FB FB Twitter Twitter
Szukaj:
            1673 zarejestrowanych użytkowników z branży motoryzacyjnej, w tym 1134 przedstawicieli mediów.                                                                                    
Promowana firma
Wydarzenia

Statystyki odwiedzin serwisu
Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot: chcemy być liderami zmian w segmencie premium i oferować najbardziej atrakcyjne formy zrównoważonej mobilności
  Dodano: 2019-05-23
Wyświetlono: 177 razy
Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot: chcemy być liderami zmian w segmencie premium i oferować najbardziej atrakcyjne formy zrównoważonej mobilności
Audi stanie się dostawcą kompleksowej, neutralnej pod względem emisji CO2 mobilności premium, a celem firmy jest objęcie wiodącej w tym względzie roli pośród konkurencji. W związku z tym, koncern z Ingolstadt przyśpiesza realizację planu działania - „mapy drogowej”, w zakresie elektryfikacji i ogólnofirmowej dekarbonizacji. Do roku 2025 – w porównaniu z rokiem 2015 - ślad węglowy floty pojazdów marki Audi ma zostać zredukowany o 30 procent w całym cyklu życia pojazdu.
foto © Audi

  • Członek zarządu AUDI AG ds. finansów Alexander Seitz podkreśla: „podstawą jest postęp wydajności zapoczątkowany Planem Transformacji”
  • Przyspieszenie „elektrycznej” mapy drogowej przedsiębiorstwa: cele sprzedażowe to 40% wolumenu sprzedaży przypadające na samochody elektryczne do roku 2025
  • Planowana rozbudowa usługi mobilności premium „Audi on demand” z silnym partnerem; kolejne obszary współpracy ukierunkowane na obszary strategiczne
  • Komitet doradczy ds. klienta, którego celem jest wypracowanie spójnego podejścia zorientowanego na klienta
  • Pełen wyzwań, przełomowy rok 2019, a w nim 20 premier rynkowych, konsekwencje przejścia na cykl testowy WLTP oraz spowolnienie makroekonomiczne

 

 

W przyszłości zwrot z inwestycji, jako kluczowy parametr zarządzania finansami, będzie również odzwierciedlać wyniki czterech pierścieni w zakresie emisji CO2 i dzięki zrównoważonemu zarządzaniu ma wzrosnąć do ponad 21procent. Plany te zostały przedstawione dziś przez zarząd AUDI AG podczas 130. dorocznego, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w Neckarsulm. Zarząd dostarczył również informacje na temat bieżących wydarzeń biznesowych. Rok 2019, w którym wystąpiły istotne czynniki niekorzystne pod względem operacyjnym, jest rokiem pełnym wyzwań, z którymi jednak cztery pierścienie sobie radzą. Koncern z Ingolstadt kontynuuje proces transformacji i dąży do znacznego wzrostu wartości firmy w dłuższej perspektywie czasowej. Audi skupią się teraz na innowacjach istotnych dla klienta, będzie dalej rozwijać swój model biznesowy z zyskiem i realizować założenia synergii w ramach Grupy Volkswagen oraz w ramach partnerstw z firmami zewnętrznymi. Hasłem przewodnim daleko idącej transformacji jest: "Konsekwentnie Audi".

 

„Audi oferuje najbardziej atrakcyjną formę zrównoważonej mobilności: Nasza wizja oznacza nową spójność w strategicznym dostosowaniu i w jej wdrożeniu. Chcemy stworzyć najsilniejsze doświadczenia klientów w naszej branży, a tym samym uczynić z Audi lidera zmian w segmencie premium” - mówi Bram Schot, prezes zarządu AUDI AG. „Dla mnie bardzo ważnym jest, byśmy stali się firmą zorientowaną na klienta. Nasze kluczowe tematy obejmują zatem wszechstronną łączność, przekonujący cyfrowy ekosystem i wysoce zautomatyzowaną jazdę z naciskiem na dalekie podróże międzymiastowe”.

 

Do roku 2025 gama modelowa Audi zawierać będzie ponad 30 modeli z napędem elektrycznym, z których aż 20, to będą samochody w pełni elektryczne. By wejść do świata elektrycznych pojazdów segmentu premium, cztery pierścienie do tego czasu przedstawią co najmniej trzy modele oparte o modularny zestaw napędu elektrycznego (MEB) dla samochodów kompaktowych. Pierwsze modele klas wyższych oparte o architekturę PPE opracowaną wspólnie z Porsche, będą dostępne na początku następnej dekady. Audi podniosło prognozę sprzedaży samochodów w pełni elektrycznych i hybrydowych, a teraz oczekuje, że do roku 2025 samochody zelektryfikowane będą stanowiły około 40 procent światowej sprzedaży koncernu.

 

W ramach konsekwentnego ukierunkowania Grupy Volkswagen na mobilność elektryczną, cztery pierścienie rozwijają swoją ofertę systemów napędowych w ścisłej zgodności ze specyficznymi profilami wymagań klientów segmentu premium. Spory udział w gamie modelowej dużych samochodów, powiązane z tym wymogi dotyczące osiągów i predestynowanie aut marki Audi do długich podróży sprawiają, że marka oprócz samochodów w pełni elektrycznych rozwijać będzie koncepcje hybryd typu plug-in. Ponadto, marka z czterema pierścieniami w logo patrzy daleko w przyszłość i kontynuuje prace nad rozwojem napędu opartego o ogniwa paliwowe z przeznaczeniem dla całej Grupy Volkswagen.

 

 

Audi postawiło sobie za cel, by cały cykl życia pojazdu był neutralny pod względem emisji CO2: od procesu produkcji, przez cykl użytkowania, aż po recykling. Poprzez konsekwentne zmniejszanie emisji CO2 i przechodzenie na odnawialne źródła energii, nieunikniona emisja zostanie zrekompensowana. Wraz z dekarbonizacją mającą miejsce w całej firmie, do roku 2025 r. ślad węglowy floty pojazdów ma zostać zredukowany o 30 procent (w porównaniu z rokiem 2015). Cztery pierścienie dążą do realizacji założonego celu, jakim jest uczynienie do 2025 roku wszystkich zakładów produkcyjnych Audi na całym świecie neutralnymi pod względem emisji CO2. Audi zamierza osiągnąć pełną neutralność pod względem emisji CO2 najpóźniej do roku 2050. Mając na uwadze zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem, wpływ produkcji samochodów na średnią emisję CO2 będzie w przyszłości uwzględniony we wskaźniku zwrotu z inwestycji. Ten kluczowy wskaźnik wydajności ma wzrosnąć do ponad 21 procent.

 

Do końca 2023 r. przedsiębiorstwo przeznaczyło łącznie około 40 mld euro na inwestycje w nieruchomości, w urządzenia techniczne i w wyposażenie oraz na wydatki na badania i rozwój. Z tej kwoty, około 14 miliardów euro zostanie przeznaczonych na mobilność elektryczną, cyfryzację i wysoce zautomatyzowaną jazdę. W celu sfinansowania wysokich wydatków początkowych, Audi będzie systematycznie wykorzystywać dostępny potencjał zysków, na przykład poprzez konsekwentne poszerzanie swej pozycji rynkowej w segmentach wyższej klasy premium. Już w pierwszym kwartale 2019 r., znacznie większy udział w przychodach Grupy Audi miały nowe modele Audi z najwyższej półki oraz marka Lamborghini. Już wkrótce gamę pojazdów klasy średniej-wyższej i wyższej powiększą nowe wersje typu hybrid plug-in modeli Audi A6, A7 i A8. Na corocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, firma ogłosiła również mającą nastąpić w przyszłości rozbudowę rodziny A8 o nową, jeszcze bardziej luksusową i prestiżową wersję. W odniesieniu do działalności spółki Audi Sport produkującej sportowej i usportowione wersje modeli Audi, koncern planuje znaczny wzrost sprzedaży i zysków tej spółki-córki.

 

"Warunkiem wstępnym sukcesu naszej strategicznej odnowy jest pozycjonowanie Audi w sposób strukturalnie efektywny i doprowadzenie marki na powrót do najlepszych wyników finansowych. Już w 2018 roku ustanowiliśmy w tym celu jasno zdefiniowany program w postaci Planu Transformacji Audi" - mówi Alexander Seitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansowych, prawnych i rynku chińskiego. "Ostatnie miesiące pokazały, że nasze działania przynoszą efekty i że możemy przynajmniej częściowo zrównoważyć obecnie występujące niezwykle niekorzystne czynniki. Będziemy opierać się na tej dyscyplinie, ponieważ nasze środowisko i cała przyszłość to dla nas wciąż ogromne wyzwanie". Po udanym uruchomieniu Planu Transformacji, Audi zwiększyło cel finansowy tego programu do łącznej kwoty 15 miliardów euro na lata 2018-2022.

 

W ostatnich miesiącach, zarząd AUDI AG zainicjował wzmocnienie organizacyjne firmy. Proces transformacji rozpoczął się we wszystkich działach. Celem jest usprawnienie struktur i procesów, dostosowanie ich do kluczowych obszarów i zwiększenie szybkości wdrażania założeń planu. Dział Integralności, Zgodności i Zarządzania Ryzykiem podlega obecnie bezpośrednio prezesowi zarządu. Wraz z utworzeniem międzynarodowego komitetu doradczego ds. klientów, który ma być ściśle zaangażowany w proces rozwoju produktu, Audi zwiększa nacisk na oferty istotne dla klienta.

 

Dzięki strategicznie atrakcyjnym partnerstwom, Audi będzie w coraz większym stopniu przyspieszać innowacje o dużym znaczeniu dla klienta. W ramach dalekosiężnej współpracy z dostawcą usług mobilnych firmą SIXT, cztery pierścienie planują znaczne rozszerzenie usługi mobilności "Audi on demand". Począwszy od czwartego kwartału tego roku, klienci w dziesięciu krajach europejskich będą mogli z powodzeniem korzystać z 10 000 samochodów Audi i używać ich bardzo elastycznie. Równolegle koncern z Ingolstadt zintensyfikuje integrację własnych partnerów handlowych w ten cyfrowy segment biznesu. „Audi on demand” będzie zatem marką parasolową dla wszystkich rozwiązań mobilnych spod znaku czterech pierścieni - od rezerwacji krótkoterminowych do długoterminowego użytkowania pojazdów. W ramach kolejnej inicjatywy cyfrowej, firma rozwija aplikację "myAudi" jako ekosystem dla zainteresowanych stron, właścicieli i użytkowników, tak by stała się ona platformą otwartą dla osób trzecich. Już w przyszłym miesiącu, Audi wraz z partnerami handlowymi, rozpocznie sprzedaż nowych samochodów w Internecie. Jako model pilotażowy w tym systemie sprzedaży dostępna będzie specjalna edycja Audi TT*.

 

Mając na uwadze aktualny rozwój sytuacji gospodarczej, Grupa Audi na koniec pierwszego kwartału potwierdziła swoje prognozy dotyczące kluczowych danych liczbowych na rok 2019. Rok finansowy 2019 będzie kontynuacją najszerszej inicjatywy modelowej w historii Audi. W tym czasie na rynek wprowadzonych zostanie ponad 20 modeli, w tym najlepiej na świecie sprzedające się Audi – A4 w nowej wersji. W szybko rozwijającym się segmencie SUV-ów, Audi zaprezentuje w tym roku siedem zupełnie nowych wariantów SUV-ów, które nie miały swoich poprzedników, w tym dwie wybitnie sportowe wersje Audi Q8, topowego SUV’a spod znaku czterech pierścieni. Audi Q3 Sportback i e-tron Sportback z kolei, to premiery zorientowanych na wzornictwo koncepcji Sportback.

 

Podczas gdy inicjatywa modelowa wzmocni przyszłą pozycję konkurencyjną Audi, sytuacja stopniowego wycofywania i wprowadzania wielu modeli w roku 2019 będzie miała początkowo negatywny wpływ na stan firmy. W coraz bardziej wymagającym otoczeniu gospodarczym, koncern przewiduje do końca tego roku umiarkowany wzrost dostaw samochodów marki Audi. Odzwierciedla to również redukcję zapasów w pionie sprzedaży i handlu detalicznego, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby przejścia na cykl WLTP. W związku z tym, Grupa Audi przewiduje nieznaczny wzrost przychodów. Biorąc pod uwagę konsekwencje przejścia na WLTP i wysokie nakłady początkowe w przyszłości, oczekuje się, że stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży w roku przejściowym 2019 wyniesie od 7,0 do 8,5 procent, a tym samym nadal będzie poniżej długoterminowego docelowego celu 9,0-11,0 procent. Audi przewiduje na rok 2019 przepływy pieniężne netto w wysokości od 2,5 do 3,0 mld euro.

 

W pierwszym kwartale 2019 r. dostawy samochodów marki Audi wyniosły 447 247 egzemplarzy i były niższe od ubiegłorocznych o 3,6 procent (2018: 463 750). Wynika to przede wszystkim z bardzo ograniczonej dostępności modelowej jaka miała miejsce w związku z przejściem na cykl testowy WLTP. Głównie dzięki nowej strukturze sprawozdawczości, którą Grupa Audi wdrożyła w styczniu 2019 r., przychody koncernu zmniejszyły się do 13 mld 812 mln euro (2018 r.: 15 mld 320 mln euro). Bez tej zmiany w strukturze sprawozdawczości, dzięki znacznemu przesunięciu przychodów w kierunku aut z najwyższej półki, przychody byłyby niemal na poziomie roku poprzedniego. Zysk operacyjny za pierwszy kwartał wyniósł 1 mld 100 mln euro (2018 r.: 1 mld 300 mln euro), a stopa zwrotu operacyjnego ze sprzedaży wyniosła 8,0 procent (2018 r.: 8,5 procent). Od stycznia do marca 2019, Grupa Audi wygenerowała przepływy pieniężne netto w wysokości 1 mld 207 mln euro (2018: 1 mld 919 mln euro).

 

Dane dotyczące spalania i emisji CO2

 

*Audi TT Quantum Gray Edition


Łączne zużycie paliwa w l/100 km: 7.0
Łączna emisja CO2 w g/km: 161Źródło: Audi, informacja Mototarget.pl

 Pisaliśmy również
» Rok od wdrożenia programu Audi ograniczającego emisję dwutlenku węgla: potwierdzono potencjał redukcji 1,2 tony CO2 na samochód
» Audi zwiększa wydatki na mobilność elektryczną
 Inne artykuły
» Światło sprawia, że ID.3 wydaje się ludzki – mówi projektantka Sandra Sturmat 2019-12-05
  Volkswagen ID.3, Volkswagen ID. Light Jaki wpływ ma światło na tworzenie emocjonalnego kontaktu człowieka z samochodem? Powstaje dzięki niemu pewna więź, kontakt z maszyną staje się łatwiejszy, bo naturalny. Sandra Sturmat, projektantka oświetlenia w marce Volkswagen jest jednym z twórców rozwiąza... więcej »

» Robert Kubica na testach w BMW Motorsport! 2019-12-05
  Robert Kubica 2019 W przyszłym tygodniu w testach młodych kierowców DTM 2019 w Jerez de la Frontera (ESP) za kierownicą BMW M4 DTM zasiądzie pewien doskonale znany zawodnik – Robert Kubica. 34-latek jest ściśle związany z BMW – okres od 2006 do 2009 r. spędził w Form... więcej »

» Konkurs Mazda Design w 2020 roku zmienia swoją formułę 2019-12-05
  Mazda Design 2020 Po 10 latach konkurs projektowy Mazda Design zyskuje nową formułę i nową nazwę – Mazda Design Experience. Tym krokiem japońska marka chce w Polsce nawiązać jeszcze głębsze relacje z młodymi projektantami i skuteczniej promować ich innowacyjne projekty. J... więcej »

» Ofensywa elektryfikacyjna Forda 2019-12-05
  Fleet Market 2019, Ford Explorer 2019 Ford Polska stoi u progu wielkich zmian i rozpoczyna rewolucję w rynkowej ofercie. Dzięki niej już w 2020 roku zelektryfikowane napędy w większości modeli Forda staną się realnym i osiągalnym wyborem dla polskich kierowców.... więcej »

» Polskie salony Mitsubishi pierwszymi w Europie 2019-12-05
  Mitsubishi salon 2019 W polskiej sieci autoryzowanych salonów i serwisów Mitsubishi Motors otwarto niedawno 2 nowe salony, zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami marki. Imponujące stacje - krakowski salon Auto Krak oraz kaliska placówka Auto Centrum Lis są jednymi z pierw... więcej »

» W 2019 roku dilerzy Das WeltAuto sprzedali już 20 tysięcy używanych, sprawdzonych samochodów 2019-12-04
  Das WeltAuto 20-tysięczne auto w programie Das WeltAuto sprzedano w listopadzie w nowym punkcie samochodów używanych Rzepecki-Mroczkowski przy ulicy Sanockiej 92 w Poznaniu. „Zakup samochodu tutaj polecił mi brat, który był już klientem Das WeltAuto” – po... więcej »

» Pierwsze CUPRA Studio otwarte w Meksyku 2019-12-03
  CUPRA Studio Wraz z wkroczeniem do Meksyku CUPRA rozpoczyna światową ekspansję i rozwój poza Europą. Marka otworzyła właśnie swoje pierwsze CUPRA Studio zlokalizowane w ekskluzywnej części miasta Meksyk. Poza reprezentacyjnym lokalem uruchomiono także sieć dystrybucyjną w ... więcej »

» Jaguary i Land Rovery z możliwością zdalnej aktualizacji oprogramowania 2019-12-03
  JLR Touch Pro Duo Funkcja Software-Over-The-Air (SOTA) staje się elementem wyposażenia standardowego wszystkich modeli marki Jaguar i Land Rover. Nowa usługa pozwala aktualizować system multimedialny bez konieczności składania wizyty w salonie dealera.... więcej »

» Rok od wdrożenia programu Audi ograniczającego emisję dwutlenku węgla: potwierdzono potencjał redukcji 1,2 tony CO2 na samochód 2019-12-03
  Audi program CO2 Konsekwentna elektryfikacja gamy produktowej Audi oznacza, że duża część emisji CO2 nie pochodzi już z układów wydechowych samochodów, ale z łańcucha dostaw i wcześniejszych procesów produkcyjnych podzespołów. W związku z tym Audi, wraz ze swymi dostawcami, op... więcej »

» Fabryka Volkswagena we Wrześni i marka Volkswagen Samochody Dostawcze świętują jubileusz. Z linii produkcyjnej zakładu zjechał dwustutysięczny samochód! 2019-12-03
  Volkswagen fabryka Wrzesnia 200 000 wybudowanych samochodów w 39 miesięcy. W zakładzie marki Volkswagen Samochody Dostawcze, z linii produkcyjnej zjechał jubileuszowy Crafter. Samochód z numerem 200 000 to pojazd z zabudową zamkniętą typu furgon, w kolorze Deep Ocean Blue, z silnikiem wy... więcej »

» Odświeżona stylistyka i wnętrze Hondy Civic 2019-12-03
  Honda Civic 2020 Honda wprowadziła szereg zmian do modelu Civic z roku modelowego 2020, w tym poprawki stylistyczne nadwozia, udoskonalenia systemu informacyjno-rozrywkowego, a także nowe materiały wykończeniowe w kabinie. Zmiany te miały na celu poprawę funkcjonalności samoch... więcej »

» Audi zwiększa wydatki na mobilność elektryczną 2019-12-02
  Audi e-tron Sportback 2019 AUDI AG zaplanowało na najbliższe pięć lat łączną kwotę około 37 mld euro na wydatki na badania i rozwój oraz na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. W kontekście planu działań, tzw. „mapy drogowej” na rzecz elektryfikacji, koncern z Ingolstadt pla... więcej »

» Silnik Mazdy Skyactiv-X został uznany za Innowację Motoryzacyjną Roku w plebiscycie The Best of Moto 2019 2019-12-02
  silnik Skyactiv-X W drugiej edycji plebiscytu The Best of Moto, organizowanego przez redakcję moto.pl, nagrodę za Innowację Motoryzacyjną Roku zdobył silnik Mazdy Skyactiv-X. To nowatorskie rozwiązanie wykorzystujące zapłon samoczynny sprężonej mieszanki sterowany świecą zapłon... więcej »

» Elektryczny Volkswagen ID.3 zdobywa cenną magrodę 2019-12-02
  Volkswagen Best of moto.pl ID.3, elektryczny Volkswagen nowej generacji skonstruowany na modułowej platformie MEB, w drugiej edycji konkursu „Best of moto.pl” zdobył tytuł najlepszego auta w kategorii „Napęd Alternatywny”. ... więcej »

» 13.000 wolontariuszy i flota aut: plany Volkswagena na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2020 roku 2019-12-02
  Volkswagen UEFA EURO 2020 W sobotę oczy piłkarskiego świata były skierowane na Bukareszt – w stolicy Rumunii odbyło się losowanie grup drużyn, które zakwalifikowały się do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2020 roku. Volkswagen, jako oficjalny dostawca rozwiązań z dziedziny mobi... więcej »

» Najwyższa nota J.D.Power 2019 dla Mitsubishi 2019-12-02
  Mitsubishi J.D.POWER 2019, J.D.POWER 2019 Firma MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) informuje, że indonezyjski oddział firmy zajmujący się marketingiem i sprzedażą, Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), zdobył dwa główne wyróżnienia, zajmując pierwsze miejsce w badaniach JD Power 2019... więcej »

» Volkswagen dostarczył 100-tysięcznego e-Golfa 2019-11-28
  e-Golf 2019 W Szklanej Manufakturze w Dreźnie przekazano klientowi 100-tysięcznego e-Golfa. Model wprowadzono do sprzedaży w 2014 roku jako drugi – po VW e-up! (2013 r.) – elektryczny samochód koncernu wyposażony w akumulator (tzw. BEV). e-Golf jako jedno z na... więcej »

» Większa wydajność i dłuższy zasięg: techniczne udoskonalenia w Audi e-tron 2019-11-28
  Audi e-tron 2019 Dokładnie w czasie premiery nowego Audi e-tron Sportback, cztery pierścienie wprowadzają standardową aktualizację techniczną swej pierwszej rodziny samochodów w pełni elektrycznych. W celu poprawienia wydajności połączono tu optymalizację podzespołów systemu n... więcej »

» Podwyżek cen autogazu ciąg dalszy 2019-11-28
  paliwo gaz kontrolka Średnia cena detaliczna benzyny Pb95 już od ponad miesiąca utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Tempa nie zwalnia natomiast autogaz, który drugi tydzień z rzędu wyraźnie podrożał.... więcej »

» Stylowy i zadziorny: Nissan Qashqai w wersji N-Style 2019-11-28
  Qashqai 2019 Nissan Qashqai nieprzypadkowo jest jednym z najpopularniejszych w Polsce modeli w segmencie kompaktowych crossoverów. Dynamiczny charakter złagodzony eleganckimi dodatkami kusi i puszcza oko do kierowców nie tylko na ulicach miast. Szczególnie jeśli mówimy o n... więcej »

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133
Wyświetlane: 0 - 20 z 22656 rekordów
© 2006 by MotoTarget

created & hosted by
Smart Net Solutions

Kontakt | Regulamin | Cennik / Reklama | Nota prawna | English version | Deutsch version | Francaise version |