FB FB Twitter Twitter
Szukaj:
            1618 zarejestrowanych użytkowników z branży motoryzacyjnej, w tym 1100 przedstawicieli mediów.                                                                                    
Promowana firma
Wydarzenia

Statystyki odwiedzin serwisu
Regulamin
WSTĘP
Regulamin korzystania z serwisu Mototarget.pl dla mediów i przedstawicieli branży motoryzacyjnej.
Serwis Mototarget.pl jest udostępniany przez firmę Moto Target Agencja Informacyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowe Sady 4/14, zwaną dalej Moto Target, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użytkownikami serwisu są dziennikarze prasowi, mediów elektronicznych, redaktorzy portali internetowych oraz przedstawiciele branży motoryzacyjnej, zainteresowani otrzymywaniem i publikowaniem aktualnych informacji dotyczących motoryzacji.
2. W serwisie udostępniane są przedstawicielom mediów informacje oraz materiały prasowe, a także codzienny biuletyn prasowy.
3. Pozostała grupa zarejestrowanych uzyskuje dostęp do informacji nieobjętych klauzulą (dla mediów), a także codzienny biuletyn prasowy powiadamiający o nowych informacjach w serwisie.

2. WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE

1. Korzystanie przez klienta z serwisu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
2. Korzystanie z serwisu wymaga spełnienia warunków technicznych, w szczególności: dostępu do sieci Internet oraz korzystania z przeglądarki internetowej. Dostęp do wszystkich funkcji aplikacji wymaga zastosowania przeglądarek Mozilla Firefoks, Opera, Safari lub Internet Explorer w wersji IE 8.0 i wyższych.
3. Operator nie odpowiada za ewentualne czasowe nieprawidłowości w działaniu serwisu spowodowane przez błędy i awarie po stronie dostawców Internetu.

3. DOSTĘP DO INFORMACJI I AKREDYTACJA DZIENNIKARZY

1. Korzystanie z serwisu przez dziennikarzy oraz przez pozostałe osoby jest bezpłatne.
2. Pod określeniem DZIENNIKARZ  rozumiana jest osoba zatrudniona lub stale współpracująca z mediami - prasa, radio, telewizja oraz redaktorzy tematycznych serwisów internetowych.
3. Korzystanie z serwisu jest możliwe po wcześniejszej rejestracji użytkownika w serwisie. Pełny dostęp do informacji w serwisie dla dziennikarzy następuje po wypełnieniu on-line formularza rejestracji.
4. Akredytacja w serwisie jest możliwa po zweryfikowaniu danych przez obsługę. Akredytacja nie jest udzielana, gdy informacje podane w formularzu rejestracyjnym nie są pełne lub prawdziwe. Po uzyskaniu akredytacji Użytkownik ma możliwość edycji swoich danych.
5. Użytkownik ma  także prawo w każdym momencie zaprzestać korzystania z usługi poprzez usunięcie konta użytkownika. Usunięcie konta następuje poprzez zastosowanie opcji usuwania konta z zakładki EDYTUJ DANE.
6. Użytkownicy są zobowiązaniu do utrzymywania własnych danych dostępowych w tajemnicy i nie udostępniania ich osobom trzecim. Moto Target nie odpowiada za skutki ujawnienia danych dostępowych przez użytkownika.
7. Codzienny biuletyn prasowy zawiera materiały promocyjne i jest dostępny również dla osób niezarejestrowanych.
8. Moto Target nie odpowiada za nieprawidłowości w działaniu serwisu spowodowane przez błędy i awarie wynikłe po stronie dostawców Internetu, staramy się jednak ograniczać takie sytuacje do minimum.

4. WARUNKI WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI PRASOWYCH

1. Redagując serwis mototarget.pl dokładamy wszelkich starań, aby nie naruszać praw autorów prezentowanych tekstów i zdjęć.
2. Fotografie publikowane przez nas, a udostępniane przez firmy motoryzacyjne na zasadach copyright free, można wykorzystać  wyłącznie do celów prasowych. Mogą więc być wykorzystywane w publikacjach prasowych i internetowych, zabronione jest jednak ich używanie w reklamach, kalendarzach i wydawnictwach reklamowych niezgodnych z charakterem informacyjnym fotografii. Warunkiem publikacji takich fotografii jest także podanie właściciela praw.
3. Poza komunikatami partnerów z działów PR firm branży motoryzacyjnej udostępniamy informacje  i fotografie własne, sygnowane źródłem © Moto Target. Są one własnością firmy Moto Target Agencja Informacyjna. Mogą być one bezpłatnie publikowane w części lub fragmentach wyłącznie z podaniem źródła. Niedopuszczalne jest sygnowanie przedruków inaczej niż źródło: Moto Target.

5. PUBLIKOWANIE KOMUNIKATÓW I ARTYKUŁÓW - POSTANOWIENIA PRAWNE

1. Nasi klienci mogą publikować komunikaty prasowe oraz reklamowe korzystając z panelu publikacji on-line. Wszystkie komunikaty są moderowane.
2. Moto Target Agencja Informacyjna - operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia publikowane w serwisie przez klientów.
3. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przesłanych treści w uzasadnionych przypadkach naruszenia prawa, praw osób trzecich i prawa własności intelektualnej. Operator może usunąć takie treści bez powiadomienia.
4. Klient udostępniając treści i zdjęcia wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez użytkowników serwisu w zakresie informacyjnych publikacji prasowych i internetowych, zgodnych z charakterem dostarczonego komunikatu oraz zdjęcia.
5. Moto Target Agencja Informacyjna - operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z serwisu mototarget.pl w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

7. REKLAMACJE

1. Reklamacje z tytułu działania serwisu i świadczonych usług należy zgłaszać pod adresem poczty elektronicznej serwis@mototarget.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności wpływania, a osoba składająca reklamację zostanie poinformowana drogą elektroniczną o jej przebiegu.

8. OCHRONA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO

1. Ochrona prywatności użytkowników jest naszym priorytetem. Aby uzyskać pełny dostęp do treści  portalu mototarget.pl, niezbędne jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza. Zawarte w nim kategorie obejmują między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, weryfikację i akredytację w serwisie tylko uprawnionych osób, reprezentujących media, marketing i firmy branży motoryzacyjnej.
2. Przetwarzamy dane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Co do zasady przechowujemy: adres e-mail, nazwę firmy, imię nazwisko i opcjonalnie nr telefonu, jeśli znalazł się w wypełnianym formularzu. W związku z nowymi przepisami przysługują Ci nowe prawa, o których informujemy.

• Administratorem Twoich danych jest firma Moto Target, zarejestrowana pod adresem ul. Nowe Sady 4/14 w Łodzi.

• Masz prawo do dostępu do informacji stanowiących dane osobowe oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

• Możesz także w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych, wysyłając stosowną wiadomość na adres: biuro@moto-pr.pl.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla prowadzenia działalności serwisu mototarge.pl, tj. firmom świadczącym usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne, jak wysyłka newslettera.
 

3. Nie sprzedajemy i nie użyczamy danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom (z wyłączeniem wypadków udostępnienia na żądanie uprawnionych organów państwa w związku z  prowadzonymi przez nie postępowaniami).
4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Moto Target tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer mototarget.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Służą one administracji serwerów oraz dla celów statystycznych i sporządzania analiz ruchu w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w okresie korzystania przez Użytkowników z usług serwisu.

9. ZMIANY REGULAMINU

1. Moto Target Agencja Informacyjna zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, o których poinformuje na stronie głównej Serwisu Internetowego w wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Korzystanie przez klienta z serwisu po wprowadzeniu tych zmian oznaczać będzie ich akceptację.

Warto przeczytać
 

foto © Hyundai


A imię jego… Kona
Najczęściej oglądane

Zdjecie dnia

Zdjecie miesiaca


© 2006 by MotoTarget

created & hosted by
Smart Net Solutions

Kontakt | Regulamin | Cennik / Reklama | Nota prawna | English version | Deutsch version | Francaise version |