FB FB Twitter Twitter
Szukaj:
            1692 zarejestrowanych użytkowników z branży motoryzacyjnej, w tym 1147 przedstawicieli mediów.                                                                                    
Promowana firma
Wydarzenia

Statystyki odwiedzin serwisu
Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot: chcemy być liderami zmian w segmencie premium i oferować najbardziej atrakcyjne formy zrównoważonej mobilności
  Dodano: 2019-05-23
Wyświetlono: 108 razy
Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot: chcemy być liderami zmian w segmencie premium i oferować najbardziej atrakcyjne formy zrównoważonej mobilności
Audi stanie się dostawcą kompleksowej, neutralnej pod względem emisji CO2 mobilności premium, a celem firmy jest objęcie wiodącej w tym względzie roli pośród konkurencji. W związku z tym, koncern z Ingolstadt przyśpiesza realizację planu działania - „mapy drogowej”, w zakresie elektryfikacji i ogólnofirmowej dekarbonizacji. Do roku 2025 – w porównaniu z rokiem 2015 - ślad węglowy floty pojazdów marki Audi ma zostać zredukowany o 30 procent w całym cyklu życia pojazdu.
foto © Audi

  • Członek zarządu AUDI AG ds. finansów Alexander Seitz podkreśla: „podstawą jest postęp wydajności zapoczątkowany Planem Transformacji”
  • Przyspieszenie „elektrycznej” mapy drogowej przedsiębiorstwa: cele sprzedażowe to 40% wolumenu sprzedaży przypadające na samochody elektryczne do roku 2025
  • Planowana rozbudowa usługi mobilności premium „Audi on demand” z silnym partnerem; kolejne obszary współpracy ukierunkowane na obszary strategiczne
  • Komitet doradczy ds. klienta, którego celem jest wypracowanie spójnego podejścia zorientowanego na klienta
  • Pełen wyzwań, przełomowy rok 2019, a w nim 20 premier rynkowych, konsekwencje przejścia na cykl testowy WLTP oraz spowolnienie makroekonomiczne

 

 

W przyszłości zwrot z inwestycji, jako kluczowy parametr zarządzania finansami, będzie również odzwierciedlać wyniki czterech pierścieni w zakresie emisji CO2 i dzięki zrównoważonemu zarządzaniu ma wzrosnąć do ponad 21procent. Plany te zostały przedstawione dziś przez zarząd AUDI AG podczas 130. dorocznego, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w Neckarsulm. Zarząd dostarczył również informacje na temat bieżących wydarzeń biznesowych. Rok 2019, w którym wystąpiły istotne czynniki niekorzystne pod względem operacyjnym, jest rokiem pełnym wyzwań, z którymi jednak cztery pierścienie sobie radzą. Koncern z Ingolstadt kontynuuje proces transformacji i dąży do znacznego wzrostu wartości firmy w dłuższej perspektywie czasowej. Audi skupią się teraz na innowacjach istotnych dla klienta, będzie dalej rozwijać swój model biznesowy z zyskiem i realizować założenia synergii w ramach Grupy Volkswagen oraz w ramach partnerstw z firmami zewnętrznymi. Hasłem przewodnim daleko idącej transformacji jest: "Konsekwentnie Audi".

 

„Audi oferuje najbardziej atrakcyjną formę zrównoważonej mobilności: Nasza wizja oznacza nową spójność w strategicznym dostosowaniu i w jej wdrożeniu. Chcemy stworzyć najsilniejsze doświadczenia klientów w naszej branży, a tym samym uczynić z Audi lidera zmian w segmencie premium” - mówi Bram Schot, prezes zarządu AUDI AG. „Dla mnie bardzo ważnym jest, byśmy stali się firmą zorientowaną na klienta. Nasze kluczowe tematy obejmują zatem wszechstronną łączność, przekonujący cyfrowy ekosystem i wysoce zautomatyzowaną jazdę z naciskiem na dalekie podróże międzymiastowe”.

 

Do roku 2025 gama modelowa Audi zawierać będzie ponad 30 modeli z napędem elektrycznym, z których aż 20, to będą samochody w pełni elektryczne. By wejść do świata elektrycznych pojazdów segmentu premium, cztery pierścienie do tego czasu przedstawią co najmniej trzy modele oparte o modularny zestaw napędu elektrycznego (MEB) dla samochodów kompaktowych. Pierwsze modele klas wyższych oparte o architekturę PPE opracowaną wspólnie z Porsche, będą dostępne na początku następnej dekady. Audi podniosło prognozę sprzedaży samochodów w pełni elektrycznych i hybrydowych, a teraz oczekuje, że do roku 2025 samochody zelektryfikowane będą stanowiły około 40 procent światowej sprzedaży koncernu.

 

W ramach konsekwentnego ukierunkowania Grupy Volkswagen na mobilność elektryczną, cztery pierścienie rozwijają swoją ofertę systemów napędowych w ścisłej zgodności ze specyficznymi profilami wymagań klientów segmentu premium. Spory udział w gamie modelowej dużych samochodów, powiązane z tym wymogi dotyczące osiągów i predestynowanie aut marki Audi do długich podróży sprawiają, że marka oprócz samochodów w pełni elektrycznych rozwijać będzie koncepcje hybryd typu plug-in. Ponadto, marka z czterema pierścieniami w logo patrzy daleko w przyszłość i kontynuuje prace nad rozwojem napędu opartego o ogniwa paliwowe z przeznaczeniem dla całej Grupy Volkswagen.

 

 

Audi postawiło sobie za cel, by cały cykl życia pojazdu był neutralny pod względem emisji CO2: od procesu produkcji, przez cykl użytkowania, aż po recykling. Poprzez konsekwentne zmniejszanie emisji CO2 i przechodzenie na odnawialne źródła energii, nieunikniona emisja zostanie zrekompensowana. Wraz z dekarbonizacją mającą miejsce w całej firmie, do roku 2025 r. ślad węglowy floty pojazdów ma zostać zredukowany o 30 procent (w porównaniu z rokiem 2015). Cztery pierścienie dążą do realizacji założonego celu, jakim jest uczynienie do 2025 roku wszystkich zakładów produkcyjnych Audi na całym świecie neutralnymi pod względem emisji CO2. Audi zamierza osiągnąć pełną neutralność pod względem emisji CO2 najpóźniej do roku 2050. Mając na uwadze zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem, wpływ produkcji samochodów na średnią emisję CO2 będzie w przyszłości uwzględniony we wskaźniku zwrotu z inwestycji. Ten kluczowy wskaźnik wydajności ma wzrosnąć do ponad 21 procent.

 

Do końca 2023 r. przedsiębiorstwo przeznaczyło łącznie około 40 mld euro na inwestycje w nieruchomości, w urządzenia techniczne i w wyposażenie oraz na wydatki na badania i rozwój. Z tej kwoty, około 14 miliardów euro zostanie przeznaczonych na mobilność elektryczną, cyfryzację i wysoce zautomatyzowaną jazdę. W celu sfinansowania wysokich wydatków początkowych, Audi będzie systematycznie wykorzystywać dostępny potencjał zysków, na przykład poprzez konsekwentne poszerzanie swej pozycji rynkowej w segmentach wyższej klasy premium. Już w pierwszym kwartale 2019 r., znacznie większy udział w przychodach Grupy Audi miały nowe modele Audi z najwyższej półki oraz marka Lamborghini. Już wkrótce gamę pojazdów klasy średniej-wyższej i wyższej powiększą nowe wersje typu hybrid plug-in modeli Audi A6, A7 i A8. Na corocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, firma ogłosiła również mającą nastąpić w przyszłości rozbudowę rodziny A8 o nową, jeszcze bardziej luksusową i prestiżową wersję. W odniesieniu do działalności spółki Audi Sport produkującej sportowej i usportowione wersje modeli Audi, koncern planuje znaczny wzrost sprzedaży i zysków tej spółki-córki.

 

"Warunkiem wstępnym sukcesu naszej strategicznej odnowy jest pozycjonowanie Audi w sposób strukturalnie efektywny i doprowadzenie marki na powrót do najlepszych wyników finansowych. Już w 2018 roku ustanowiliśmy w tym celu jasno zdefiniowany program w postaci Planu Transformacji Audi" - mówi Alexander Seitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansowych, prawnych i rynku chińskiego. "Ostatnie miesiące pokazały, że nasze działania przynoszą efekty i że możemy przynajmniej częściowo zrównoważyć obecnie występujące niezwykle niekorzystne czynniki. Będziemy opierać się na tej dyscyplinie, ponieważ nasze środowisko i cała przyszłość to dla nas wciąż ogromne wyzwanie". Po udanym uruchomieniu Planu Transformacji, Audi zwiększyło cel finansowy tego programu do łącznej kwoty 15 miliardów euro na lata 2018-2022.

 

W ostatnich miesiącach, zarząd AUDI AG zainicjował wzmocnienie organizacyjne firmy. Proces transformacji rozpoczął się we wszystkich działach. Celem jest usprawnienie struktur i procesów, dostosowanie ich do kluczowych obszarów i zwiększenie szybkości wdrażania założeń planu. Dział Integralności, Zgodności i Zarządzania Ryzykiem podlega obecnie bezpośrednio prezesowi zarządu. Wraz z utworzeniem międzynarodowego komitetu doradczego ds. klientów, który ma być ściśle zaangażowany w proces rozwoju produktu, Audi zwiększa nacisk na oferty istotne dla klienta.

 

Dzięki strategicznie atrakcyjnym partnerstwom, Audi będzie w coraz większym stopniu przyspieszać innowacje o dużym znaczeniu dla klienta. W ramach dalekosiężnej współpracy z dostawcą usług mobilnych firmą SIXT, cztery pierścienie planują znaczne rozszerzenie usługi mobilności "Audi on demand". Począwszy od czwartego kwartału tego roku, klienci w dziesięciu krajach europejskich będą mogli z powodzeniem korzystać z 10 000 samochodów Audi i używać ich bardzo elastycznie. Równolegle koncern z Ingolstadt zintensyfikuje integrację własnych partnerów handlowych w ten cyfrowy segment biznesu. „Audi on demand” będzie zatem marką parasolową dla wszystkich rozwiązań mobilnych spod znaku czterech pierścieni - od rezerwacji krótkoterminowych do długoterminowego użytkowania pojazdów. W ramach kolejnej inicjatywy cyfrowej, firma rozwija aplikację "myAudi" jako ekosystem dla zainteresowanych stron, właścicieli i użytkowników, tak by stała się ona platformą otwartą dla osób trzecich. Już w przyszłym miesiącu, Audi wraz z partnerami handlowymi, rozpocznie sprzedaż nowych samochodów w Internecie. Jako model pilotażowy w tym systemie sprzedaży dostępna będzie specjalna edycja Audi TT*.

 

Mając na uwadze aktualny rozwój sytuacji gospodarczej, Grupa Audi na koniec pierwszego kwartału potwierdziła swoje prognozy dotyczące kluczowych danych liczbowych na rok 2019. Rok finansowy 2019 będzie kontynuacją najszerszej inicjatywy modelowej w historii Audi. W tym czasie na rynek wprowadzonych zostanie ponad 20 modeli, w tym najlepiej na świecie sprzedające się Audi – A4 w nowej wersji. W szybko rozwijającym się segmencie SUV-ów, Audi zaprezentuje w tym roku siedem zupełnie nowych wariantów SUV-ów, które nie miały swoich poprzedników, w tym dwie wybitnie sportowe wersje Audi Q8, topowego SUV’a spod znaku czterech pierścieni. Audi Q3 Sportback i e-tron Sportback z kolei, to premiery zorientowanych na wzornictwo koncepcji Sportback.

 

Podczas gdy inicjatywa modelowa wzmocni przyszłą pozycję konkurencyjną Audi, sytuacja stopniowego wycofywania i wprowadzania wielu modeli w roku 2019 będzie miała początkowo negatywny wpływ na stan firmy. W coraz bardziej wymagającym otoczeniu gospodarczym, koncern przewiduje do końca tego roku umiarkowany wzrost dostaw samochodów marki Audi. Odzwierciedla to również redukcję zapasów w pionie sprzedaży i handlu detalicznego, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby przejścia na cykl WLTP. W związku z tym, Grupa Audi przewiduje nieznaczny wzrost przychodów. Biorąc pod uwagę konsekwencje przejścia na WLTP i wysokie nakłady początkowe w przyszłości, oczekuje się, że stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży w roku przejściowym 2019 wyniesie od 7,0 do 8,5 procent, a tym samym nadal będzie poniżej długoterminowego docelowego celu 9,0-11,0 procent. Audi przewiduje na rok 2019 przepływy pieniężne netto w wysokości od 2,5 do 3,0 mld euro.

 

W pierwszym kwartale 2019 r. dostawy samochodów marki Audi wyniosły 447 247 egzemplarzy i były niższe od ubiegłorocznych o 3,6 procent (2018: 463 750). Wynika to przede wszystkim z bardzo ograniczonej dostępności modelowej jaka miała miejsce w związku z przejściem na cykl testowy WLTP. Głównie dzięki nowej strukturze sprawozdawczości, którą Grupa Audi wdrożyła w styczniu 2019 r., przychody koncernu zmniejszyły się do 13 mld 812 mln euro (2018 r.: 15 mld 320 mln euro). Bez tej zmiany w strukturze sprawozdawczości, dzięki znacznemu przesunięciu przychodów w kierunku aut z najwyższej półki, przychody byłyby niemal na poziomie roku poprzedniego. Zysk operacyjny za pierwszy kwartał wyniósł 1 mld 100 mln euro (2018 r.: 1 mld 300 mln euro), a stopa zwrotu operacyjnego ze sprzedaży wyniosła 8,0 procent (2018 r.: 8,5 procent). Od stycznia do marca 2019, Grupa Audi wygenerowała przepływy pieniężne netto w wysokości 1 mld 207 mln euro (2018: 1 mld 919 mln euro).

 

Dane dotyczące spalania i emisji CO2

 

*Audi TT Quantum Gray Edition


Łączne zużycie paliwa w l/100 km: 7.0
Łączna emisja CO2 w g/km: 161Źródło: Audi, informacja Mototarget.pl

 Pisaliśmy również
» Nowa wersja Audi Q7: przeskok na wyższy poziom
» Audi Sport po raz piąty wygrywa 24-godzinny wyścig na torze Nurburgring
 Inne artykuły
» Nowa wersja Audi Q7: przeskok na wyższy poziom 2019-06-26
  Audi Q7 2019 Audi Q7 przeszło gruntowną aktualizację, zarówno wizualną, jak i techniczną. Prezentuje nową stylistykę rodziny Q i oprócz przestronności oferuje też wysoką dynamikę i doskonały komfort. Technika mild-hybrid, cyfrowa koncepcja obsługi oraz opcjonalne reflektor... więcej »

» Nowa Kia XCeed: miejski crossover, który łączy zalety SUV-ów i aut kompaktowych 2019-06-26
  Kia XCeed 2019 Nowy crossover marki Kia, tzw. CUV (od Crossover Utility Vehicle), prezentuje się bardziej dynamicznie niż klasyczne SUV-y, ale oferuje równie przestronne wnętrze jak one. Podwyższona pozycja za kierownicą w Kia XCeed zapewnia przy tym lepszą widoczność zza ki... więcej »

» Garmin Camper: zaawansowana nawigacja dla entuzjastów kamperów i przyczep kempingowych 2019-06-26
  Garmin Camper 785 Garmin zaprezentował urządzenie Camper 785. To oparta na GPS nawigacja samochodowa, oferująca specjalne ułatwienia przeznaczone dla osób podróżujących kamperami oraz zestawami z przyczepami kempingowymi. Nawigacja zyskała dodatkową funkcję w postaci wideorejes... więcej »

» Samochód kontra piasek. Jak wygrać pojedynek z suchą piaszczystą nawierzchnią w letni upał? 2019-06-26
  SEAT piasek Przed nami rekordowe letnie temperatury. Umiejętność bezpiecznej jazdy po suchej, piaszczystej nawierzchni przydaje się obecnie nie tylko rajdowcom na pustynnych bezdrożach, ale również każdemu kierowcy wyjeżdżającemu za miasto. Niektóre polne i leśne trasy w ... więcej »

» Nowy crossover Ford Puma – kiedy wejdzie do sprzedaży i co oferuje? 2019-06-26
  Ford Puma 2019 Ford zaprezentował dziś zupełnie nowy model Puma – kompaktowego crossovera zainspirowanego stylem pojazdów SUV, łączącego oszałamiający wygląd zewnętrzny, największą w swojej klasie pojemność bagażnika oraz 48-woltowy, miękki hybrydowy układ napędowy. ... więcej »

» Audi Sport po raz piąty wygrywa 24-godzinny wyścig na torze Nurburgring 2019-06-25
  Audi Nurburgring 2019 Czterdziesta siódma edycja 24-godzinnego wyścigu na torze Nürburgring, aż do ostatniej sekundy była niezmiernie ekscytująca. Po niezwykle burzliwym ostatnim etapie zmagań, Audi R8 LMS z numerem 4 wygrało starcie z ubiegłorocznym zwycięzcą, zespołem Porsche, za... więcej »

» Ciężki dzień dla Audi Sport ABT Schaeffler 2019-06-25
  Audi Sport ABT Schaeffler 2019 W sobotę, podczas wyścigu Formuły E rozgrywanego po raz pierwszy w stolicy Szwajcarii Bernie, oba bolidy Audi Sport ABT Schaeffler zdobyły punkty. Jednak w rywalizacji o tytuł mistrzowski tej serii wyścigów, team Audi musiał pogodzić się z porażką.... więcej »

» Nowy Passat może jeździć na prąd, poruszać się częściowo autonomicznie i na życzenie łączyć się z Internetem 2019-06-25
  Passaty 2019 Volkswagen wprowadził do sprzedaży nowego Passata – model jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie. Zmiany wprowadzone w aucie –sprzedanym dotąd na świecie w liczbie ponad 30 milionów egzemplarzy, co sprawiło, że jest ono najpopularniejszym pr... więcej »

» Volkswagen zamierza uruchomić w Europie 36.000 punktów ładowania samochodów elektrycznych! 2019-06-25
  Volkswagen ID.3 stacja ladowanie Volkswagen zamierza szybko doprowadzić do przełomu w dziedzinie samochodów elektrycznych i wzmacnia wysiłki w zakresie budowy infrastruktury zasilania. W całej Europie koncern wybuduje do 2025 roku łącznie 36.000 punktów ładowania, 11.000 z nich stworzy marka ... więcej »

» Audi Tradition z niecierpliwością oczekuje na rajd rozgrywany na rodzimym terenie 2019-06-25
  Audi Tradition 2019 W dniach od 27 do 29 czerwca, Audi Tradition świętować będzie w swym rodzimym regionie. W tych dniach odbędzie się czternasta edycja rajdu klasyków Donau Classic. Na kolejnych etapach zlokalizowanych w przepięknych okolicach Donaumoos, Altmühltal i Hallertau, ... więcej »

» Audi i Sony Pictures Entertainment elektryzują w nowym filmie 2019-06-25
  Audi i Sony Pictures Audi połączyło siły z Sony Pictures Entertainment i jeszcze przed lipcową premierą filmu „Spider-Man: Daleko do domu” pokazało jego ekskluzywny zwiastun.... więcej »

» Mazda CX-30 – już wiemy, ile kosztuje nowy SUV Japończyków 2019-06-25
  Mazda CX-30 Pół roku po polskiej premierze Nowej Mazdy 3, pierwszego modelu nowej generacji samochodów, Mazda Motor Poland ujawnia wyposażenie i ceny kompaktowego SUV-a nowej generacji – Mazdy CX-30. Sprzedaż wersji z silnikiem 2.0 SKYACTIV-G rozpocznie się już w li... więcej »

» Historia rzędowych 4-cylindrowych silników Honda 2019-06-24
  Honda CB650R 2019 Modele opisane poniżej przedstawiają długą historię silników rzędowych 4-cylindrowych Honda w gamie CB, począwszy od wprowadzenia CB750, aż do wydania w 2019 roku modelu CB650R Neo Sports Café.... więcej »

» Nowy Wiceprezes SEAT-a ds. finansów 2019-06-24
  Carsten Isensee Carsten Isensee został mianowany nowym Wiceprezesem ds. finansów SEAT-a i 1 czerwca 2019 roku rozpoczął pracę jako członek Komitetu Wykonawczego spółki. Przejął obowiązki Holgera Kintschera, który będzie od teraz pełnił funkcję szefa finansów i IT w Volkswagen... więcej »

» Renault i Nissan jako pierwsi producenci samochodów będą współpracować z firmą Waymo we Francji i w Japonii nad usługami mobilności bez kierowcy 2019-06-24
  Renault Nissan Groupe Renault, Nissan Motor Co. i Waymo – liderzy w swoich dziedzinach – zawarli na okres wstępny umowę na wyłączność w celu zbadania wszystkich aspektów związanych z usługami umożliwiającymi przewóz pasażerów i realizację dostaw we Francji i w Ja... więcej »

» Dlaczego środki do dezynfekcji rąk i kremy do opalania mogą być szkodliwe dla Twojego samochodu? 2019-06-24
  Ford kremy Kupowane w coraz większych ilościach środki do dezynfekcji rąk i kremy przeciwsłoneczne z mocnym filtrem mogą dobrze służyć naszemu zdrowiu i być szkodliwe dla naszych samochodów. Substancje chemiczne, występujące w niektórych takich produktach mogą reagować n... więcej »

» SEAT pierwszym motoryzacyjnym partnerem jednego z największych festiwali muzycznych w Polsce 2019-06-24
  Opener Festival SEAT jest pierwszą marką motoryzacyjną, jaka zaistnieje w przestrzeni kultowego festiwalu muzycznego. Współpraca SEAT-a z Open’er Festival jeszcze bardziej zbliża energiczną markę rodem z Barcelony do młodych uczestników festiwalu przez unikalne emocje t... więcej »

» Volkswagen obejmuje udziały w Northvolt AB 2019-06-19
  Volkswagen fabryka Zwickau Volkswagen AG zainwestuje 900 milionów euro we wspólną z firmą Northvolt AB działalność w zakresie akumulatorów. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na utworzenie spółki joint venture ze szwedzkim producentem, część zostanie zainwestowana bezpośrednio w Nort... więcej »

» BMW serii 8 - teraz także w wersji czterodrzwiowej! 2019-06-19
  BMW serii 8 Gran Coupe 2019 Od września 2019 roku na rynku w końcu pojawi się czterodrzwiowa odmiana "ósemki". Na początku będzie dostępna w czterech wersjach silnikowych o mocach od 320 do 530 KM. ... więcej »

» Można już zamawiać nowego VW Passata |VW Passat 2019 CENNIK 2019-06-19
  Passat 2019 Nowy Passat, najpopularniejszy na świecie samochód klasy średniej, stanowi wzorzec innowacyjności w swoim segmencie, już dziś oferując technologię jutra. Zastosowano w nim najbardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak matrycowe reflektory, pojemnościowa kier... więcej »

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110
Wyświetlane: 0 - 20 z 22194 rekordów
Warto przeczytać
 

foto © Hyundai


A imię jego… Kona
© 2006 by MotoTarget

created & hosted by
Smart Net Solutions

Kontakt | Regulamin | Cennik / Reklama | Nota prawna | English version | Deutsch version | Francaise version |