FB FB Twitter Twitter
Szukaj:
            1692 zarejestrowanych użytkowników z branży motoryzacyjnej, w tym 1147 przedstawicieli mediów.                                                                                    
Promowana firma
Wydarzenia

Statystyki odwiedzin serwisu
Czy polscy europarlamentarzyści będą bronić interesów polskich dealerów?
Autor: ŁM  Dodano: 2019-05-09
Wyświetlono: 298 razy
Czy polscy europarlamentarzyści będą bronić interesów polskich dealerów?
Związek Dealerów Samochodów skierował do komitetów wyborczych do europarlamentu pismo z pytaniami dotyczącymi toczących się obecnie prac nad nowelizacją rozporządzeń 330/2010 i 461/2010, które kształtują stosunki pomiędzy dealerami samochodów a koncernami motoryzacyjnymi. Obecnie obowiązujące rozporządzenia są skrajnie niekorzystne dla firm dealerskich w całej Europie i oddają w pełni kontrolę nad tym rynkiem koncernom samochodowym.
foto © Citroen

Dla przykładu od 2010 roku, od kiedy obowiązują obecne rozporządzenia, koncerny kontrolują w zasadzie pełny majątek dealera. Sytuacja ta wyglądała zupełnie inaczej w latach wcześniejszych. Dziś w przypadku chęci zbycia przedsiębiorstwa transakcja musi się odbywać za zgodą koncernu, nawet w przypadku, gdy taki kontrakt miałby zajść w ramach sieci jednej marki. Ponadto importerzy mogą wypowiadać umowy praktycznie bez odszkodowań, co miało miejsce w ostatnich latach, choćby w przypadku wycofania się z Polski marki Chevrolet. Zdarza się to często przy okazji restrukturyzacji sieci.

 

Sprawa ochrony interesów polskich dealerów jest szczególnie istotna dla polskiej gospodarki. Jak wynika z raportu „Branża dealerów ciągle polska. Udział rodzimego kapitału w rynku sprzedaży nowych aut”, opublikowanego przez ZDS w kwietniu 2019, w czasach gdy w zdecydowanej większości branż handlowych i usługowych w Polsce systematycznie zwiększa się dominacja firm z kapitałem zagranicznym, na rynku autoryzowanych dealerów samochodów dominują absolutnie przedsiębiorstwa polskie, odpowiadając za 86 procent obrotów. Nie ma w naszej gospodarce drugiej branży, gdzie rodzime firmy – w większości małe i średnie – utrzymywałyby tak wyraźną przewagę nad podmiotami z zagranicy. Firmy zagraniczne to zaledwie 3,13 proc. przedsiębiorstw całego polskiego rynku, a co za tym idzie podmioty polskie stanowią na nim 96,87 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych NIP-ów. Obroty całego rynku wyniosły w 2017 r. około 55,14 mld zł. Firmy polskie odpowiadały za 47,87 mld zł tych obrotów, co stanowi 86,8 proc. całości.

 

 

W liście Związek Dealerów Samochodów zadaje komitetom wyborczym dwa pytania:

 

  1. Czy posłowie wybrani z list Państwa Komitetu do Parlamentu Europejskiego będą starać się zmienić obowiązujące przepisy tak, aby bardziej chronić interesy MSP, a nie koncernów motoryzacyjnych, poprzez przywrócenie uregulowań obowiązujących w UE do roku 2010, przed wejściem w życie rozporządzeń 330/2010 i 461/2010?

 

  1. Czy w przypadku nieskutecznych działań na rzecz MSP w treści nowych rozporządzeń, partie oraz ruchy polityczne tworzące obecnie Państwa Komitet w obecnym i przyszłym Sejmie, będą popierać wprowadzenie do polskiego porządku prawnego, wzorem rozwiązań austriackich, krajowej ustawy w sprawie ochrony autoryzowanych dystrybutorów pojazdów samochodowych w stosunkach z dostawcami i producentami tych pojazdów, chroniącej interesy polskich MSP wobec koncernów motoryzacyjnych? 

 

ZDS wyraża nadzieję na szybką odpowiedź na pytania jeszcze przed eurowyborami, ponieważ sprawa jest niezwykle istotna dla kilkuset polskich firm zatrudniających ponad 40 tysięcy pracowników.

 

Polskie władze muszą zwrócić większą uwagę na problem ochrony interesów polskich dealerów w stosunku do zachodnich koncernów motoryzacyjnych i ich polskich przedstawicielstw. Powinny dbać o te interesy uchwalając odpowiednie ustawy, choćby takie jak w Austrii, gdzie tamtejsi dealerzy mają ochronę większą niż wynika to z prawa europejskiego. Głównym celem działań musi być ochrona dorobku i pozycji polskich rodzinnych firm, które zbudowały w ostatnich 30 latach polski rynek handlu i serwisowania aut – komentuje Marek Konieczny, prezes ZDS.

 

 

O czym mówią rozporządzenia 330/2010 i 461/2010?

 

Rozporządzenie 330/2010 

 

Rozporządzenie 330/2010 dotyczy nie tylko motoryzacji, lecz również wszystkich modeli dystrybucji opartych na tzw. umowach wertykalnych, m.in. dystrybucji leków czy perfum. To dzięki temu rozporządzeniu producenci i importerzy mogli przeprowadzić w ostatnich, już prawie dziesięciu latach kontrrewolucję przeciw wielomarkowości, ograniczając znacznie dealerskie możliwości otwierania salonów multibrandowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie 330/2010 zlikwidowało także istniejącą do 2010 roku ochronę umów dealerskich, tj. takie zasady jak minimalny okres 5-ciu lat trwania umowy, dwuletni minimalny okres wypowiedzenia, czy pisemne uzasadnienie tegoż. I jeszcze jedna, może najważniejsza rzecz zawarta w rozporządzeniu 330/2010, która umożliwia importerom pełną kontrolę nad własnością dealerów, pozwalając na to, by do transakcji biznesu z autoryzacją, także w jednej sieci markowej, była konieczna zgoda importera. Reasumując, tzw. „nowe GVO 330/2010” nie przyniosło dealerom niczego dobrego. Można by powiedzieć - to dobrze ze się już kończy. Niestety niewiele wskazuje na to, że nowe prawo przyniesie jakąś poprawę pozycji prawnej dealerów. Pozycja producentów samochodów jest obecnie zbyt silna, a o czasach, kiedy w myśleniu Komisji Europejskiej firmy MSP były ważniejsze niż interesy wielkich koncernów, można tylko powspominać. Tak, czy inaczej obecne rozporządzenie obowiązuje jeszcze tylko do 31 maja 2022 roku, a że Komisja Europejska lubi długo przygotowywać każdy dokument, prace nad nowym rozporządzeniem trwają już od kilku miesięcy. Tzw. mapa drogowa, czyli harmonogram dochodzenia do nowego prawa, została ogłoszona w październiku ubiegłego roku. W listopadzie i grudniu przeprowadzono tzw. feedback, czyli wstępne krótkie opinie interesariuszy rozporządzenia. Reprezentujące interesy europejskich dealerów stowarzyszenie CECRA wskazało, że główną konsekwencją obecnego rozporządzenia jest pełne ubezwłasnowolnienie i podporządkowanie dealerów importerom, wynikające z tego, że importerzy mają pełną kontrolę nad wysokością marż, bonusów i nawet własnością dealerów. Według CECRA obecne rozporządzenie pogłębiło jedynie sytuację „pozorności” tego, że dealer jest niezależnym, decydującym o swoim biznesie przedsiębiorcą. Dodatkowo, pomimo zaklęć i pragnień Komisji Europejskiej, branża handlu detalicznego nowymi samochodami pozostaje bardzo specyficzna i wyróżnia się od innych gałęzi handlu ogromną ilością wyjątkowych cech i zjawisk. W związku z tym, głównym kierunkiem dealerskiego lobbingu dla krajowych i markowych organizacji dealerskich w procesie przygotowania nowych rozwiązań prawnych będzie próba ponownego wyłączenia z nowej dyrektywy ogólnej specyficznych dla branży motoryzacyjnej rozwiązań lub nawet powrotu do osobnego „motoryzacyjnego” Block Exemption. Taka sytuacja miała ostatnio miejsce w latach 2003-2010 pod rządami rozporządzenia 1400/2002. Zupełnie inne plany mają oczywiście producenci samochodów. W licznych wypowiedziach medialnych stwierdzają, że obecna sytuacja prawna jest bardzo dobra i korzystnie wpływa na kondycję europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Producenci samochodów są tak pewni swojej pozycji i tego, że nic nie uda się zmienić, że w pierwszym etapie konsultacji nie złożyli nawet do Komisji własnej wstępnej opinii prawnej.

 

Co dalej? Teraz, do 27 maja trwają konsultacje społeczne, czyli etap w którym interesariusze projektu przygotowują i przedstawiają analizy skutków obecnego rozporządzenia i projekty oczekiwanych zmian w nowym rozporządzeniu. Po zakończeniu etapu konsultacji nastąpi seria spotkań, konferencji itp., która zakończy się przygotowaniem przez KE tzw. wniosków ustawodawczych. Na dzisiejszym etapie prac Komisja planuje, że nowe rozporządzenie zostanie przyjęte za rok, w pierwszym kwartale 2020 roku.

 

Rozporządzenie 461/2010

 

Nie tylko na rozporządzeniu 330/2010 są oparte obecne zasady prawne europejskiego rynku dealerskiego. Jest jeszcze drugi dokument o numerze 461/2010 dotyczący już tylko motoryzacji i to przede wszystkim w aspekcie usług serwisowych. W tym rozporządzeniu uregulowane są takie zasady rynku serwisowego, jak klasyfikacja części zamiennych, zasady ich używania przez ASO i warsztaty niezależne, czy też zasady dostępu do informacji technicznej. Zarządzenie kończy się (według KE) już nie długo, tzn. 31 maja 2023 roku, dlatego KE dwa miesiące temu, 19 lutego otworzyła drugi front dyskusji i konsultacji. Pierwszy etap, „feedback” trwał tylko miesiąc, do 19 marca. Wszyscy najważniejsi uczestnicy rynku złożyli swoje opinie. Wiemy już więc mniej więcej, w którym kierunku pójdą działania lobbingowe. Dealerzy reprezentowani przez CECRA będą dążyć do prawnego ograniczenia możliwości producentów i importerów do dystrybuowania części oryginalnych poza siecią autoryzowaną. Próby takich działań, polegających na budowaniu importerskich lub opartych na sieciach niezależnych systemów dystrybucji części oryginalnych, stoją w całkowitej sprzeczności organizacyjnej i biznesowej ze zwiększającymi się kosztami standardów autoryzacyjnych wymaganych od ASO. To samo dotyczy dostępu do informacji technicznej i narzędzi specjalistycznych. Trzeba próbować prawnie to zmienić. Oczywiście łatwo przewidzieć stanowisko ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów) – jest znakomicie, obecne prawo daje doskonałe podstawy do budowania sprawnych sieci dealerskich i serwisowych, nie ma potrzeby, żeby cokolwiek zmieniać i liczymy, że KE przychyli się do naszego zdania. Dalsze etapy? W tym przypadku działania są nieco bardziej rozciągnięte w czasie. Etap konsultacji skończy się za rok, w pierwszym kwartale 2020, a nowe rozporządzenie ma powstać na początku roku 2021.

 

A może polska ustawa załatwi sprawę?

 

Wszystko, co napisano wyżej nie nastraja dealerów szczególnie optymistycznie. Dzisiejsza pozycja producentów samochodów w Brukseli jest na tyle mocna, że nadzieja, że coś w nowych rozporządzeniach zmieni się na lepsze dla dealerów, jest raczej iluzoryczna. Tym bardziej, przy okazji tworzenia nowego prawa europejskiego, trzeba szukać innych rozwiązań, opartych na prawie krajowym. I nie jest to koncepcja bez szans powodzenia. W latach 2010-2011, po uchwaleniu obecnych rozporządzeń GVO, w wielu krajach dealerzy starali się przenieść korzystne dla nich przepisy ze „starego GVO” do prawa krajowego. Udało się tylko nielicznym. Najbardziej w Austrii, gdzie rząd wprowadził rozporządzenie, które zapewnia tamtejszym dealerom kilka podstawowych, a nie istniejących już w prawie europejskim, praw. Po pierwsze ochronę umów dealerskich (co najmniej 5 lat, minimalne wypowiedzenie 2 lata, pisemne uzasadnienie wypowiedzenia), po drugie ochronę własności dealerskiej tzn. prawo sprzedaży biznesu wraz z autoryzacją w ramach jednej sieci markowej, bez konieczności uzyskania zgody importera. Wreszcie po trzecie, w przypadku rozwiązania umowy, obowiązek odkupu przez importera samochodów i części zamiennych po cenie zakupu. Także w Polsce Związek Dealerów Samochodów podjął w tym czasie próbę wprowadzenia do Sejmu projektu „Ustawy w sprawie ochrony autoryzowanych dystrybutorów pojazdów samochodowych i lekkich samochodów ciężarowych w stosunkach z dostawcami i producentami tych pojazdów”, która miała wpisać do polskiego prawa dokładnie takie same rozwiązania jak w Austrii. Niestety, choć udało się zorganizować dyskusję nad projektem ustawy na jednej z komisji sejmowych, opór i wpływy producentów były na tyle mocne, że nie dało się wprowadzić projektu na ścieżkę legislacyjną. Rozpoczęta obecnie europejska procedura tworzenia nowych rozporządzeń, które zastąpią rozporządzenia 330/2010 i 461/2010 jest doskonałym momentem, by spróbować jeszcze raz. Zwłaszcza, że podobne próby mają być podejmowane przez organizacje dealerskie jeszcze w co najmniej kilku krajach Unii.

 

 

Załączniki:

 

  1. Raport „Branża dealerów ciągle polska. Udział rodzimego kapitału w rynku sprzedaży nowych aut”.
  2. Kopia listu do komitetu wyborczego Koalicja Europejska. List  został również skierowany do komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz’15, Wiosna Roberta Biedronia i Konfederacja.

 

pdfRAPORT.pdf

 

pdfList KW KE 9 maja 2019.pdfŹródło: ZDS, informacja Mototarget.pl

 Inne artykuły
» Nowa wersja Audi Q7: przeskok na wyższy poziom 2019-06-26
  Audi Q7 2019 Audi Q7 przeszło gruntowną aktualizację, zarówno wizualną, jak i techniczną. Prezentuje nową stylistykę rodziny Q i oprócz przestronności oferuje też wysoką dynamikę i doskonały komfort. Technika mild-hybrid, cyfrowa koncepcja obsługi oraz opcjonalne reflektor... więcej »

» Nowa Kia XCeed: miejski crossover, który łączy zalety SUV-ów i aut kompaktowych 2019-06-26
  Kia XCeed 2019 Nowy crossover marki Kia, tzw. CUV (od Crossover Utility Vehicle), prezentuje się bardziej dynamicznie niż klasyczne SUV-y, ale oferuje równie przestronne wnętrze jak one. Podwyższona pozycja za kierownicą w Kia XCeed zapewnia przy tym lepszą widoczność zza ki... więcej »

» Garmin Camper: zaawansowana nawigacja dla entuzjastów kamperów i przyczep kempingowych 2019-06-26
  Garmin Camper 785 Garmin zaprezentował urządzenie Camper 785. To oparta na GPS nawigacja samochodowa, oferująca specjalne ułatwienia przeznaczone dla osób podróżujących kamperami oraz zestawami z przyczepami kempingowymi. Nawigacja zyskała dodatkową funkcję w postaci wideorejes... więcej »

» Samochód kontra piasek. Jak wygrać pojedynek z suchą piaszczystą nawierzchnią w letni upał? 2019-06-26
  SEAT piasek Przed nami rekordowe letnie temperatury. Umiejętność bezpiecznej jazdy po suchej, piaszczystej nawierzchni przydaje się obecnie nie tylko rajdowcom na pustynnych bezdrożach, ale również każdemu kierowcy wyjeżdżającemu za miasto. Niektóre polne i leśne trasy w ... więcej »

» Nowy crossover Ford Puma – kiedy wejdzie do sprzedaży i co oferuje? 2019-06-26
  Ford Puma 2019 Ford zaprezentował dziś zupełnie nowy model Puma – kompaktowego crossovera zainspirowanego stylem pojazdów SUV, łączącego oszałamiający wygląd zewnętrzny, największą w swojej klasie pojemność bagażnika oraz 48-woltowy, miękki hybrydowy układ napędowy. ... więcej »

» Audi Sport po raz piąty wygrywa 24-godzinny wyścig na torze Nurburgring 2019-06-25
  Audi Nurburgring 2019 Czterdziesta siódma edycja 24-godzinnego wyścigu na torze Nürburgring, aż do ostatniej sekundy była niezmiernie ekscytująca. Po niezwykle burzliwym ostatnim etapie zmagań, Audi R8 LMS z numerem 4 wygrało starcie z ubiegłorocznym zwycięzcą, zespołem Porsche, za... więcej »

» Ciężki dzień dla Audi Sport ABT Schaeffler 2019-06-25
  Audi Sport ABT Schaeffler 2019 W sobotę, podczas wyścigu Formuły E rozgrywanego po raz pierwszy w stolicy Szwajcarii Bernie, oba bolidy Audi Sport ABT Schaeffler zdobyły punkty. Jednak w rywalizacji o tytuł mistrzowski tej serii wyścigów, team Audi musiał pogodzić się z porażką.... więcej »

» Nowy Passat może jeździć na prąd, poruszać się częściowo autonomicznie i na życzenie łączyć się z Internetem 2019-06-25
  Passaty 2019 Volkswagen wprowadził do sprzedaży nowego Passata – model jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie. Zmiany wprowadzone w aucie –sprzedanym dotąd na świecie w liczbie ponad 30 milionów egzemplarzy, co sprawiło, że jest ono najpopularniejszym pr... więcej »

» Volkswagen zamierza uruchomić w Europie 36.000 punktów ładowania samochodów elektrycznych! 2019-06-25
  Volkswagen ID.3 stacja ladowanie Volkswagen zamierza szybko doprowadzić do przełomu w dziedzinie samochodów elektrycznych i wzmacnia wysiłki w zakresie budowy infrastruktury zasilania. W całej Europie koncern wybuduje do 2025 roku łącznie 36.000 punktów ładowania, 11.000 z nich stworzy marka ... więcej »

» Audi Tradition z niecierpliwością oczekuje na rajd rozgrywany na rodzimym terenie 2019-06-25
  Audi Tradition 2019 W dniach od 27 do 29 czerwca, Audi Tradition świętować będzie w swym rodzimym regionie. W tych dniach odbędzie się czternasta edycja rajdu klasyków Donau Classic. Na kolejnych etapach zlokalizowanych w przepięknych okolicach Donaumoos, Altmühltal i Hallertau, ... więcej »

» Audi i Sony Pictures Entertainment elektryzują w nowym filmie 2019-06-25
  Audi i Sony Pictures Audi połączyło siły z Sony Pictures Entertainment i jeszcze przed lipcową premierą filmu „Spider-Man: Daleko do domu” pokazało jego ekskluzywny zwiastun.... więcej »

» Mazda CX-30 – już wiemy, ile kosztuje nowy SUV Japończyków 2019-06-25
  Mazda CX-30 Pół roku po polskiej premierze Nowej Mazdy 3, pierwszego modelu nowej generacji samochodów, Mazda Motor Poland ujawnia wyposażenie i ceny kompaktowego SUV-a nowej generacji – Mazdy CX-30. Sprzedaż wersji z silnikiem 2.0 SKYACTIV-G rozpocznie się już w li... więcej »

» Historia rzędowych 4-cylindrowych silników Honda 2019-06-24
  Honda CB650R 2019 Modele opisane poniżej przedstawiają długą historię silników rzędowych 4-cylindrowych Honda w gamie CB, począwszy od wprowadzenia CB750, aż do wydania w 2019 roku modelu CB650R Neo Sports Café.... więcej »

» Nowy Wiceprezes SEAT-a ds. finansów 2019-06-24
  Carsten Isensee Carsten Isensee został mianowany nowym Wiceprezesem ds. finansów SEAT-a i 1 czerwca 2019 roku rozpoczął pracę jako członek Komitetu Wykonawczego spółki. Przejął obowiązki Holgera Kintschera, który będzie od teraz pełnił funkcję szefa finansów i IT w Volkswagen... więcej »

» Renault i Nissan jako pierwsi producenci samochodów będą współpracować z firmą Waymo we Francji i w Japonii nad usługami mobilności bez kierowcy 2019-06-24
  Renault Nissan Groupe Renault, Nissan Motor Co. i Waymo – liderzy w swoich dziedzinach – zawarli na okres wstępny umowę na wyłączność w celu zbadania wszystkich aspektów związanych z usługami umożliwiającymi przewóz pasażerów i realizację dostaw we Francji i w Ja... więcej »

» Dlaczego środki do dezynfekcji rąk i kremy do opalania mogą być szkodliwe dla Twojego samochodu? 2019-06-24
  Ford kremy Kupowane w coraz większych ilościach środki do dezynfekcji rąk i kremy przeciwsłoneczne z mocnym filtrem mogą dobrze służyć naszemu zdrowiu i być szkodliwe dla naszych samochodów. Substancje chemiczne, występujące w niektórych takich produktach mogą reagować n... więcej »

» SEAT pierwszym motoryzacyjnym partnerem jednego z największych festiwali muzycznych w Polsce 2019-06-24
  Opener Festival SEAT jest pierwszą marką motoryzacyjną, jaka zaistnieje w przestrzeni kultowego festiwalu muzycznego. Współpraca SEAT-a z Open’er Festival jeszcze bardziej zbliża energiczną markę rodem z Barcelony do młodych uczestników festiwalu przez unikalne emocje t... więcej »

» Volkswagen obejmuje udziały w Northvolt AB 2019-06-19
  Volkswagen fabryka Zwickau Volkswagen AG zainwestuje 900 milionów euro we wspólną z firmą Northvolt AB działalność w zakresie akumulatorów. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na utworzenie spółki joint venture ze szwedzkim producentem, część zostanie zainwestowana bezpośrednio w Nort... więcej »

» BMW serii 8 - teraz także w wersji czterodrzwiowej! 2019-06-19
  BMW serii 8 Gran Coupe 2019 Od września 2019 roku na rynku w końcu pojawi się czterodrzwiowa odmiana "ósemki". Na początku będzie dostępna w czterech wersjach silnikowych o mocach od 320 do 530 KM. ... więcej »

» Można już zamawiać nowego VW Passata |VW Passat 2019 CENNIK 2019-06-19
  Passat 2019 Nowy Passat, najpopularniejszy na świecie samochód klasy średniej, stanowi wzorzec innowacyjności w swoim segmencie, już dziś oferując technologię jutra. Zastosowano w nim najbardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak matrycowe reflektory, pojemnościowa kier... więcej »

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110
Wyświetlane: 0 - 20 z 22194 rekordów
© 2006 by MotoTarget

created & hosted by
Smart Net Solutions

Kontakt | Regulamin | Cennik / Reklama | Nota prawna | English version | Deutsch version | Francaise version |