FB FB Twitter Twitter
Szukaj:
            1663 zarejestrowanych użytkowników z branży motoryzacyjnej, w tym 1129 przedstawicieli mediów.                                                                                    
Wydarzenia

Statystyki odwiedzin serwisu
Po odnotowaniu wielu niekorzystnych czynników w roku budżetowym 2018, Audi obiera nowy kierunek
  Dodano: 2019-03-19
Wyświetlono: 279 razy
Po odnotowaniu wielu niekorzystnych czynników w roku budżetowym 2018, Audi obiera nowy kierunek
Nowy początek dla Audi: na tle transformacji branży motoryzacyjnej, cztery pierścienie dzięki nowej, bardziej ukierunkowanej strategii, chcą wykorzystać dostępny potencjał. Audi wyciąga w ten sposób wnioski ze swego niezadowalającego sprawozdania finansowego za rok 2018.
foto © Audi

  • Zysk operacyjny koncernu przed odliczeniem strat nadzwyczajnych obniżył się do 4,7 mld euro, a operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży przed odliczeniem strat nadzwyczajnych wyniósł 7,9 procent
  • Fundament finansowy potwierdzony: przepływy pieniężne netto 2,1 mld euro, a płynność finansowa netto 20,4 mld euro
  • Zarząd zapowiada przedstawienie nowej strategii na Corocznym Walnym Zgromadzeniu
  • Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot podkreśla: „Sprawimy, że koncern Audi będzie znowu efektywny, elastyczny i odporny na zawirowania”
  • Członek zarządu AUDI AG ds. finansów Alexander Seitz mówi: „Podwyższymy założenia finansowe Planu Transformacji Audi do blisko 15 mld euro, by wytworzyć przepływy pieniężne potrzebne do finansowania elektromobilności”
  • Nowy, długoterminowy przedział strategiczny operacyjnego wskaźnika rentowności ze sprzedaży po dekonsolidacji multibrandowych spółek importerskich, ma wynieść od 9 do 11 procent.
  • 2019 to rok przełomowy, z ofensywą w zakresie elektryfikacji
    i z wieloma wyzwaniami 

 

 

Przede wszystkim w efekcie wdrożenia nowego cyklu testowego WLTP, zysk operacyjny koncernu przed uwzględnieniem strat nadzwyczajnych wyniósł 4,7 mld euro. Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży wyniósł 7,9 procent i tym samym nie mieścił się w zakładanym wcześniej przedziale. Uwzględniając straty spowodowane kryzysem wywołanym problemami z silnikami wysokoprężnymi, które osiągnęły kwotę 1,2 mld euro, zysk operacyjny wyniósł 3,5 euro, co przekłada się na operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży w wysokości 6,0 procent. Dzięki przynoszącemu pozytywne efekty Planowi Transformacji Audi, koncern zdołał częściowo zrekompensować wysokie obciążenia. W związku z dekonsolidacją z początkiem roku 2019 kilku wielomarkowych spółek importerskich, Audi podwyższyło długoterminowy strategiczny przedział operacyjnego wskaźnika rentowności ze sprzedaży do wartości od dziewięciu do jedenastu procent. Trwający rok budżetowy przebiega dla Audi pod znakiem ofensywy w zakresie elektryfikacji, przy czym rok 2019, ze względu na liczne wyzwania, będzie dla firmy rokiem przełomowym. Koncern prognozuje, że osiągnie w nim operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży w przedziale od 7 do 8,5 procent – czyli jeszcze poniżej nowego długoterminowego przedziału strategicznego. Sprzedaż samochodów marki Audi ma umiarkowanie rosnąć. Producent liczy się przede wszystkim z obciążeniami spowodowanymi wdrażaniem nowej procedury testowej WLTP, wysokimi kosztami początkowymi, znacznymi nakładami na elektromobilność oraz coraz trudniejszymi makroekonomicznymi warunkami ramowymi na rynku.

 

„Nie możemy być zadowoleni z naszych wyników. Audi sprzedaje doskonałe produkty, ale pod względem biznesowym nie poradziliśmy sobie przede wszystkim z nową procedurą testową WLTP, stanowiącą swego rodzaju test radzenia sobie z trudnymi wyzwaniami” – stwierdził Bram Schot, prezes zarządu AUDI AG. „Wszyscy pracownicy Audi pokazali w tej trudnej sytuacji właściwe podejście i w roku 2018 osiągnęli najlepsze możliwe wyniki. W tym duchu wspólnie przymierzamy się teraz do nowego początku.”

 

1 812 485 sprzedanych samochodów marki Audi, dało w 2018 roku wynik o 3,5 procent gorszy od wyniku sprzedaży roku 2017 (1 878 105 aut). Największe spadki odnotowano w Europie, co było wynikiem ograniczonej oferty sprzedażowej będącej konsekwencją wdrażania pierwszego stopnia procedury testowej nowego cyklu WLTP. Przychody ze sprzedaży koncernu Audi rzędu 59 mld 248 mln euro były zbliżone do ubiegłorocznych (2017: 59 mld 789 mln). Czynnikiem pozytywnie wpływającym na wyniki rynkowe był początek sprzedaży modelu Audi Q8 oraz wyraźny wzrost sprzedaży i tym samym wzrost obrotów marki Lamborghini, co jest konsekwencją wprowadzenia na rynek nowego SUV-a tej marki - modelu Urus.

 

Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży przed odliczeniem strat nadzwyczajnych wynoszący 7,9 procent (2017: 8,5 procent) nie zmieścił się w dotychczas zakładanym długoterminowym przedziale strategicznym w wysokości od ośmiu do dziesięciu procent. W roku 2018 Audi zanotowało straty nadzwyczajne w wysokości 1 mld 176 mln euro (2017: 387 mln euro), będące efektem kryzysu związanego z silnikami Diesla. Oprócz kary pieniężnej w wysokości 800 mln euro wymierzonej przez Prokuraturę w Monachium, straty te obejmują także nakłady na rozwiązania techniczne, pracę z klientem oraz wydatki na zabezpieczenie się przed ryzykiem prawnym. Po odliczeniu tych strat nadzwyczajnych, zysk operacyjny w 2018 roku wyniósł 3 mld 529 mln euro (2017: 4 mld 671 mln), a operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży 6,0 procent (2017: 7,8 procent).

 

Realizując Plan Transformacji Audi, koncern podjął w 2018 roku różne działania za kwotę 1,9 mld euro. Z tego, w porównaniu z rokiem 2017, kwota 1,1 mld euro miała pozytywny wpływ na zysk operacyjny. Przede wszystkim dzięki dyscyplinie w zakresie kosztów ogólnych, producent zdołał częściowo zrównoważyć wydatki związane z wdrażaniem nowej procedury testowej WLTP i z obciążeniami wynikającymi z kryzysu związanego z silnikami Diesla. Plan zmierzający do poprawy wyników obejmuje działania w zakresie redukcji kosztów i zwiększenia przychodów ze sprzedaży. „Plan Transformacji znacznie przyczynia się do zabezpieczenia naszej przyszłości. Tylko w ten sposób umożliwimy poważny transfer zasobów do przyszłościowych dla naszej firmy dziedzin i wytworzymy przepływy pieniężne potrzebne do sfinansowania elektromobilności” – powiedział Alexander Seitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansów, rynku chińskiego, zgodności i integralności. „Wobec konieczności czynienia postępów, zwiększamy perspektywicznie nasz cel do blisko 15 mld euro.” Audi podjęło już decyzję o konkretnych krokach na rzecz osiągania lepszych wyników finansowych, które w okresie od 2018 do 2022 roku mają wynieść ponad 10 mld euro. W ramach nowego pakietu zadań producent, mając na uwadze długoterminowy wzrost wartości przedsiębiorstwa, optymalizuje swoje przynoszące zyski zaangażowanie kapitałowe.

 

Wynik finansowy roku 2018 wykazał wyraźny wzrost: do 831 mln euro (2017: 46 mln euro). Oprócz dobrej sytuacji na rynku chińskim, było to efektem zastosowania po raz pierwszy nowego, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) standardu obliczania bilansu. Efekty finansowe będące skutkiem zabezpieczenia działalności operacyjnej, będą teraz w całości wykazywane w zysku operacyjnym, a nie jak dotąd w wyniku finansowym. Łącznie, wynik przed opodatkowaniem rzędu 4 mld 361 mln euro (2017: 4 mld 717 mln euro) był o 7,5 procent niższy od wyniku osiągniętego w roku 2017.

 

Za zaangażowanie na rzecz firmy w trudnym roku 2018, Audi nagrodziło załogę udziałami w wypracowanym wyniku. Wykwalifikowany robotnik w niemieckich zakładach będzie miał udział w wyniku Audi za 2018 rok w wysokości 3630 euro (2017: 4770 euro). Podstawę stanowi tu formuła obliczeniowa zawarta w umowie zbiorowej. Kierownictwo przedsiębiorstwa w dywidendzie wypłacanej za rok 2018 nie uwzględniło negatywnie wpływającej na wynik kary pieniężnej, odpowiednio zwiększając w ten sposób wysokość dywidendy. W spółkach - córkach Audi obowiązują podobne porozumienia dotyczące udziału załogi w zysku.

 

W trudnych warunkach panujących w roku budżetowym 2018, koncern Audi udowodnił swą solidną kondycję finansową. Dzięki redukcji kosztów i dyscyplinie inwestycyjnej, przedsiębiorstwo wypracowało wyraźnie pozytywne przepływy pieniężne netto w wysokości 2 mld 141 mln euro (2017: 4 mld 312 mln euro) – i to pomimo wydatków spowodowanych kryzysem związanym z silnikami wysokoprężnymi i dużych nakładów na przyszłą działalność. W roku 2017, pozytywny wpływ na przepływy pieniężne netto miał jednorazowy efekt sprzedaży mniejszościowego udziału w Volkswagen International Belgium S.A. Na dzień 31.12.2018 r., koncern Audi wykazywał płynność netto w wysokości 20 mld 442 mln euro (2017: 20 mld 788 mln euro), a tym samym trwałą, wysoką zdolność do samofinansowania.

 

Na Corocznym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r., zarząd AUDI AG zaprezentuje nowy kierunek. „Znacznie zwiększymy tempo zmian, ponieważ musimy podołać podwójnej transformacji” – zapowiada Bram Schot. Naszym celem jest to, by Audi znowu było efektywną, elastyczną i odporną na trudności organizacją. Przedsiębiorstwo chce ustanawiać nowe standardy przełomu technologicznego i biznesowego w branży. „Będziemy działać o wiele bardziej kierując się interesem klienta, a mniej własnym, koncentrując się na kluczowych sprawach, konsekwentnie i z dużą dyscypliną je wdrażając.”

 

W ramach nowego kierunku, przedsiębiorstwo chce także poddać egzaminowi swój model wytwarzania wartości i znacznie zwiększyć produktywność. Koncern Audi jako przedsiębiorstwo w przyszłości bardziej skoncentruje się na swych kluczowych kompetencjach. W porozumieniu z przedstawicielami pracowników, koncern określi przyszły przydział poszczególnych modeli Audi do poszczególnych fabryk, a tym samym podział zadań i wzrost mocy produkcyjnych zakładów w swej międzynarodowej sieci produkcyjnej i sieci badań rozwojowych. Dzięki powiązaniu platform i architektur pojazdów oraz dalszemu uelastycznianiu produkcji, optymalizowane mają być nakłady na zasoby i wykorzystanie mocy produkcyjnych.  

 

Po długoterminowym wzroście wartości przedsiębiorstwa, jego innowacyjności i atrakcyjności pracy w nim, kolejnym centralnym wskaźnikiem sukcesu Audi będzie wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI). Dla celów wewnętrznego sterowania działalnością firmy, w przyszłości ocenie finansowej będzie podlegał wpływ projektów pojazdów na średnią emisję CO2, który następnie będzie uwzględniany w tym wskaźniku. Wraz z sukcesywną przebudową gamy modelowej, Audi w przyszłości będzie znacznie bardziej wykorzystywać potencjał synergii w koncernie Volkswagen, na przykład w zakresie elektromobilności wykorzystując wspólnie z Porsche architekturę premium PPE oraz Modułowy System Napędu Elektrycznego (MEB) Volkswagena. Bram Schot wyjaśnia w tym miejscu: „Klienci szybciej i częściej niż początkowo oczekiwaliśmy będą przesiadać się na samochody elektryczne. Świadczy o tym bardzo pozytywne przyjęcie Audi e-tron oraz koncepcyjnego jeszcze  Q4 e-tron concept, zaprezentowanego przez nas na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie. Dzięki zaletom wynikającym z wielkości naszego koncernu, mamy w ręku decydujące atuty. Dlatego już rozwinęliśmy naszą mapę drogową i w roku 2025 będziemy oferować blisko 25 modeli elektrycznych.”

 

Dodatkowo Audi na nowo – odpowiednio do rozwoju popytu - ustrukturyzuje swoją gamę modelową i będzie ją rozbudowywać zwłaszcza w wyższych segmentach premium. Do roku 2025, paleta produktów w wyższej klasie średniej i luksusowej wzrośnie do 15 modeli.

 

Bazując na Planie Transformacji Audi, w przedsiębiorstwie ma być nieprzerwanie wdrażany zrównoważony wzrost efektywności. „We wszystkich obszarach działalności wyraźnie skupiamy się na wysokiej sprawności i odpowiednim uwzględnianiu kosztów – z zachowaniem pełnej przejrzystości i efektywnych systemów wczesnego ostrzegania” – powiedział Alexander Seitz. „Obejmuje to również bycie otwartym na fakt, że w niektórych obszarach nasze cele możemy osiągnąć szybciej, skuteczniej i wydajniej, dzięki partnerstwu.” Audi zwiększy swoją wydajność również poprzez zmniejszenie złożoności organizacyjnej oraz usprawnienie procesów i struktur zarządzania.

 

Już w obowiązującej od 2019 roku nowej strukturze sprawozdawczości, koncern Audi dokonuje organizacyjnej koncentracji i czyni pierwszy krok na drodze ku zmniejszeniu stopnia złożoności swej struktury. Dotąd sprawozdanie roczne koncernu Audi, na skutek uwzględniania wyników kilku multibrandowych spółek importerskich, obejmowało także wielkość sprzedaży i wskaźniki finansowe dotyczące zbytu samochodów innych marek koncernu Audi. Teraz będą one uwzględniane na poziomie koncernu Volkswagen. Wiąże się z tym wpływ na wskaźniki Audi: w nowej strukturze sprawozdawczej za rok 2018, zamiast wykazanych 59,2 mld euro, sprzedaż skorygowana wyniosłaby 53,6 mld euro. Zysk operacyjny w znacznym stopniu nie zmieniłby się, ale operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży przed odliczeniem strat nadzwyczajnych wyniósłby 6,6 procent i byłby o 0,6 punktu procentowego wyższy niż w obecnym sprawozdaniu. W związku z powyższym, koncern zwiększa długoterminowy przedział strategiczny operacyjnego wskaźnika rentowności ze sprzedaży do wartości od dziewięciu do jedenastu procent.  

 

Na drodze koncernu Audi ku nowemu kierunkowi strategicznemu, rok 2019 będzie rokiem przełomowym, charakteryzującym się jednak wieloma wyzwaniami: „W roku 2019 będziemy wyznaczać ważne kierunki działań i pracować ciężko nad naszą strukturą kosztową. W zakresie operacyjnym będzie to także rok porządkowania” – zapowiedział Alexander Seitz. „Skorygujemy oddziaływania wyjątkowo trudnego roku 2018 i zapewnimy pełną sprawność związku między produkcją a handlem. Początkowo wpłynie to negatywnie na nasz wynik.”

 

Sprzedaż Audi w 2019 r. powinna umiarkowanie rosnąć. Koncern Audi prognozuje, że przychody ze sprzedaży przekroczą ich skorygowany poziom sprzed roku. Przedsiębiorstwo zakłada, że operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży w nowej strukturze sprawozdawczej wyniesie od 7 do 8,5 procent. Przepływy pieniężne netto wyniosą od 2,5 do 3 mld euro. 

 

W pierwszych miesiącach roku, Audi sukcesywnie likwidować będzie luki w ofercie wynikające z wdrożenia nowej procedury testowej WLTP i stworzy warunki dla wzrostu sprzedaży. W trakcie całego roku nastąpi redukcja zapasów, które wobec wdrażania procedury WLTP były konieczne w 2018 roku. Audi stopniowo rozpoczęło już ponowną produkcję wariantów silnik / skrzynia biegów, w przypadku których oczekuje na homologację, tak by po otrzymaniu wymaganych zezwoleń zapewnić klientom ich szybką dostępność. Po uzyskaniu homologacji, przedmiotowe pojazdy stopniowo będą opuszczały magazyny. Ponadto producent prowadzi intensywne przygotowania do kolejnej, równie trudnej fazy wdrażania procedury testowej WLTP, która z dniem 1 września 2019 wraz z jeszcze bardziej zaostrzonymi wymaganiami ustawowymi obejmie wszystkie pojazdy. W celu sprawniejszego wdrożenia procedury, Audi zwiększyło moce techniczne stanowisk kontrolnych o ok. jedną trzecią i zatrudniło blisko 300 dodatkowych pracowników w obszarze homologacji
i prac rozwojowych nad napędem. W oparciu o dane dotyczące zapotrzebowania na rynku i popytu, przedsiębiorstwo o blisko 30 procent zmniejszyło gamę wariantów silnik / skrzynia biegów, w odczuwalny sposób redukując rozpiętość oferty.

 

Również bieżący rok przebiegnie pod znakiem wielu nowych modeli wprowadzanych na rynek. Łącznie Audi w 2019 roku zaprezentuje ponad 20 nowych i odmłodzonych pojazdów. Marka wyostrzy także swój sportowy charakter i wprowadzi dziewięć modeli S i cztery wyjątkowo wydajne modele R i RS. Liczne nowości produktowe wiążą się z odpowiednio wysokimi kosztami początkowymi ich produkcji. Po udanym wprowadzeniu na rynek modelu Audi e-tron, w ramach ofensywy w zakresie elektryfikacji, światową premierę świętował będzie model e-tron Sportback. Specjalnie z myślą o chińskich klientach, w 2019 roku pojawi się elektryczne Audi Q2 L e-tron. Ponadto w tym roku program nowości uzupełni sześć modeli hybrydowych typu plug-in. Już pod koniec roku 2020, Audi będzie miało dwanaście zelektryfikowanych modeli, tym samym oferując takie auto w każdym z segmentów. Na rzecz rozkwitu elektromobilności i innych kwestii związanych z rozwojem motoryzacji jutra, Audi poczyni w 2019 roku wysokie nakłady. Firma prognozuje, że współczynnik kosztów prac badawczych i rozwojowych nieznacznie przekroczy przedział strategiczny, który pod wpływem czynników zmniejszających obroty, będących skutkiem dekonsolidacji i wydzielenia kilku wielomarkowych spółek importerskich, zwiększy się do wartości od 6,5 do 7 procent. Współczynnik inwestycji materialnych w roku 2019 ma przekroczyć przedział strategiczny zwiększony do wartości od 5,5 do 6 procent.

 

Wyzwania dla Audi w 2019 roku będą wynikać także z gorszej sytuacji ogólnogospodarczej oraz trudności na rynku walut i surowców. Dzięki konsekwentnej realizacji Planu Transformacji Audi i innych ważnych decyzji strategicznych wpływających na przyszłość marki, koncern będzie systematycznie te trudności niwelował. Alexander Seitz podsumowuje: „Biorąc pod uwagę całokształt, czas próby dla naszego przemysłu jeszcze nigdy nie obejmował tak wielu czynników na raz jak dziś. Reagują na to również nasi konkurenci, podejmując dalekosiężne działania. Dodatkowo musimy w Audi podołać własnym zadaniom strukturalnym. Dlatego musimy podjąć teraz zdecydowane działania na rzecz długoterminowej konkurencyjności i w wielu obszarach zdefiniować się na nowo.”

 

 

Wybrane dane finansowe Grupy Audi

 

 

2018

2017

Samochody marki Audi dostarczone do klientów

1 812 485

1 878 105

Przychody Grupy Audi
w milionach euro

59 248

59 789

Zysk operacyjny Grupy Audi przed odliczeniem strat nadzwyczajnych w milionach euro

4 705

5 058

Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży Grupy Audi przed odliczeniem strat nadzwyczajnych
w procentach

7,9

8,5

 

Zysk operacyjny ze sprzedaży Grupy Audi
w milionach euro

3 529

4 671

Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży Grupy Audi w procentach

6,0

7,8

 

Przepływy pieniężne netto Grupy Audi w milionach euro

2 141

4 312

Płynność finansowa netto Grupy Audi w milionach euro

20 442

20 788

 

Stopa zwrotu z inwestycji (ROI) Grupy Audi
w procentach

10,0

14,4Źródło: Audi

 Pisaliśmy również
» Wirtualne szkolenia i inteligentne algorytmy: Audi stawia na Smart Logistics
» AudiStream: wirtualna podróż przez świat produkcji Audi w Ingolstadt
 Inne artykuły
» Ford przyspiesza realizację zapowiedzianej elektryfikacji wraz z pojawieniem się Mustanga Mach-E i unikalnym pokazem drogowym: Go Electric 2020-02-14
  Ford Go Electric Ford zaprezentował wczoraj po raz pierwszy całkowicie nowego Mustanga Mach-E europejskiej opinii publicznej, inaugurując w ten sposób nowe wydarzenie pod nazwą „Go Electric”, które pomoże konsumentom w całej Europie dokonać świadomego przeniesienia... więcej »

» Mitsubishi Outlander z nagrodą Kelley Blue Book 2020 2020-02-13
  Mitsubishi Outlander logo Firma Mitsubishi Motors North America, Inc. (MMNA) ogłosiła, że Mitsubishi Outlander 2020 został uhonorowany nagrodą Kelley Blue Book 2020 w kategorii 5-letnich kosztów użytkowania średniej wielkości SUV-ów z trzema rzędami siedzeń. Nagroda wyróżnia nowe pojaz... więcej »

» Nowa Honda Jazz zapewnia wysokie osiągi hybrydy i zaawansowaną łączność 2020-02-12
  Honda Jazz 2020 Nowa Honda Jazz oferowana w standardzie z technologią hybrydową e:HEV zapewnia łatwość prowadzenia oraz efektywne i szybkie reakcje na działania kierowcy. Ten całkowicie nowy kompaktowy samochód oferuje najbardziej atrakcyjny pakiet rozwiązań w swoim segmencie... więcej »

» Wirtualne szkolenia i inteligentne algorytmy: Audi stawia na Smart Logistics 2020-02-12
  Audi Smart Logistics Regały, które same się opisują, współpraca w wirtualnej rzeczywistości i wysokiej mocy komputery, które autonomicznie podejmują decyzje: jak pokazują wybrane przykłady z różnych zakładów koncernu, w łańcuchu dostaw w Audi nie są to już wizje rodem z przyszłośc... więcej »

» Citroen C5 Aircross najlepszym kompaktowym SUV-em w plebiscycie Auto Lider 2020 2020-02-12
  Citroen C5 Aircross PHEV Organizowany przez redakcje tygodnika „Motor” i miesięcznika „Auto Moto” plebiscyt „Auto Lider” to jeden z najstarszych i największych tego typu konkursów w Polsce. W tym roku czytelnicy obu magazynów oraz internauci wybiera... więcej »

» CUPRA wchodzi w 2020 rok z czterema nowymi modelami 2020-02-12
  CUPRA Leon 2020 20 lutego w Martorell nastąpi uroczyste otwarcie nowej siedziby marki CUPRA. Wydarzeniu będzie towarzyszyć oficjalna premiera czterech pojazdów marki: dwóch wersji modelu CUPRA Leon, a także pierwszego elektrycznego samochodu wyścigowego CUPRA e-Racer oraz wyc... więcej »

» Volkswagen Samochody Dostawcze dostarczy 420 e-Crafterów francuskiej firmie Chronopost specjalizującej się w logistyce miejskiej 2020-02-11
  Volkswagen e-Crafter Chronopost, e-Crafter Volkswagen Samochody Dostawcze przez kolejne dwa lata realizować będzie zamówienie 420 e-Crafterów dla francuskiej firmy specjalizującej się w logistyce miejskiej – Chronopost. W pełni elektryczny e-Crafter został wybrany przez tę spółkę-córkę Grupy Le P... więcej »

» AudiStream: wirtualna podróż przez świat produkcji Audi w Ingolstadt 2020-02-11
  AudiStream Zobacz na ekranie produkcję karoserii Audi A3, jednym kliknięciem myszki przejdź na linię montażową Audi A4. Audi jest pierwszym na świecie producentem z branży motoryzacyjnej dającym użytkownikom możliwość interaktywnej, wirtualnej podróży przez fabrykę czter... więcej »

» Audi wyczekuje kolejnego zwycięstwa w Formule E w Meksyku 2020-02-11
  Audi Formula E Meksyk 2020 Audi Sport ABT Schaeffler w wyścigach Formuły E w Meksyku odniósł dotąd więcej sukcesów niż jakikolwiek inny zespół tej serii. Mexico City będzie zatem idealnym miejscem do tego, by już w najbliższą sobotę, 15 lutego, Daniel Abt i Lucas di Grassi odnieśli pier... więcej »

» Volvo XC40 Recharge T5 plug-in hybrid [CENA, ZDJĘCIA] 2020-02-11
  Volvo XC40 Recharge T5 plug-in hybrid W tym kwartale do Polski dotrą pierwsze egzemplarze Volvo XC40 Recharge T5 plug-in hybrid. Jest to najmniejsza hybryda ładowana z gniazdka ofercie Volvo. Do jego napędu posłużył silnik benzynowy o mocy 180 KM wspomagany przez elektryczny układ napędowy o mocy ... więcej »

» Sztuczna inteligencja w służbie niewidomym i niedowidzącym 2020-02-11
  Mitsubishi logo Marka Mitsubishi zaangażowała się w pomoc niepełnosprawnym i weszła w skład Konsorcjum Platformy Zaawansowanej Wspieranej Mobilności.... więcej »

» Taniec na wulkanie: nowe Audi A3 o lepszej niż kiedykolwiek dynamice 2020-02-10
  Nowe Audi A3 2020 Na salonie samochodowym w Genewie Audi świętować będzie światową premierę nowego modelu A3 Sportback. Wcześniej jednak producent samochodów segmentu premium poddaje czwartą generację tego popularnego auta wyjątkowej próbie: na należącej do archipelagu Azorów p... więcej »

» Dział produkcji Audi cyfryzuje utrzymanie ruchu za pomocą aplikacji 2020-02-10
  Audi cyfryzuje utrzymanie ruchu, Audi innowacje Utrzymanie ruchu w oparciu o aplikację: Od teraz około 150 pracowników działu utrzymania ruchu w fabryce Audi w Ingolstadt będzie pracowało cyfrowo. Aplikacja „Mobilne utrzymanie ruchu Audi” pozwoli im w przyszłości na jeszcze szybsze i bardziej wy... więcej »

» Nissan LEAF zakończył najdłuższą i najbardziej złożoną podróż samochodu autonomicznego w Wielkiej Brytanii 2020-02-10
  Nissan LEAF HumanDrive W ramach realizowanego w Wielkiej Brytanii projektu badań nad technologiami przeznaczonymi do pojazdów autonomicznych zakończono z sukcesem 230‑milowy przejazd takiego pojazdu brytyjskimi drogami.... więcej »

» Trzy nagrody dla Volvo S60 w największych konkursach motoryzacyjnych w Polsce 2020-02-10
  Volvo nagrody, Volvo S60 nagrody Pierwsze dni 2020 roku okazały się szczęśliwe dla modelu S60. W trzech prestiżowych konkursach organizowanych przez redakcje ważnych mediów motoryzacyjnych w Polsce, model S60 okazał się najlepszy w swojej klasie.... więcej »

» Czemu Volvo Cars i Geely rozważają fuzję? 2020-02-10
  S60 T8 Polestar Engineered Volvo Car AB i Geely Automobile Holdings Limited (Hongkong 0175) rozważają połączenie w celu stworzenia silnej globalnej grupy, w ramach której lepiej wykorzystałyby synergie finansowe i technologiczne między tymi firmami. Byłoby to połączenie dwóch silnych gr... więcej »

» Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym Leonie 2020-02-07
  Leon 2020 We wtorek 28 stycznia odbyła się długo wyczekiwana premiera IV generacji SEAT-a Leona. Nowa odsłona modelu – przyciągająca uwagę szeroką gamą systemów napędowych, w tym technologią hybrid plug-in, pełną łącznością z siecią oraz odważnym designem – ... więcej »

» Przybyło, zobaczyło, zwyciężyło: Audi Q3 Sportback głosami czytelników wygrywa plebiscyt Best Cars 2020-02-06
  Audi Q3 Sportback Audi Q3 Sportback, model wprowadzony na rynek zaledwie kilka miesięcy temu, pokonało silną konkurencję w kategorii „kompaktowe SUV-y/pojazdy terenowe” w plebiscycie „Best Cars 2020”. Świetne wyniki Audi potwierdziły miejsca na podium pr... więcej »

» Najnowsze modele Volkswagena docenione przez polskich czytelników 2020-02-06
  Touareg 2020 Aż trzy modele Volkswagena znalazły się w czołowej „trójce” w swoich kategoriach w 18. edycji największego plebiscytu „Auto Lider” tygodnika „Motor” i miesięcznika „Auto Moto”. ID.3 zajął trzecie miejsce w katego... więcej »

» Mazda świętowała stulecie przełamywania konwencji 2020-02-06
  Volvo gama Pod koniec ubiegłego miesiąca Mazda świętowała 100-lecie istnienia, organizując w swojej siedzibie głównej w Hiroszimie uroczystość inaugurującą rok wydarzeń, podczas których firma będzie przypominać o swojej przeszłości i spoglądać w przyszłość. Mając za sobą... więcej »

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141
Wyświetlane: 0 - 20 z 22805 rekordów
Warto przeczytać
 

foto © WCOTY


A jednak się kręci
Najczęściej oglądane
© 2006 by MotoTarget

created & hosted by
Smart Net Solutions

Kontakt | Regulamin | Cennik / Reklama | Nota prawna | English version | Deutsch version | Francaise version |