FB FB Twitter Twitter
Szukaj:
            1653 zarejestrowanych użytkowników z branży motoryzacyjnej, w tym 1125 przedstawicieli mediów.                                                                                    
Promowana firma
Wydarzenia

Statystyki odwiedzin serwisu
AUDI AG osiągnęło cele finansowe i wyznacza dalszy kurs na osiągnięcie długoterminowej konkurencyjności
  Dodano: 2020-03-19
Wyświetlono: 206 razy
AUDI AG osiągnęło cele finansowe i wyznacza dalszy kurs na osiągnięcie długoterminowej konkurencyjności
Audi przez trudny rok budżetowy 2019 przeszło stabilnym kursem. Koncern systematycznie zmniejszał zapasy WLTP i w wysoce konkurencyjnym otoczeniu osiągnął nieco wyższy poziom dostaw samochodów marki Audi niż w roku poprzednim. Przychody w wysokości 55,7 mld euro odzwierciedlają wysoki popyt przede wszystkim na SUV-y i modele klasy wyższej. Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mld euro, a operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży osiągnął poziom 8,1 procent.
foto © Audi

  • Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot mówi: „Wyjątkowa sytuacja związana z koronawirusem sprawiła, że teraz koncentrujemy się przede wszystkim na bezpieczeństwie naszych pracowników, kontrahentów i gości oraz na podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych w niepewnym środowisku”
  • Pomimo wielu trudności, Audi osiągnęło swe cele finansowe na rok 2019
  • Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mld euro, a operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży rzędu 8,1 procent mieści się w zakładanym na rok 2019 zakresie
  • Przepływy pieniężne netto w wysokości 3,2 mld euro – nieco powyżej przewidywań
  • Prezes zarządu AUDI AG Bram Schot dodaje: „Własnymi siłami wróciliśmy na stabilny kurs wzrostowy i przeciwstawiliśmy się konkurencji”
  • Większy nacisk na jakość zysków
  • Plan Transformacji Audi (Audi Transformationplan – ATP) przynosi efekty: zgromadzono już 4,4 mld euro z 15 mld planowanych do roku 2022
  • Członek zarządu AUDI AG ds. finansów dr Arno Antlitz podkreśla: „By osiągnąć nasze ambitne cele dotyczące zwrotu z inwestycji, konsekwentnie wykorzystujemy potencjał wydajności, zaostrzamy naszą dyscyplinę kosztową i poprzez ukierunkowane inwestycje stwarzamy możliwości przyszłego wzrostu”
  •  „Obecnie skupiamy się na zdrowiu naszych pracowników i ich rodzin na całym świecie. Naszym zadaniem jest ochrona płynności i stabilności firmy oraz stabilizacja podstawowych procesów ” – dodaje dr Antlitz

 

 

Plan Transformacji Audi (Audi Transformationplan - ATP) w roku budżetowym 2019 przyniósł 2,5 mld euro. Znacząco wzmocniona dyscyplina wydatków i inwestycji znajduje odzwierciedlenie w wyższym poziomie zwrotu z inwestycji (12,7 procent). W tym roku, prezentując kolejne elektryczne i zelektryfikowane modele, Audi kontynuuje inicjatywę elektryfikacji. Cztery pierścienie intensyfikują synergię z Grupą Volkswagen, teraz także w zakresie rozwoju oprogramowania. Wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa i niejasnych skutków pandemii dla gospodarki, producent widzi poważne wyzwania w roku 2020 i koncentruje się na zdrowiu pracowników na całym świecie oraz na płynności i stabilności firmy.

 

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w celu zminimalizowania ryzyka infekcji wśród pracowników, kontrahentów i gości, Audi Group nie organizuje w tym roku corocznej konferencji prasowej omawiającej wyniki finansowe. „Znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji, w której nie ma sprawdzonych rozwiązań ani prostych przepisów. Koncentrujemy się na ochronie bezpieczeństwa naszych pracowników, kontrahentów i gości oraz na podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych w niestabilnym otoczeniu ”- powiedział Bram Schot, prezes zarządu AUDI AG. W związku z tym, do końca tego tygodnia i w kontrolowany sposób, koncern zamyka fabryki w Ingolstadt, Neckarsulm, w Belgii, Meksyku i na Węgrzech.

 

W odniesieniu do roku budżetowego 2019, prezes zarządu AUDI AG Bram Schot mówi: „Możemy być zadowoleni. W bardzo trudnym otoczeniu skupiliśmy się na naszych mocnych stronach i ustabilizowaliśmy naszą działalność. Operacyjny wskaźnik  stopy zwrotu ze sprzedaży w każdym kwartale 2019 r. wynosił ponad 7 procent i mieścił się w naszym prognozowanych, całorocznych założeniach.” Firma sukcesywnie zmniejszała też ubiegłoroczne jeszcze zapasy WLTP i z sukcesem rozpoczęła kolejny etap inicjatywy produktowej na wszystkich rynkach.

 

Dostawysamochodów marki Audi nabrały dużego rozmachu, szczególnie w czwartym kwartale 2019. Na kurczącym się rynku, cztery pierścienie zakończyły rok wzrostem dostaw o 1,8 procent, do poziomu 1 845 573 pojazdów (2018: 1 812 485). Największym wśród klientów powodzeniem cieszyły się modele klasy wyższej oraz SUV-y, takie jak w pełni elektryczne Audi e-tron i nowe Audi Q8.

 

W tym kontekście, przychody Grupy Audi skorygowane o skutki dekonsolidacji importerów wielomarkowych w 2018 r., były powyżej poziomu z poprzedniego roku i wyniosły 55 mld 680 mln euro (2018: 53 mld 617 mln euro*). Dzięki mocnej ofercie produktowej, sama marka Audi zwiększyła swoje przychody do 39 mld 467 mln euro (2018: 37 mld 259 mln euro).

 

Zysk operacyjnywyniósł 4 mld 509 mln euro (2018: 3 mld 529 mln euro), przy czym kwota z ubiegłego roku została pomniejszona o 1 mld 176 mln euro z uwagi na wprowadzenie specjalnych pozycji związanych z tzw. aferą dieslową. Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży wyniósł 8,1 procent (2018: 6,6 procent *). Wpływ na to miała udoskonalona gama modeli Audi, zwiększony zysk operacyjny marki Lamborghini oraz pomyślne wdrożenie ATP na łączną kwotę 2,5 mld euro. Oczekuje się, że program poprawy zysków, który został wdrożony w 2018 r., do roku 2022 uwolni w sumie 15 mld euro na przyszłe inwestycje. Od momentu wdrożenia programu, ATP wygenerował już 4,4 mld euro i zidentyfikowano kolejne cele dla 80 procent środków. ATP wnosi zatem decydujący wkład w poprawę jakości zysków.

 

Wynik finansowywyniósł 713 mln euro (2018: 831 mln euro). Na wynik roku poprzedniego wpłynął jednorazowy efekt sprzedaży udziałów kapitałowych w kontekście działalności Koncernu w Chinach. Zysk przed opodatkowaniem w wysokości 5 mld 223 mln euro, wzrósł w porównaniu z rokiem 2018 o 19,8 procent (2018: 4 mld 361 mln).

 

Z przepływami pieniężnymi netto w wysokości 3 mld 160 mln euro (2018: 2 mld 080 mln euro*) - nieco powyżej prognozowanego zakresu podanego w raporcie rocznym za 2018 r., Grupa Audi po raz kolejny potwierdza swoją wysoką zdolność do samofinansowania.

 

Na dorocznym Walnym Zgromadzeniu w roku 2019, zarząd kompleksowo przedstawił nowy kierunek strategiczny Audi. Sercem strategii „Konsekwentnie Audi” jest przyspieszona elektryfikacja modeli i systematyczne ograniczanie emisji CO2. Audi, do roku 2025 planuje umieścić w swej ofercie około 30 modeli elektrycznych. Odsetek tzw. „pojazdów napędzanych nową energią” w produkcji ma wzrosnąć z 3,5 procent obecnie, do około 40 procent w 2025 r. Audi, wyłącznie na elektryfikację swojego portfolio modelowego, planuje z góry wydatki w wysokości około 12 miliardów euro do 2024 r., nie idąc jednocześnie na kompromisy w zakresie swoich celów dotyczących zysków. Audi potwierdza swój cel, jakim jest wysoki wskaźnik rentowności ze sprzedaży mieszczący się w zakresie od 9 do 11 procent oraz wskaźnik zwrotu z inwestycji w wysokości ponad 21 procent. Firma planuje osiągnąć oba cele dotyczące zwrotu, w średnim okresie czasu. Audi poprawiło już zwrot z inwestycji: efektywność kapitałowa w roku 2019 wzrosła do 12,7 procent (2018: 10,4 procent*).

 

Aby osiągnąć efektywne i konkurencyjne struktury kosztów, Grupa Volkswagen sukcesywnie łączy wszystkie działania związane z tworzeniem oprogramowania związanego z pojazdami w nowo utworzoną jednostkę Car.Software Organisation. Oznacza to, że wypróbowany i przetestowany system modułowy i platformowy zostanie teraz przeniesiony do świata cyfrowego. W przyszłości Audi skorzysta na zdecydowanych, konkurencyjnych synergiach Grupy i zoptymalizowanych kosztach tworzenia oprogramowania. Ponadto Audi przewiduje korzyści płynące z efektu skali, wynikające z planowanej współpracy w zakresie autonomicznej jazdy między Grupą Volkswagen a Ford Motor Company. W świetle tego i dodatkowych przyrostów wydajności, Grupa Audi podnosi strategiczne docelowe korytarze dla wskaźników wydatków na badania i rozwój oraz nakładów inwestycyjnych do odpowiednio 5,0 i 6,0 procent (wcześniej odpowiednio 6,5 do 7,0 procent i 5,5 do 6,0 procent).

 

„Jesteśmy jedynym na arenie konkurencyjnej producentem segmentu premium, który dzięki współpracy w ramach Grupy może wykorzystać efekt synergii z korzyścią dla swoich klientów” - powiedział dr Arno Antlitz, od 1 marca 2020 r. członek zarządu AUDI AG ds. finansów, biznesu w Chinach i spraw prawnych. „Aby osiągnąć nasze ambitne cele, musimy konsekwentnie wykorzystywać potencjał wydajności, dalej zwiększać naszą dyscyplinę kosztową i inwestycyjną oraz tworzyć pole do przyszłego wzrostu poprzez dalsze inwestycje w elektryfikację i cyfryzację naszej floty pojazdów.” W perspektywie średnio- i długoterminowej, porozumienie „Audi.Future” będzie miało również pozytywny wpływ na konkurencyjność firmy. Oprócz zabezpieczenia miejsc pracy w niemieckich zakładach do 2029 r., porozumienie ma przynieść w okresie jego obowiązywania oszczędności w wysokości około 6 mld euro.

 

W roku 2020 Audi ponownie zaprezentuje około 20 modeli i będzie systematycznie kontynuować kurs elektryfikacji. Do końca roku marka Audi wprowadzi na rynek pięć modeli całkowicie elektrycznych i zwiększy ofertę PHEV do 12 modeli. Wariant PHEV będzie wówczas dostępny w ponad połowie serii modelowych. Grupa Audi przygotowuje się zatem do intensywnej konkurencji i coraz surowszych przepisów dotyczących emisji CO2.

 

Globalna sytuacja gospodarcza zmieniła się bardzo znacząco w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa, który ma również ogromny wpływ na łańcuchy dostaw Audi, produkcję pojazdów i ich marketing. Dr Arno Antlitz podkreśla w tym kontekście: „Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa na gospodarkę i na naszą działalność jest nieprzewidywalny. To sprawia, że wiarygodna prognoza na 2020 rok jest obecnie prawie niemożliwa. Koncentrujemy się na bezpieczeństwie naszych pracowników i ich rodzin. Audi zrobi wszystko, by zminimalizować wpływ tej sytuacji na ludzi we wszystkich fabrykach Audi na całym świecie. Będziemy nadal podejmować wszelkie niezbędne środki, aby to osiągnąć. Ponadto naszym zadaniem jest ochrona płynności, a tym samym stabilności naszej firmy i, pomimo wszystkich ograniczeń, stabilizacja naszych podstawowych procesów we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.”

 

 

Wybrane dane finansowe Grupy Audi

 

 

2019

2018

Samochody marki Audi dostarczone do klientów

1 845 573

1 812 485

Przychody Grupy Audi
w milionach euro

55 680

53 617*

Zysk operacyjnyGrupy Audi przed odliczeniem strat nadzwyczajnych w milionach euro

4509

4705

Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży Grupy Audi przed odliczeniem strat nadzwyczajnych
w procentach

8,1

7,9

 

Zysk operacyjny ze sprzedaży Grupy Audi
w milionach euro

4509

3529

Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży Grupy Audi w procentach

8,1

6,6*

 

Przepływy pieniężne netto Grupy Audi w milionach euro

3160

2080*

Płynność finansowa netto Grupy Audi w milionach euro

21 754

20 442

 

Stopa zwrotu z inwestycji (ROI) Grupy Audi
w procentach

12,7

10,4*

 

Do pobrania: Oświadczenia AUDI AG dotyczące wyników rocznych 2019 i prognoza na rok 2020

Raport finansowy AUDI AG wraz ze streszczeniem: www.audi.com/annual-report

* Dane za rok 2018 z wyłączeniem wielomarkowych firm handlowych. Więcej informacji na temat dekonsolidacji spółek handlowych zajmujących się sprzedażą wielu marek znajduje się na stronach 8 ff Raportu Finansowego.Źródło: Audi, Mototarget.pl

 Pisaliśmy również
» Rene Rast po raz pierwszy poprowadził bolid Formuły E
» Innowacyjne, dynamiczne i elektryczne: Audi e-tron S i Audi e-tron S Sportback
 Inne artykuły
» Mazda 6 w wyjątkowej, limitowanej ofercie wakacyjnej 2020-07-10
  Mazda6 to wyrafinowany stylistycznie, komfortowy i bogato wyposażony samochód, który teraz dostępny jest w ofercie wakacyjnej już za 103 900 zł. Ten flagowy model Mazdy jest gotowy do odbioru w wybranych salonach, a możliwość kontaktu przez komunikator Gruveo ... więcej »

» Ford ulepsza systemy skomunikowania pojazdów dostawczych: modem, usługi komunikacyjne i aktualizacje bezprzewodowe teraz w standardzie 2020-07-10
  Ford Connectivity Ford zapewnia standardowe skomunikowanie z siecią zdecydowanej większości pojazdów dostawczych, pomagając klientom w rozwoju ich firm, podnoszeniu produktywności, optymalizowaniu czasu pracy pojazdów i zachowaniu technologicznej aktualności funkcji i systemów.... więcej »

» Lato bez VAT w salonach Volvo 2020-07-10
  XC40, XC60, XC90 Sprzedaż Volvo w Polsce wskazuje na to, że segment aut premium szybko odradza się po spowolnieniu związanym z pandemią. Aby kontynuować czerwcowy trend wzrostowy, nasza marka sięga po mocną ofertę „Lato bez VAT”. Dotyczy ona zarówno klientów indywi... więcej »

» Pierwszy całkowicie elektryczny model CUPRY już w 2021 roku 2020-07-09
  CUPRA el-Born CUPRA el-Born połączy sportową dynamikę i zaawansowane technologie z założeniami zrównoważonej mobilności, minimalizującej wpływ na środowisko. Nowy model rozpędzi się do 50 km/h w zaledwie 2.9 sekundy, a dzięki akumulatorowi o pojemności 82 kWh, zapewni zasię... więcej »

» SEAT inwestuje w przyszłość 2020-07-09
  SEAT inwestuje w przyszlosc W trakcie konferencji 8 lipca SEAT ogłosił plany dalszego rozwoju firmy, wychodzące naprzeciw nowym wyzwaniom. Hiszpański producent planuje do 2025 roku przeznaczyć 5 miliardów euro na inwestycje, które utwierdzą innowacyjny i zrównoważony charakter firmy oraz... więcej »

» Carsten Intra zastąpi Thomasa Sedrana na stanowisku prezesa zarządu marki Volkswagen Samochody Dostawcze 2020-07-09
  Carsten Intra Z dniem 1 września 2020 r. funkcję prezesa zarządu marki Volkswagen Samochody Dostawcze obejmie prof. dr Carsten Intra. Dotychczasowy prezes zarządu dr Thomas Sedran, będzie w przyszłości zarządzał pojazdami użytkowymi i aktywami inżynieryjnymi w ramach całej ... więcej »

» Wyniki badań: większość Polaków za dopłatami do aut elektrycznych, ale wolą model norweski 2020-07-09
  eup gama Większość ankietowanych Polaków jest zwolennikami programu dopłat do samochodów elektrycznych. Jednak forma wsparcia zaproponowana w programach Zielony Samochód, eVan i Koliber nie jest ich zdaniem najlepsza – wynika z badania przeprowadzonego przez Insi... więcej »

» Honda Civic Type R Limited Edition ustanawia nowy rekord okrążenia na legendarnym torze Suzuka 2020-07-09
  Civic Type R Limited Edition tor Suzuka Najbardziej ekstremalny Type R marki Honda – Civic Type R Limited Edition, ustanowił nowy rekord okrążenia* dla samochodu z napędem na przednie koła na znanym torze Suzuka w Japonii**, z czasem 2 minuty 23,993 sekundy.... więcej »

» Letni Salon Forda w Porcie Jastarnia już otwarty! 2020-07-09
  Letni Salon Forda 2020 W tym roku Letni Salon Forda odbywa się pod hasłem "Go Electric". Odwiedzający mogą obyć bezpłatne jazdy testowe najnowszą odsłoną Forda Kugi - najbardziej zelektryfikowanym modelem Forda w historii oraz hybrydową Pumą, a także przetestować 8-osobowe Turneo Cu... więcej »

» Audi Q4 Sportback e-tron concept [ZDJĘCIA] 2020-07-07
  Audi Q4 Sportback e-tron concept Z perspektywy technicznej są bliźniętami. Jeśli jednak spojrzymy na ich kształty, każdy z nich ma pewne charakterystyczne i niepowtarzalne cechy. Audi Q4 e-tron concept było na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie w roku 2019 zapowiedzią pierwszego k... więcej »

» Zakład w Emden wkracza w erę elektromobilności 2020-07-07
  Volkswagen elektromobilnosc Emden Marka Volkswagen konsekwentnie realizuje plan przebudowy fabryk pod kątem uruchomienia w nich produkcji samochodów elektrycznych. Rozpoczęły się prace w zakładzie w Emden, z którego taśm w 2022 roku zaczną zjeżdżać samochody napędzane energią elektryczną.... więcej »

» CUPRA Formentor oficjalnym samochodem FC Barcelona 2020-07-07
  CUPRA Formentor FC Barcelona Autorski model hiszpańskiej marki został ogłoszony pierwszym w historii oficjalnym pojazdem klubu piłkarskiego FC Barcelona. Piłkarze klubu otrzymają możliwość szerokiej personalizacji swoich samochodów. W środę 8 lipca CUPRA uruchomi ogólnodostępną platformę ... więcej »

» Historia klimatyzacji. Jak letnie podróże stały się przyjemniejsze? 2020-07-06
  klimatyzacja seat Pierwszy układ chłodzenia, który został zamontowany w samochodzie, wcale nie był przeznaczony dla pasażerów. Wynalazek z 1884 roku, składający się z pojemnika wypełnionego lodem, miał zapobiegać przegrzewaniu się silnika. Półtora wieku późnej zaawansowane syst... więcej »

» Rene Rast po raz pierwszy poprowadził bolid Formuły E 2020-07-06
  Rene Rast Formula E Rozpoczął się ostatni etap przygotowań do wznowienia sezonu Formuły E. Podczas treningów na torze Lausitzring, nowy kierowca Audi René Rast przejechał swe pierwsze okrążenie za kierownicą bolidu Formuły E. To był jego debiut w zespole Audi Sport ABT Schaeffler... więcej »

» Elektryczny samochód dla każdego: nowy Opel Corsa e 2020-07-06
  Fleet Market 2019, Opel Corsa e 2019 pel Corsa demokratyzuje elektryczną mobilność. W zupełnie nowej, szóstej generacji modelu Corsa niemiecki producent po raz pierwszy oferuje zasilaną akumulatorami wersję elektryczną o zasięgu do 337 kilometrów (wg WLTP).... więcej »

» Niezapomniane wakacje? Tylko z Volkswagenem California 6.1! 2020-07-06
  Volkswagen California 6.1 Wakacje, to tradycyjnie czas wyjazdów, podróży, odkrywania nowych miejsc. Czas spokoju i beztroskiego spędzania czasu. Niecodzienny splot różnych okoliczności sprawił, ze w tym roku wielu z nas postawiło na indywidualne spędzanie urlopu, z dala od dużych hotel... więcej »

» Volvo Cars - czerwcowe odbicie sprzedaży w Polsce i na świecie 2020-07-06
  Volvo produkcja Sprzedaż Volvo Cars zaczyna szybko odradzać się po recesji spowodowanej pandemią koronawirusa. Sprzedaż w czerwcu była tylko o 2,1% niższa niż w czerwcu ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży odnotowano w USA i Chinach. Spadek w Europie był minimalny. Swoją cegiełkę... więcej »

» Egzemplarze ID.3 1ST dostępne za pośrednictwem strony internetowej Volkswagena 2020-07-03
  ID.3 zero CO2 Osoby, które jako pierwsze chcą zostać posiadaczami przełomowego Volkswagena ID.3, od 3 lipca mogą zapoznać się z ofertą egzemplarzy modelu w limitowanej wersji 1ST dostępnymi za pośrednictwem strony internetowej www.volkswagen.pl.... więcej »

» Rusza sezon kartingowy 2020 2020-07-03
  karting 2020 Po długich miesiącach oczekiwania wreszcie rusza sezon kartingowy w Polsce. Już w najbliższy weekend na Autodromie Słomczyn będziemy świadkami inauguracji zarówno Kartingowych Mistrzostw Polski, jak i serii Rok Cup Poland oraz Rotax Max Challenge Poland. ... więcej »

» Co obejmuje bezpłatna usługa FordPass connect? 2020-07-03
  FordPass connect Ford zaoferował europejskim klientom szeroki wybór usług wspomagających funkcje pojazdów skomunikowanych z siecią, dzięki którym kierowcy mają możliwość kontrolowania i monitorowania kluczowych systemów w samochodach za pomocą swojego smartfona.... więcej »

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158
Wyświetlane: 0 - 20 z 23159 rekordów
Warto przeczytać
 

foto © WCOTY


A jednak się kręci
Najczęściej oglądane
© 2006 by MotoTarget

created & hosted by
Smart Net Solutions

Kontakt | Regulamin | Cennik / Reklama | Nota prawna | English version | Deutsch version | Francaise version |