FB FB Twitter Twitter
Szukaj:
            1700 zarejestrowanych użytkowników z branży motoryzacyjnej, w tym 1152 przedstawicieli mediów.                                                                                    
Promowana firma
Wydarzenia

Statystyki odwiedzin serwisu
AUDI AG po trzech kwartałach 2018: kluczowe wyniki finansowe pod wpływem czynników nadzwyczajnych
Autor: ŁM  Dodano: 2018-11-05
Wyświetlono: 199 razy
AUDI AG po trzech kwartałach 2018: kluczowe wyniki finansowe pod wpływem czynników nadzwyczajnych
Trzeci kwartał tego roku obfitował w wiele niekorzystnych dla Grupy Audi czynników. Zgodnie z oczekiwaniami, wyjątkowo negatywny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa miały ograniczenia w portfelu sprzedażowym spowodowane przejściem na cykl testowy WLTP.
foto © Audi

  • Przejście na cykl WLTP i zmiany modelowe: po trzech kwartałach 2018, 8,3 procent rentowności operacyjnej przed uwzględnieniem pozycji specjalnych i 6,5 procent po ich uwzględnieniu

  • Pozycje specjalne to 800 mln euro grzywny nałożonej w trzecim kwartale przez prokuraturę obszaru Monachium II

  • Pełniący obowiązki prezesa zarządu AUDI AG Bram Schot podkreśla: „Stawiamy czoła ogromnym wyzwaniom i oczekujemy, że od listopada wahania będą się zmniejszać”

  • CFO Grupy Alexander Seitz mówi: „Już w pierwszym roku funkcjonowania Planu Transformacji Audi spodziewamy się dodatkowych wpływów rzędu 1 miliarda euro.”

  • Duże możliwości samofinansowania: znaczący wzrost przepływów pieniężnych netto – do 3,1 mld euro

 

 

W drugiej połowie roku swój szczyt osiągnął największy w historii Audi, prowadzony w ramach inicjatywy modelowej program wycofywania starych i wprowadzania nowych modeli, co przełożyło się na znaczne zwiększenie kosztów funkcjonowania. Dodatkowo, w wyniku nakazu administracyjnego ogłoszonego przez prokuraturę obszaru Monachium II i nakładającego na AUDI AG grzywnę finansową związaną ze sprawą emisji silników wysokoprężnych, na koniec trzeciego kwartału br. koncern raportuje wydatki rzędu 800 mln euro na pozycje specjalne. Przychody Grupy Audi za okres od stycznia do końca września 2018 osiągnęły poziom przychodów z roku ubiegłego i wyniosły 44,3 mld euro. Po uwzględnieniu pozycji specjalnych, zysk operacyjny przedsiębiorstwa za dziewięć miesięcy tego roku wyniósł 2,9 mld euro, natomiast przed ich uwzględnieniem 3,7 mld euro, czyli nieco mniej niż w roku ubiegłym. Przekłada się to na wysokość stopy rentowności operacyjnej ze sprzedaży, która przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniosła 8,3 procent. W wynikach tych nie brano pod uwagę świetnych rezultatów osiąganych przez joint venture Audi w Chinach. Gdyby włączono je do raportu, wyniki finansowe Grupy byłyby znacznie wyższe.

 

Obecna sytuacja jest dla Audi ogromnym wyzwaniem. Zdecydowanie przeciwdziałamy wielu negatywnym czynnikom i systematycznie rozwiązujemy problemy” – mówi Bram Schot, tymczasowy prezes zarządu AUDI AG. „Ciężko pracujemy nad tym, by do końca tego roku wprowadzić do oferty kolejne warianty modelowe i móc zapewnić naszym klientom pełen wybór we wszystkich seriach modelowych. Ponadto samochody z naszej inicjatywy modelowej będą teraz sukcesywnie docierać do salonów sprzedaży na coraz większej liczbie rynków. Spodziewamy się zatem, że już w listopadzie wahania z którymi obecnie mamy do czynienia, systematycznie będą się zmniejszać.”

 

Zgodnie z zapowiedziami, przejście na cykl testowy WLTP doprowadziło do znaczących wahań w kluczowych wynikach Grupy Audi. Wahania te zmniejszą się przede wszystkim w odniesieniu do wielkości produkcji. Biorąc natomiast pod uwagę dostawy, zgromadzone zasoby magazynowe celowo gromadzone w pierwszej połowie roku, początkowo doprowadziły do dynamicznego wzrostu sprzedaży w lipcu i w sierpniu, jednak już we wrześniu, w wyniku ograniczeń w portfelu sprzedażowym, odnotowano ostre jej spadki. Dotyczy to przede wszystkim Europy – regionu, w którym AUDI AG sprzedaje najwięcej samochodów. Przez pierwsze trzy kwartały tego roku przedsiębiorstwo dostarczyło na rynki całego świata 1 407 718 aut marki Audi (2017: 1 380 463). Podczas gdy sprzedaż w Europie malała, regiony Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej notowały znaczące wzrosty wolumenu sprzedaży.

 

Jesteśmy w stanie własnymi siłami przedsiębiorstwa poradzić sobie z trudniejszym okresem, ponieważ Audi ma mocną, odporną na fluktuacje bazę finansową” – mówi Alexander Seitz, członek zarządu AUDI AG odpowiedzialny za finanse Grupy. „Plan Transformacji Audi również przynosi efekty. Spodziewamy się, że już po roku od rozpoczęcia jego wdrażania, osiągniemy dodatkowy wynik finansowy rzędu 1 mld euro. Oznacza to, że nasze możliwości generowania dodatkowych wpływów nawet w trudnych czasach pozostają duże. Wydatki mające na celu osiąganie zysków w przyszłości, wciąż finansujemy ze środków własnych.”

 

Przychody Grupy Audi za okres styczeń – wrzesień 2018 wyniosły 44 mld 257 mln euro i utrzymały się na poziomie przychodów z roku ubiegłego (2017: 44 mld 028 mln). Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 3 mld 671 mln euro i był nieco niższy od zysku notowanego w roku ubiegłym (2017: 3 mld 941 mln). Stopa rentowności operacyjnej przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniosła 8,3 procent (2017: 9,0 procent). Negatywny wpływ na zysk operacyjny miały przede wszystkim efekty przejścia na cykl testowy WLTP. Z drugiej jednak strony, pozytywne efekty przyniosło stopniowe wprowadzanie na poszczególne rynki nowej generacji Audi Q5 oraz nowego Audi Q8 oraz umiejętne zarządzanie kursami walutowymi.

 

Grzywna w wysokości 800 mln euro nałożona na koncern 16 października 2018 r. przez prokuraturę obszaru Monachium II, która zakończyła postępowanie w sprawie wykroczeń regulacyjnych związanych z emisją silników Diesla, wpłynęła na wysokość dochodów w trzecim kwartale. Po uwzględnieniu tych pozycji specjalnych, zysk operacyjny za pierwsze trzy kwartały spadł do 2 mld 871 mln euro, a odpowiadająca mu stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży do 6,5 procent.

 

Zysk Grupy Audi za pierwsze trzy kwartały 2018 r. przed opodatkowaniem wyniósł 3 mld 458 mln (2017: 3 mld 974 mln). Cyfra ta, obarczona wliczeniem pozycji specjalnych, obejmuje znacznie powiększony wynik finansowy osiągnięty w Chinach. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wzrósł on do 586 mln euro (2017: 33 miliony euro), w dużej mierze w wyniku udanej działalności gospodarczej w Państwie Środka.

 

Przepływy pieniężne netto w pierwszych trzech kwartałach br. były znacząco wyższe niż te notowane w roku ubiegłym i wyniosły 3 mld 116 mln euro (2017: 2 mld 552 mln). W czasach zwiększonych wydatków na wdrażanie nowych modeli, rozwiązań technicznych i rozbudowę zakładów produkcyjnych, pozytywne efekty przyniosło zaostrzenie dyscypliny w zakresie wydatków i inwestycji przewidziane Planem Transformacji Audi. Do wzrostu przepływów pieniężnych netto przyczyniły się również poprawa zarządzania kapitałem obrotowym oraz niższe niż w poprzednim roku odpływy pieniężne wynikające z kryzysu związanego z silnikami Diesla.

 

W ujęciu kwartalnym (lipiec-wrzesień 2018), cztery pierścienie dostarczyły na rynek 458 448 samochodów, co jest wynikiem gorszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (2017: 471 780). Przychody spadły do poziomu 13 mld 074 mln (2017: 14 mld 017 mln). Zysk operacyjny w wysokości 910 mln euro przed uwzględnieniem pozycji specjalnych (2017: 1 mld 261 mln euro) odzwierciedla również obciążenia związane z przejściem na cykl testowy WLTP, co było szczególnie widoczne w trzecim kwartale br. Po uwzględnieniu pozycji specjalnych wynikających z grzywny nałożonej przez prokuraturę obszaru Monachium II, zysk operacyjny za trzeci kwartał wyniósł 110 mln euro, a odpowiednia stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży wyniosła 0,8 procent.

 

W drugiej połowie tego roku swój szczyt osiągnął największy w historii Audi, prowadzony w ramach inicjatywy modelowej program wycofywania starych i wprowadzania nowych modeli, co przełożyło się na znaczne zwiększenie kosztów funkcjonowania koncernu. W całym roku 2018, Audi wprowadzi na rynek ponad 20 nowych i odświeżonych modeli. Jeszcze w trzecim kwartale na pierwszych rynkach pojawiły się modele Audi Q8 i odświeżone Audi A6. Przed końcem roku pojawią się jeszcze nowe generacje podstawowych w segmencie kompaktowym modeli Audi: Q3 i A1. Tylko na rynku chińskim dostępna będzie ponadto przedłużona wersja Audi Q2. Na najważniejszych rynkach Azji i Ameryki Północnej do sprzedaży wejdą też nowe Audi A8 i nowe Audi A7. Reakcja rynków na zaprezentowane w połowie września Audi e-tron jest bardzo pozytywna. Jeszcze przed rynkową premierą, na pierwszego w pełni elektrycznego SUV’a Audi złożono ponad 17 tysięcy rezerwacji.

 

Rozpatrując pełen rok 2018, Grupa Audi, pomimo znacznych wahań, spodziewa się poziomu dostaw utrzymanych na prawie tym samym poziomie co w roku ubiegłym. 16 października 2018 koncern ogłosił, że znacząco obniży prognozowane na rok obrotowy 2018 główne wyniki finansowe, z uwzględnieniem pozycji specjalnych wynikających z grzywny nałożonej przez prokuraturę obszaru Monachium II. Dotyczy to zysku operacyjnego, stopy rentowności operacyjnej ze sprzedaży, zwrotu z inwestycji oraz przepływów pieniężnych netto. W sprawozdaniu rocznym, Grupa Audi przewidziała w strategicznym korytarzu docelowym na rok 2018 rentowność operacyjną ze sprzedaży w wysokości od ośmiu do dziesięciu procent.

 

Wybrane, kluczowe wyniki Grupy Audi

 

 

III kwartał

Okres styczeń - wrzesień

2018

2017

2018

2017

Dostawy marki Audi

458 448

471 780

1 407 718

1 380 463

Przychody
w mln euro

13 074

14 017

44 257

44 028

Zysk operacyjny w mln euro przed uwzgl. pozycji specjalnych

910

1261

3671

3941

Stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży w procentach przed uwzgl. pozycji specjalnych

7,0

9,0

8,3

9,0

Zysk operacyjny w mln euro

110

1261

2871

3941

Stopa rentowności operacyjnej ze sprzedaży w procentach

0,8

9,0

6,5

9,0Źródło: Audi

 Pisaliśmy również
» World Luxury Car w tym roku dla Audi A7
» Audi S5 teraz z TDI pod maską!
 Inne artykuły
» Ford zdobywcą nagrody: Flotowy Lider Innowacyjności 2019-04-18
  Praktyczna Akademia Ford Podczas targowo-networkingowej konferencji o nazwie Flotowe Trendy 2019, Ford Polska otrzymał nagrodę „Flotowy Lider Innowacyjności” za projekt Praktyczna Akademia Forda.... więcej »

» World Luxury Car w tym roku dla Audi A7 2019-04-18
  Audi A7 2019 Audi A7 Sportback zostało ogłoszone najbardziej luksusowym samochodem roku 2019 na świecie – „2019 World Luxury Car”. Audi A7 Sportback to już drugi model spod znaku czterech pierścieni, który zabiera ze sobą tę nagrodę do domu. W roku ubiegł... więcej »

» Zielona przyszłość Forda 2019-04-18
  Ford Hybrid Ford EV BEV Podczas konferencji o nazwie „Go Electric”, która odbyła się 2 kwietnia w Amsterdamie Ford zaprezentował nową, zelektryfikowaną linię pojazdów. Będą one oznaczane emblematem Ford Hybrid, a do napędu zostaną wykorzystane zaawansowane hybrydowe układ... więcej »

» Audi S5 teraz z TDI pod maską! 2019-04-18
  Audi S5 2019 Po raz pierwszy w historii modelu, Audi S5 (łączne zużycie paliwa w l/100 km: 6,2; łączna emisja CO2 w g/km: 163 – 161 g/km) ma pod maska mocnego Diesla V6. Silnik 3.0 TDI, zarówno w wersji S5 Coupé, jak i w wersji S5 Sportback, wytwarza 255 kW (347 KM) ... więcej »

» Wczoraj i dziś ‒ 50 lat motoryzacji w liczbach 2019-04-18
  SEAT 50 lat motoryzacji w liczbach W ciągu ostatnich dziesięcioleci przemysł samochodowy niewiarygodnie się rozwinął. Ewolucja objęła procesy projektowania, produkcji oraz dystrybucji pojazdów, które zostały znacznie usprawnione. Ta sama liczba samochodów, która kiedyś była produkowana przez ca... więcej »

» Ford Mustang po raz czwarty z rzędu z tytułem najlepiej sprzedającego się sportowego coupe na świecie! 2019-04-17
  Nowy Ford Mustang Ford obchodzi w tym roku 55-lecie wprowadzenia na rynek Mustanga. Dobra wiadomość dla fanów tego modelu jest taka, że już czwarty rok z rzędu jest to najlepiej sprzedające się sportowe coupé na świecie. ... więcej »

» Jak polskie miasta wpierają elektromobilność? 2019-04-17
  Renault ZOE 2018 CARSHARING Cisza i dobra jakość powietrza – tego brakuje mieszkańcom wielu polskich miast. W odpowiedzi na ten problem coraz więcej samorządów promuje elektromobilność, ponieważ pojazdy elektryczne zapewniają transport bez emisji spalin i hałasu silnika. Udostępnie... więcej »

» Masz zabytkowego Citroena? To ostatni moment, by zgłosić go do udziału w ZLOCIE STULECIA! 2019-04-17
  c3 origins Fani marki mają czas tylko do 30 kwietnia, żeby zgłosić zabytkowe modele Citroëna do Zlotu Stulecia (Le Rassemblement du Siècle). Impreza będzie kulminacyjnym punktem obchodów Stulecia Marki. Tego lata do historycznego ośrodka badawczego marki w La Ferté-... więcej »

» Już niebawem IV Zlot Mitsubishi! 2019-04-17
  Nadchodzi III Zlot Mitsubishi Ruszyły zapisy na IV Zlot Mitsubishi– coroczne, wielkie święto miłośników marki spod znaku Trzech Diamentów – które odbędzie się między 31 maja a 2 czerwca w Mrągowie. Na uczestników czekają 3 emocjonujące i przepiękne widokowo trasy z licznymi zad... więcej »

» Nissan Micra jest teraz dostępny w promocyjnej cenie! 2019-04-16
  Micra 2019 N-sport Nissan Micra, dzięki odważnej stylistyce, nowoczesnemu wnętrzu wykończonemu materiałami wysokiej jakości, licznym innowacyjnym technologiom oraz wyjątkowym parametrom jezdnym, jest ciekawą propozycją dla miłośników indywidualnego stylu. Piąta, rewolucyjna gene... więcej »

» Kluczowa rola Chin w strategii elektromobilności Volkswagena 2019-04-16
  ID. ROOMZZ Chiny odegrają główną rolę w globalnym procesie transformacji koncernu Volkswagen. Jeszcze w tym roku oferta pojazdów z zelektryfikowanymi układami napędowymi zostanie zdecydowanie poszerzona. Do 2028 roku ponad połowa z 22 milionów planowanych aut elektryczny... więcej »

» Rekord dostaw pojazdów marki Volkswagen Samochody Użytkowe w pierwszym kwartale 2019 roku 2019-04-16
  25 lat Volkswagen Poznan 2019 rok rozpoczął się dla marki Volkswagen Samochody Użytkowe prawie dziesięcioprocentowym wzrostem dostaw w pierwszym kwartale. Na świecie sprzedano 125.600 lekkich samochodów dostawczych. Członek zarządu ds. Sprzedaży i marketingu Heinz-Jürgen Löw powiedzia... więcej »

» Powrót do przyszłości w Audi museum mobile 2019-04-16
  Audi museum mobile Trzynaście pojazdów studyjnych i prototypów oraz trzy motocykle wyznaczające historię AUDI AG, znalazło się na nowej wystawie w Audi museum mobile w Ingolstadt. Zgodnie z tytułem wystawy „Powrót do przyszłości”, zobaczyć tam można unikalne, rzadko ... więcej »

» Światowa premiera modelu ID. ROOMZZ w Szanghaju 2019-04-16
  ID. ROOMZZ Podczas „Brand SUV Night” odbywającej się w przededniu wystawy Auto Shanghai Volkswagen zaprezentował najnowszego członka rodziny ID. – model ID. ROOMZZ. Jest to elektryczny, a więc bezemisyjny SUV, którego nadwozie ma długość niemal pięciu m... więcej »

» Hubert Niedzielski objął stanowisko Kierownika ds. PR marki Volkswagen w Polsce 2019-04-16
  Hubert Niedzielski Wczoraj stanowisko Kierownika ds. PR marki Volkswagen objął Hubert Niedzielski, który dla Volkswagen Group Polska pracuje od 2015 roku. Wcześniej zajmował stanowisko Product Managera, a ostatnio Specjalisty ds. Komunikacji w zespole PR marki SKODA. Tomasz Tond... więcej »

» Ciężko wywalczone punkty dla Lucasa di Grassi w Rzymie 2019-04-15
  Audi Formula E Kierowca Audi Lucas di Grassi, ciężko wywalczył siódmą pozycję na mecie wyścigu Formuły E w Rzymie i zdobył w ten sposób kluczowe dla dalszej walki o mistrzowski tytuł punkty. Jego kolega z zespołu Daniel Abt, po raz pierwszy w tym sezonie zakończył zmagania b... więcej »

» Neurony i tętnice aut, czyli SEAT Ateca i jego 2 kilometry przewodów 2019-04-15
  Seat Ateca 2 kilometry, Ateca neurony przewody Każdy egzemplarz SEAT-a Ateca to złożony układ przewodów o długości ponad 2,2 km, działający jak układ nerwowy i krążeniowy w mechanicznym organizmie. Zaawansowane systemy elektroniczne w pojeździe współpracują ze sobą, reagując w ułamku sekundy na każdy sygna... więcej »

» 100-lecie Citroena na blogu 2019-04-15
  c3 origins Dzieje Citroëna to 100 lat niezwykłych wydarzeń, odważnych pomysłów, pionierskich rozwiązań i nietuzinkowych osobowości. Z okazji setnego jubileuszu marki przygotowaliśmy blog, na którym w ciekawy sposób chcemy przybliżyć historię spod znaku dwóch szewronów.... więcej »

» Mobilność dla megametropolii: Audi AI:ME 2019-04-15
  Audi AI:ME Podczas wystawy Auto Shanghai 2019, Audi prezentuje wizjonerską koncepcję mobilności dla megametropolii przyszłości: pojazd studyjny Audi AI:ME ma kompaktowe rozmiary, przestronne, futurystyczne wnętrze i możliwość zautomatyzowanej jazdy na poziomie 4. Pozwala... więcej »

» Wiosenny przegląd w ASO Mitsubishi za 59 zł! 2019-04-15
  Masuoka prezentuje nowości Mitsubishi w Poznaniu Wraz z nadejściem wiosny klienci polskich autoryzowanych placówek serwisowych Mitsubishi Motors mają możliwość, by za jedyne 59 zł wykonać wiosenny przegląd 35 newralgicznych elementów w swoim pojeździe, co poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży. Akcja Przeg... więcej »

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
Wyświetlane: 0 - 20 z 21998 rekordów
Warto przeczytać
 

foto © Hyundai


A imię jego… Kona
Najczęściej oglądane
© 2006 by MotoTarget

created & hosted by
Smart Net Solutions

Kontakt | Regulamin | Cennik / Reklama | Nota prawna | English version | Deutsch version | Francaise version |