryczne s? drogie, ale to samo uwa?aj? o „spalinówkach”]]> 2022-05-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27891.html <![CDATA[WIOSENNE SUKCESY W STAJNI FORDA. MUSTANG MACH-E Z KOLEJNYM REKORDEM SPRZEDA?Y]]> 2022-05-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27890.html <![CDATA[Grupa Volkswagen i SEAT przeznacz? 10 mld euro na elektryfikacj? Hiszpanii]]> 2022-05-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27889.html <![CDATA[FORD BEZP?ATNIE SZKOLI M?ODYCH KIEROWCÓW! STARTUJE SZÓSTA POLSKA EDYCJA FORD DRIVING SKILLS FOR LIFE]]> 2022-05-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27888.html <![CDATA[CUPRA EKS wygrywa pierwsz? rund? FIA ETCR w Pau]]> 2022-05-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27887.html <![CDATA[CB650R – stylowy, mocny, w atrakcyjnej cenie i dost?pny od r?ki]]> 2022-05-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27886.html <![CDATA[Nowy model ZR-V do??czy do oferty SUV-ów Hondy w Europie w 2023 r.]]> 2022-05-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27885.html <![CDATA[Ford Pro przedstawia nowy, w pe?ni elektryczny model E-Transit Custom. To kolejny etap na drodze do elektryfikacji transportu]]> 2022-05-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27884.html <![CDATA[MITSUBISHI SPACE STAR 2022 Z SYSTEMEM SDA JU? W SALONACH]]> 2022-05-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27883.html <![CDATA[BEZP?ATNA KONTROLA POJAZDU PRZED WAKACJAMI W MITSUBISHI MOTORS]]> 2022-05-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27882.html <![CDATA[Imelda Labbé nowym cz?onkiem zarz?du marki Volkswagen Samochody Osobowe ]]> 2022-05-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27881.html <![CDATA[Podwójna premiera: Audi, Ducati i wspólna off-roadowa impreza]]> 2022-05-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27880.html <![CDATA[FORD SFINANSUJE ODBUDOW? STRUMIENIA NA FARMIE LONE OAKS UNIWERSYTETU TENNESSEE]]> 2022-05-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27879.html <![CDATA[Nissan przekazuje samochody na rzecz pomocy osobom dotkni?tym kryzysem humanitarnym w Ukrainie]]> 2022-04-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27878.html <![CDATA[Ofensywa jako?ciowa: Volkswagen czyni ?adowanie ?atwiejszym i wygodniejszym]]> 2022-04-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27877.html <![CDATA[Zainteresowanie Mustangiem Mach-E nie s?abnie! Od chwili premiery Ford Polska przyj?? ju? ponad 1 100 zamówie? na tego ca?kowicie elektrycznego SUV-a]]> 2022-04-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27876.html <![CDATA[Zainteresowani „elektrykami” cz??ciej doceniaj? finansowe korzy?ci elektryfikacji flot – wynika z badania Volkswagena i InsightOut Lab]]> 2022-04-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27875.html <![CDATA[CUPRA wchodzi na rynek australijski]]> 2022-04-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27874.html <![CDATA[Zrównowa?ona wyspa: pierwsze pojazdy elektryczne dla u?ytkowników prywatnych trafi?y na Astypale?]]> 2022-04-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27873.html <![CDATA[Co oferuje Ford E-Transit w Polsce? Ten van zmienia zasady gry]]> 2022-04-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27872.html <![CDATA[Ford Pro zaprezentuje drugi w pe?ni elektryczny model u?ytkowy przeznaczony dla klientów w Europie]]> 2022-04-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27871.html <![CDATA[Najnowocze?niejszy salon marki Kia w Europie zosta? otwarty w Gda?sku]]> 2022-04-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27870.html <![CDATA[Wielkie otwarcie odnowionego Muzeum Mazdy ju? w maju]]> 2022-04-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27869.html <![CDATA[CUPRA ujawnia nowych kierowców na sezon FIA ETCR 2022]]> 2022-04-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27868.html <![CDATA[Nissan przejmuje zespó? wy?cigowy e.dams]]> 2022-04-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27867.html <![CDATA[Uroczysta ceremonia rozpocz?cia produkcji nowego modelu segmentu SUV – Mazdy CX-60]]> 2022-04-20 http://www.mototarget.pl/news,item,27866.html <![CDATA[Co Volkswagen ID. Buzz zawdzi?cza platformie MEB?]]> 2022-04-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27863.html <![CDATA[Audi ponownie na szczycie: Audi e-tron GT zdobywa nagrod? World Car Awards 2022]]> 2022-04-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27862.html <![CDATA[?wiatowa premiera online modelu Audi urbansphere concept]]> 2022-04-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27860.html <![CDATA[F-150 Lightning zadebiutowa? jako samochód bezpiecze?stwa podczas wy?cigu NASCAR w Martinsville]]> 2022-04-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27859.html <![CDATA[Jak zmniejszy? poziom zu?ycia paliwa? Oto 7 cennych rad]]> 2022-04-12 http://www.mototarget.pl/news,item,27858.html <![CDATA[5000 km Volkswagenem ID.4 przez ca?? Europ? – elektryczny SUV w podró?y do Barcelony]]> 2022-04-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27857.html <![CDATA[WSKA?NIKI W GÓR?! FORD OG?ASZA MARCOWE WYNIKI SPRZEDA?Y W STANACH ZJEDNOCZONYCH]]> 2022-04-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27856.html <![CDATA[FIRMA MITSUBISHI MOTORS WSTRZYMA?A PRODUKCJ? W ROSJI]]> 2022-04-11 http://www.mototarget.pl/news,item,27855.html <![CDATA[NOWA HONDA CIVIC TYPE R USTANOWI?A REKORD OKR??ENIA NA TORZE SUZUKA]]> 2022-04-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27850.html <![CDATA[Mazda planuje osi?gni?cie neutralno?ci w?glowej do 2050 r.]]> 2022-04-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27849.html <![CDATA[FORD, SK I KOC TWORZ? SPÓ?K? JOINT VENTURE, ABY PRZYSPIESZY? REWOLUCJ? W ZAKRESIE ELEKTRYFIKACJI FORDA W EUROPIE.]]> 2022-04-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27848.html <![CDATA[Volkswagen ID. Buzz zdobywc? tytu?u „Electric Car of the Year” w konkursie Top Gear Electric Awards 2022 ]]> 2022-04-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27847.html <![CDATA[SEAT prezentuje legendarne modele z okazji 30-lecia Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie]]> 2022-04-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27846.html <![CDATA[?adowanie Mustanga Mach-E ?adowarkami AC i DC, czyli ?adowanie tanie kontra szybkie]]> 2022-04-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27845.html <![CDATA[Volkswagen Samochody Dostawcze przek?ada VW Bus Festival na rok 2023]]> 2022-04-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27844.html <![CDATA[Aurora Blue – kolor zorzy polarnej inspiracj? dla CUPRY Born]]> 2022-04-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27843.html <![CDATA[FORD MOTOR COMPANY W?RÓD 100 NAJBARDZIEJ WP?YWOWYCH FIRM NA ?WIECIE WG. MAGAZYNU TIME]]> 2022-04-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27842.html <![CDATA[Thomas Schafer nowym CEO marki Volkswagen]]> 2022-04-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27841.html <![CDATA[Jak ograniczy? zmniejszenie zasi?gu w samochodach elektrycznych?]]> 2022-03-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27840.html <![CDATA[Inteligentne sygnalizatory Forda w??cz? zielone ?wiat?o przed pojazdami s?u?b ratowniczych]]> 2022-03-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27839.html <![CDATA[ZESPÓ? MITSUBISHI RALLIART WYSTARTUJE W ASIA CROSS COUNTRY RALLY]]> 2022-03-29 http://www.mototarget.pl/news,item,27838.html <![CDATA[Volkswagen Samochody Dostawcze podsumowuje rok 2021: mocny zwrot finansowy i pozytywne wyniki]]> 2022-03-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27837.html <![CDATA[FORD ROZSZERZA OFERT? POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ MO?LIWO?CI ROZWOJU POJAZDÓW U?YTKOWYCH W RUMU?SKIEJ FABRYCE W KRAJOWEJ]]> 2022-03-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27836.html <![CDATA[CUPRA zapowiada wprowadzenie nowego elektrycznego SUV-a]]> 2022-03-25 http://www.mototarget.pl/news,item,27835.html <![CDATA[CUPRA zapowiada wprowadzenie nowego elektrycznego SUV-a]]> 2022-03-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27834.html <![CDATA[Grupa Volkswagen i SEAT prezentuj? program elektrycznej ofensywy dla Hiszpanii]]> 2022-03-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27833.html <![CDATA[Debiut w pe?ni elektrycznego E-Transita w Polsce. Ford przygotowa? wyj?tkow? ofert? i wyspecjalizowan? sie? dilersk?]]> 2022-03-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27832.html <![CDATA[MITSUBISHI MOTORS PRZEKA?E 1 MILION EURO DLA OFIAR WOJNY W UKRAINIE]]> 2022-03-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27830.html <![CDATA[?adowarka nie tylko dla auta elektrycznego! Nale?y pami?ta?, ?e ?adowarka prywatna np. w gara?u domu jednorodzinnego, jak równie? przy miejscu parkingowym w gara?u domu wielorodzinnego, to ogromne u?atwienie nie tylko dla posiadacza samochodu elektryczneg]]> 2022-03-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27829.html <![CDATA[Domowa stacja ?adowania idealnym rozwi?zaniem przy u?ytkowaniu zelektryfikowanych Fordów. Czy trudno j? za?o?y??]]> 2022-03-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27828.html <![CDATA[Volkswagen wspar? odbudow? lasu w s?siedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego]]> 2022-03-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27827.html <![CDATA[Grupa Volkswagen i Salzgitter AG podpisa?y porozumienie dotycz?ce dostaw stali o niskim ?ladzie w?glowym od ko?ca 2025 roku]]> 2022-03-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27826.html <![CDATA[NASTAWIONY NA SUKCES: FORD WPROWADZI? AUTONOMICZN? OBS?UG? DRUKAREK 3D. NOWA TECHNOLOGIA ZWI?KSZA WYDAJNO?? I REDUKUJE KOSZTY. ]]> 2022-03-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27825.html <![CDATA[Doroczna konferencja prasowa marki Volkswagen Samochody Dostawcze]]> 2022-03-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27824.html <![CDATA[FORD F-150 LIGHTNING I EKSTREMALNIE NISKIE TEMPERATURY ALASKI. ELEKTRYCZNY PICK-UP JEST GOTOWY DO JAZDY O KA?DEJ PORZE ROKU]]> 2022-03-21 http://www.mototarget.pl/news,item,27823.html <![CDATA[Wyniki najnowszych bada? pokazuj?, ?e to elektryfikacja pick-upów, a nie innych lekkich pojazdów u?ytkowych, umo?liwia wi?ksz? redukcj? emisji gazów cieplarnianych ]]> 2022-03-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27822.html <![CDATA[Mistrz magazynowania - Audi A6 Avant e-tron concept]]> 2022-03-17 http://www.mototarget.pl/news,item,27821.html <![CDATA[Gor?ce przyj?cie nowej Mazdy CX-60 PHEV w Polsce]]> 2022-03-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27820.html <![CDATA[Volkswagen i Ford rozszerzaj? wspó?prac? zwi?zan? z platform? MEB]]> 2022-03-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27819.html <![CDATA[Volkswagen Multivan: nowe, atrakcyjne, dwubarwne kolory lakieru]]> 2022-03-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27818.html <![CDATA[ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA: FABRYKA FORDA W LOUISVILLE OTRZYMA?A NAGROD? EPA POLLUTION PREVENTION AWARD ZA PROJEKT ZWI?ZANY Z RECYKLINGIEM WODY]]> 2022-03-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27817.html <![CDATA[?adowanie Mustanga Mach-E w trasie – tylko w Polsce na u?ytkowników aut elektrycznych czekaj? 1 992 stacje ?adowania]]> 2022-03-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27816.html <![CDATA[CUPRA Finland Experience - modele Born i Formentor VZ5 testowane w ekstremalnych warunkach]]> 2022-03-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27815.html <![CDATA[Volkswagen realizuje strategi? NEW AUTO i tworzy podstawy na 2022 rok]]> 2022-03-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27814.html <![CDATA[Honda ST125 DAX, rok modelowy 2023]]> 2022-03-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27813.html <![CDATA[Dax wraca do europejskiej gamy motocykli marki Honda]]> 2022-03-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27812.html <![CDATA[e-POWER: unikatowy zelektryfikowany uk?ad nap?dowy Nissana bez konieczno?ci ?adowania]]> 2022-03-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27811.html <![CDATA[Odwa?ne kroki Forda w kierunku pe?nego przej?cia na nap?dy elektryczne w Europie. A? siedem nowych skomunikowanych modeli elektrycznych ma przyczyni? si? do sprzeda?y ponad 600 tys. samochodów elektrycznych rocznie do 2026 r.]]> 2022-03-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27810.html <![CDATA[Grupa Volkswagen odnotowa?a dobre wyniki w 2021 roku i kontynuuje transformacj? w kierunku NEW AUTO]]> 2022-03-14 http://www.mototarget.pl/news,item,27809.html <![CDATA[Volkswagen ID. Buzz: zrównowa?ony w ka?dym detalu ]]> 2022-03-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27808.html <![CDATA[Nowa Mazda CX-60 PHEV – flagowy SUV „Crafted in Japan”]]> 2022-03-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27807.html <![CDATA[Nissan zapewni wsparcie podczas kryzysu humanitarnego w Ukrainie]]> 2022-03-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27806.html <![CDATA[Nowy Multivan teraz dost?pny równie? z silnikiem TDI]]> 2022-03-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27805.html <![CDATA[Nowy Ford Mustang California Special debiutuje w europejskiej ofercie Forda]]> 2022-03-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27804.html <![CDATA[Zmiany w dziale rozwoju Volkswagena: krótszy cykl ?ycia produktów i nowe cyfrowe rozwi?zania]]> 2022-03-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27803.html <![CDATA[Volkswagen wstrzymuje produkcj? samochodów w Rosji i zawiesza eksport do tego kraju]]> 2022-03-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27802.html <![CDATA[Ford w USA odnotowuje rekordowe ilo?ci zamówie? na nowe samochody. Marka zaraportowa?a te? doskona?? sprzeda? SUV-ów]]> 2022-03-04 http://www.mototarget.pl/news,item,27801.html <![CDATA[Ford powo?uje odr?bne przedsi?biorstwa. W ten sposób przyspiesza transformacj? prowadz?c? do zwi?kszenia znaczenia pojazdów elektrycznych, wzmocnienia dzia?a? operacyjnych i uwolnienia nowego potencja?u]]> 2022-03-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27800.html <![CDATA[Audi Q4 e-tron: wi?ksza pojemno?? ?adowania i rozbudowane funkcje online]]> 2022-03-03 http://www.mototarget.pl/news,item,27799.html <![CDATA[Nowy Ford Tourneo Connect do??cza do gamy modeli Forda z pi?cioma gwiazdkami Euro NCAP ju? od startu produkcji]]> 2022-03-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27797.html <![CDATA[O?wiadczenie Ford Motor Company w sprawie zawieszenia Rosyjskiego Joint Venture i pomocy dla ukrai?skich uchod?ców]]> 2022-03-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27796.html <![CDATA[Audi e-tron norweska zima nie straszna]]> 2022-02-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27794.html <![CDATA[Rolnictwo przysz?o?ci - dzi?ki Ford Pro w?a?ciciele winnic w hrabstwie Sonoma w Kalifornii zelektryfikuj? swoj? dzia?alno??]]> 2022-02-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27793.html <![CDATA[Volkswagen przedstawi? obszerny raport: jak zmieniaj? si? wiedza i opinie Polaków o elektromobilno?ci? ]]> 2022-02-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27792.html <![CDATA[F-150 Lightning Power Play - pierwszy elektryczny pick-up zwi?kszaj?cy niezale?no?? energetyczn? domu]]> 2022-02-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27791.html <![CDATA[7000 polskich klientów da?o serwisom Mitsubishi najwy?sze noty; Polska znacznie powy?ej europejskiej ?redniej]]> 2022-02-24 http://www.mototarget.pl/news,item,27790.html <![CDATA[CUPRA Tavascan zadebiutowa?a w Extreme E]]> 2022-02-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27789.html <![CDATA[Gotowy do pracy! Ford Pro rozpoczyna dostawy elektrycznego E-Transita do klientów w USA i planuje zwi?kszenie produkcji]]> 2022-02-23 http://www.mototarget.pl/news,item,27788.html <![CDATA[Nowy salon i serwis Mitsubishi Motors w Lublinie]]> 2022-02-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27787.html <![CDATA[Ford Ranger Raptor nowej generacji wyznacza nowe granice maksymalnych osi?gów w terenie]]> 2022-02-22 http://www.mototarget.pl/news,item,27786.html <![CDATA[ServCity - projekt, który sprawia, ?e autonomiczna mobilno?? staje si? rzeczywisto?ci? w brytyjskich miastach]]> 2022-02-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27785.html <![CDATA[Audi e-tron GT najlepszym samochodem klasy wy?szej w plebiscycie Moto Awards 2021]]> 2022-02-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27784.html <![CDATA[Ca?kowicie elektryczny Ford E-Transit ze Z?ot? Nagrod? Euro NCAP za zaawansowane systemy wspomagania kierowcy]]> 2022-02-18 http://www.mototarget.pl/news,item,27783.html <![CDATA[Atrakcyjne pakiety przegl?dów dla posiadaczy 4-letnich lub starszych modeli Forda]]> 2022-02-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27782.html <![CDATA[Kolejny milowy krok Audi: cztery pier?cienie rozpoczynaj? budow? fabryki samochodów elektrycznych w Chinach]]> 2022-02-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27780.html <![CDATA[Nowa Kia Sportage wygrywa w kategorii „Rodzinny SUV” w konkursie Women’s World Car of the Year]]> 2022-02-16 http://www.mototarget.pl/news,item,27779.html <![CDATA[Wyostrzony design i innowacyjne rozwi?zania techniczne flagowego modelu: udoskonalone Audi A8]]> 2022-02-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27778.html <![CDATA[Ford zaprezentuje model GT Alan Mann Heritage Edition, nawi?zuj?cy do wyczynowych samochodów wy?cigowych serii GT z 1966 roku]]> 2022-02-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27777.html <![CDATA[Volkswagen zbada? preferencje zakupowe Polaków. Dlaczego nie samochód elektryczny? ]]> 2022-02-15 http://www.mototarget.pl/news,item,27776.html <![CDATA[ADV 350 - kolejny cz?onek rodziny skuterów w stylu Adventure wkrótce w salonach]]> 2022-02-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27775.html <![CDATA[Przewagi elektrycznych modeli Volkswagena: du?y zasi?g, szybkie ?adowanie, dost?pno?? w atrakcyjnym leasingu ]]> 2022-02-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27774.html <![CDATA[CUPRA Formentor w ?wier?finale plebiscytu World Car of the Year 2022]]> 2022-02-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27773.html <![CDATA[Wyniki sprzeda?y Ford Polska – stycze? 2022]]> 2022-02-10 http://www.mototarget.pl/news,item,27772.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E liderem polskiego rynku elektryków w styczniu 2022 roku]]> 2022-02-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27771.html <![CDATA[Ken Block zachwycony Audi RS Q e-tron]]> 2022-02-09 http://www.mototarget.pl/news,item,27770.html <![CDATA[Jak? wersj? Pumy wybra?? Oferta Forda zaspokaja ró?norodne potrzeby klientów ]]> 2022-02-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27769.html <![CDATA[Nowa Mazda CX-60 PHEV z moc? ponad 300 KM zadebiutuje 8 marca 2022 r.]]> 2022-02-08 http://www.mototarget.pl/news,item,27768.html <![CDATA[Ford w USA rozpoczyna 2022 rok z rekordow? dynamik? sprzeda?y samochodów elektrycznych i SUV-ów]]> 2022-02-07 http://www.mototarget.pl/news,item,27767.html <![CDATA[Ford Mustang Mach-E: Wskazówki eksploatacyjne w zimowych warunkach]]> 2022-02-06 http://www.mototarget.pl/news,item,27766.html <![CDATA[Nissan osi?ga doskona?e wyniki w uzyskiwaniu produktów sta?ych fotonowej „up-konwersji”]]> 2022-02-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27765.html <![CDATA[Kierowcy Forda Kugi mog? omija? stacje paliw i zmniejsza? ?lad w?glowy dzi?ki najlepiej sprzedaj?cemu si? w Europie samochodowi typu PHEV]]> 2022-02-02 http://www.mototarget.pl/news,item,27764.html <![CDATA[Zuzanna Krzyczkowska - nowa specjalistka ds. komunikacji i public relations w firmie Ford Polska]]> 2022-02-01 http://www.mototarget.pl/news,item,27763.html <![CDATA[Nowy Nissan Townstar oficjalnie zaprezentowany w Polsce]]> 2022-01-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27762.html <![CDATA[Ford siódmy rok z rz?du liderem europejskiego rynku samochodów u?ytkowych]]> 2022-01-31 http://www.mototarget.pl/news,item,27761.html <![CDATA[Wspólna strategia Alliance 2030]]> 2022-01-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27760.html <![CDATA[Volkswagen Pozna? gra z Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy]]> 2022-01-28 http://www.mototarget.pl/news,item,27759.html