FB FB Twitter Twitter
Szukaj:
            1612 zarejestrowanych użytkowników z branży motoryzacyjnej, w tym 1095 przedstawicieli mediów.                                                                                    
Promowana firma
Wydarzenia

Statystyki odwiedzin serwisu
Nowy średnioterminowy plan biznesowy "Nowy Etap 2016"
  Dodano: 2013-11-12
Wyświetlono: 3038 razy
Nowy średnioterminowy plan biznesowy "Nowy Etap 2016"
Firma Mitsubishi Motors Corporation opublikowała nowy, średnioterminowy biznesplan pod nazwą "Nowy etap 2016" na okres trzech lat - od roku finansowego 2014 do 2016 (to jest od 01 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2017 roku).
foto © Mitsubishi

Nowy plan, bazujący na rezultatach strategii realizowanej w latach 2011 - 2013, w tym rekordowych zyskach osiągniętych w roku finansowym 2012, będzie realizowany z podziałem na sześć strategicznych kierunków działania. Wśród nich znajdują się: 1. wzrost przychodów ze sprzedaży, dzięki wprowadzaniu modeli samochodów o strategicznym znaczeniu dla firmy (szczególnie pickupów, SUV-ów i crossoverów, w tym nowych generacji modeli L200, Pajero, ASX i innych), 2. opracowywanie technologii nowej generacji (samochody elektryczne, samochody hybrydowe z zewnętrznym ładowaniem PHEV, zintegrowany pokładowy system kontroli dynamiki wszystkich kół „Super-All Wheel Control”, pakiet aktywnych technologii bezpieczeństwa „e-Assist”, technologii wykorzystujących połączenie samochodów z Internetem za pośrednictwem smartfonów, 3. wzmacnianie strategii regionalnych, w tym zwiększenie sprzedaży i zysków na rynkach wschodzących, głównie azjatyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Tajlandii i Indonezji (gdzie MMC ma już ugruntowaną pozycję) oraz Filipin, dalszy rozwój minisamochodów w Japonii realizowany przez spółkę joint venture NMKV, redukcję liczby modeli przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży każdego z oferowanych modeli, zwiększenie sprzedaży w Ameryce Północnej, dzięki wprowadzeniu nowych modeli, intensywniejszym działaniom reklamowym i poprawie efektywności miejscowych zakładów produkcyjnych celem zwiększenia eksportu z Ameryki a także zwiększeniu sprzedaży i zysków w Europie poprzez wprowadzanie nowych modeli. Strategia obejmie także przebudowę struktury operacyjnej poprzez modyfikację proporcji zdolności produkcyjnych w Japonii i w zagranicznych fabrykach MMC, redukcję liczby płyt podłogowych z 9 do 7 i liczby oferowanych modeli z 18 do 13 (szczególnie poprzez eliminację modeli regionalnych i modeli starszych generacji) oraz poprzez zmniejszenie kosztów o 110 miliardów jenów. Piątym filarem nowego planu biznesowego będzie rozwój stabilnej bazy do prowadzenia działalności, co będzie wymagało zainwestowania 100 miliardów jenów rocznie w infrastrukturę produkcyjną oraz 80 miliardów jenów rocznie w prace badawczo-rozwojowe a także dalsza współpraca z innymi producentami samochodów, przynosząca korzyści wszystkim partnerom. Szóstym fundamentem planu będą działania w celu poprawy jakości, mające na celu uzyskanie najwyższego poziomu w branży we wszystkich aspektach jakości pojazdów.

 

Rezultatem realizacji tych założeń będzie zwiększenie sprzedaży Mitsubishi Motors do 1.430.000 samochodów, wzrost wartości sprzedaży do 2.600 miliardów jenów i zysku operacyjnego do 135 miliardów jenów w roku finansowym 2016.

Warunki, w jakich przez ostatnie trzy lata działał przemysł motoryzacyjny były wyjątkowo trudne ze względu na czynniki takie, jak klęski żywiołowe, w tym wielkie trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii oraz powodzie w Tajlandii w 2011 roku, na co nałożył się wpływ bardzo wysokiego kursu japońskiego jena. W takich warunkach zewnętrznych firma MMC systematycznie realizowała obecny średnioterminowy plan biznesowy nazwany "Jump 2013", konsekwentnie osiągając poprawę rentowności poprzez koncentrowanie uwagi na rynkach wschodzących, realizowanie inicjatyw ekologicznych i przeprowadzanie reformy struktury wydatków. W ten sposób MMC było w stanie w poprzednim roku (rok finansowy 2012) osiągnąć rekordowe zyski, zarówno licząc zysk przed podatkiem, jak i zysk po zapłaceniu podatków. W obecnym roku finansowym (2013), ostatnim roku planu "Jump 2013", MMC zamierza osiągnąć zyski przekraczające te z poprzedniego roku i uważa, że firma jest przygotowana, aby przejść do nowego etapu rozwoju.

 

W ciągu trzech lat, począwszy od następnego roku MMC będzie dążyć do dalszego wzrostu budowanego na fundamencie sprawnego zarządzania, wzmocnionego skutkami wdrożenia planu "Jump 2013". Kluczem do osiągnięcia nowych celów będzie wykorzystanie popularności najlepiej sprzedających się samochodów, jak pickupy, SUV-y i crossovery, które należy uznać za produkty strategiczne, jednocześnie stale zaspokajając globalne, wciąż rosnące zapotrzebowanie na technologie samochodów ekologicznych oraz na technologie związane z bezpieczeństwem. Stale kontynuowane będą też starania o zwiększanie sprzedaży MMC na rynkach azjatyckich, zarówno w perspektywie średnio, jak i długoterminowej.

 

Celem realizacji powyższych założeń, w MMC opracowano pięć podstawowych kierunków działania składających się na plan "Nowy etap 2016." Są to:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży, dzięki wprowadzaniu modeli samochodów o strategicznym znaczeniu dla firmy,

 • zwiększanie zasięgu i rozpoznawalności marki MMC,

 • wzmocnienie bazy produkcyjnej MMC w krajach ASEAN,

 • wprowadzenie marki dedykowanej samochodom SUV z silną pozycją na rynkach wschodzących,

 • efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów poprzez współpracę z innymi firmami. 

Powyższe podstawowe kierunki działania będą realizowane przez MMC przy pomocy strategii podzielonej na następujących sześć kluczowych zagadnień, wymienionych szczegółowo poniżej.

 

(1) Wzrost przychodów ze sprzedaży, dzięki wprowadzaniu modeli samochodów o strategicznym znaczeniu dla firmy.

MMC przywiązuje szczególną wagę do swoich pickupów, SUV-ów i crossoverów, które - będąc produktami strategicznymi dla firmy, stanowią większość światowej sprzedaży firmy. Planuje się sukcesywnie wprowadzanie w latach finansowych 2014 i 2015 nowych modeli samochodów L200 (Triton na niektórych rynkach) oraz Pajero Sport, (Montero Sport lub Nativa na niektórych rynkach), które mogą być uznane za kluczowe modele MMC. Ponadto MMC pracuje obecnie nad rozwojem nowej generacji modeli ASX (RVR lub Outlander Sport na niektórych rynkach), Delica D:5 i Pajero (Montero lub Shogun na niektórych rynkach) oraz nad technologiami umożliwiającymi ekspansję samochodów hybrydowych z zewnętrznym ładowaniem akumulatorów i planuje osiągnąć wzrost przychodów dzięki systematycznemu wprowadzaniu tych strategicznych produktów i technologii na rynek już od roku finansowego 2015.

 

Planowana detaliczna sprzedaż MMC w roku finansowym 2016, to 1.430.000 samochodów, co stanowi wzrost o około 30% w porównaniu z obecną prognozą sprzedaży na rok finansowy 2013. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie udziału produktów strategicznych – pickupów, SUV-ów i crossoverów do 63% sprzedanych samochodów marki MMC w roku finansowym 2016 z 57% w roku finansowym 2013. Udział tych modeli w przychodach ze sprzedaży po opodatkowaniu powinien osiągnąć 74% w roku finansowym 2016, przy analogicznym udziale wynoszącym 68% w roku finansowym 2013.

 

(2) Opracowywanie technologii nowej generacji

MMC traktuje odpowiedzialność za środowisko naturalne, przyjemność z jazdy oraz wytrzymałość i bezpieczeństwo samochodów, jako trzy filary programu rozwoju "@earth Technology" i będzie kontynuować rozwój nowoczesnych technologii wzmacniających te filary. Rola technologii pojazdów elektrycznych jest uważana za ważną dla wypełniania wymagań przepisów ochrony środowiska, które są stale zaostrzane na całym świecie. MMC zamierza zwiększyć udział produkcji samochodów elektrycznych EV i samochodów hybrydowych z zewnętrznym ładowaniem akumulatorów PHEV do 20% w 2020 roku, w czym pomoże firmie pozycja lidera w technologii pojazdów elektrycznych.

 

W tym samym czasie, MMC oprócz rozwoju silników nowej generacji, dysponujących zarówno lepszymi osiągami, jak i lepszymi parametrami ekologicznymi, będzie dalej rozwijać swoje unikalne technologie, jak zintegrowany pokładowy system kontroli dynamiki wszystkich kół S-AWC, czy zestaw aktywnych technologii bezpieczeństwa "e-Assist"*, które są stosowane w modelu Outlander. Gama modeli, w których będą wdrożone te technologie, znacznie się rozszerzy. Ponadto MMC intensywnie pracuje nad integracją technologii informatycznych w samochodach poprzez zaadoptowanie koncepcji "podłączonego samochodu", według której pojazdy są podłączone do Internetu za pomocą smartfonów.

 

* "E-Assist" nazwa używana tylko w Japonii.

 

(3) Wzmacnianie strategii regionalnych

Grupa MMC od dawna jest bardzo zaangażowana w działania służące umocnieniu jej pozycji na rynkach rozwijających się i przygotowała już podwaliny pod przyszły wzrost zysków w każdym z regionów, poprzez tworzenie nowych zakładów produkcyjnych lub rozpoczęcie produkcji w spółkach joint venture, szczególnie w krajach ASEAN, Chinach i Rosji. MMC liczy na wyraźne korzyści, jakie przyniosą te działania i planuje kolejne kroki w kierunku rozwoju sprzedaży oraz zwiększaniu zysków z działalności na rynkach wschodzących, skupiając się szczególnie na rynkach azjatyckich.

 

Wśród tych przedsięwzięć podejmowanych w regionie ASEAN, MMC będzie dążyć do dalszego rozwoju firmy, koncentrując się na Tajlandii i Indonezji, gdzie ma już silną pozycję i budując swoją pozycję na Filipinach – kolejnym bardzo ważnym rynku samochodowym. MMC planuje intensywniejsze prace nad elastyczną strukturą, dzięki której będzie w stanie prowadzić produkcję i sprzedaż, a także wprowadzać nowe modele, zgodnie z ze zmieniającymi się trendami i potrzebami w każdym z tych krajów. Ponadto, MMC uważa, że zmiany strukturalne na rynkach rozwiniętych i wzrosty na rynkach wschodzących są wzajemnie powiązane, dlatego też MMC przyspieszy działania zmierzające do zwiększenia zysków na rynkach krajów rozwiniętych.

 

W Japonii MMC będzie dążyć do dalszego umocnienia się na rynku minisamochodów, co będzie realizowane poprzez firmę NMKV, która jest spółką joint venture założoną przez MMC wspólnie z Nissan Motor Company, celem wspólnego projektowania i rozwoju minisamochodów. Jednocześnie MMC będzie działać w kierunku poprawy efektywności sprzedaży i zyskowności poprzez ograniczenie liczby oferowanych modeli przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży poszczególnych modeli.

 

W Ameryce Północnej, MMC stawia sobie za cel poprawę wolumenu sprzedaży poprzez ożywienie sieci dealerskiej, czemu ma służyć wprowadzenie nowych modeli i wzmocnienie działań marketingowych. Równolegle prowadzone będą prace nad poprawą efektywności produkcji w zakładach w USA, co zostanie osiągnięte drogą eksportu samochodów wytwarzanych na terenie USA.

 

W Europie, gdzie MMC notuje niższe koszty stałe i wyższą stopę zysku wynikające ze sprzedaży swoich holenderskich zakładów NedCar w roku 2012, firma będzie dążyć do ponownego wzrostu sprzedaży i zwiększenia zysków, poprzez maksymalizację efektów wprowadzania nowych ważnych modeli, jak Mitsubishi L200 .

 

(4) Przebudowa struktury operacyjnej

MMC będzie także dążyć do zasadniczej obniżki kosztów przez zdecydowaną reformę struktury operacyjnej. Firma dąży do osiągnięcia optymalnej równowagi globalnej zdolności produkcyjnej, poprzez jednoczesny rozwój produkcji na rynkach wschodzących, gdzie oczekiwany jest wzrost popytu i utrzymanie odpowiedniego potencjału produkcyjnego na rynkach rozwiniętych. Kontynuowane będzie usprawnianie metod produkcji i wprowadzenie nowej generacji technologii produkcji w zakładach MMC w Japonii. W rezultacie tych wszystkich zmian należy spodziewać się wzrostu udziału samochodów MMC produkowanych poza terenem Japonii.

 

Jednocześnie MMC pracuje nad wzrostem wydajności w fabryce Mizushima, która jest bazą produkcyjną dla minisamochodów wytwarzanych w ramach projektów prowadzonych przez firmę NMKV. Firma MMC będzie zdecydowanie dążyła do efektywnego wykorzystania zasobów poprzez prowadzenie partnerskich projektów biznesowych wraz z innymi firmami.

 

Ponadto, poprzez ograniczenie liczby modeli w stosunku do poprzednich generacji i modeli specyficznych dla wielu regionów, MMC planuje zreorganizować i zintegrować produkowane platformy podwoziowe, zmniejszając ich liczbę z dziewięciu w roku finansowym 2013 do siedmiu na koniec roku finansowego 2016, a liczbę modeli ograniczyć z 18 w roku finansowym 2013 do 13 na koniec roku finansowego 2016. Reorganizacja i integracja gamy modelowej pozwoli na istotną redukcję kosztów. MMC będzie kontynuować działania mające na celu obniżenie kosztów całkowitych w ramach komisji bezpośrednio podlegającej prezesowi firmy, która to komisja od czasu utworzenia stale osiąga dobre wyniki, a obecnie będzie dążyć do obniżenia kosztów związanych z Grupą MMC na skalę 110 miliardów jenów w roku finansowym 2016, w porównaniu do roku finansowego 2013.

 

(5) Rozwój stabilnej bazy do prowadzenia działalności

Przy realizacji wyżej wymienionych działań, kluczową sprawą będzie dodatkowe wzmocnienie pozycji na rynkach wschodzących, poprzez pionierskie opracowania zwiększające konkurencyjność produktów i zapewniające rozwój zaawansowanych technologii, takich jak rozwiązania proekologiczne. Grupa MMC planuje corocznie inwestować średnio 100 miliardów jenów w bazę produkcyjną i 80 miliardów jenów w prace badawczo-rozwojowe w okresie realizacji "Nowego etapu 2016."

 

Ponadto, MMC będzie dążyć do wykorzystania swojego potencjału organizacyjnego przy optymalizacji przychodów i zysków, dzięki obustronnie korzystnej współpracy z innymi producentami samochodów.

 

(6) Działania na rzecz podwyższania jakości

W dziedzinie pojazdów samochodowych MMC uważa ich jakość za najważniejszą cechę wymaganą przez klientów, by mogli oni czuć się bezpiecznie w czasie podróży. Chcąc zawsze spełniać oczekiwania klientów, MMC musi utrzymywać najwyższy poziom w branży we wszystkich aspektach jakości pojazdów, a Grupa MMC jako całość skupia się na wysiłkach zmierzających do konsekwentnego podwyższania jakości.

 

Jako cele, do osiągnięcia których MMC będzie dążyć w nowych modelach wprowadzanych na rynki od roku finansowego 2013, wyznaczono zmniejszenie o połowę każdego z niżej wymienionych współczynników w porównaniu do modeli z roku finansowego 2012:

 

 1. liczba usterek, które występują w ciągu trzech miesięcy po sprzedaży samochodu,

 2. procent wadliwych komponentów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych,

 3. okres od wystąpienia jakiejkolwiek usterki do określenia metod jej zapobiegania.

 

Grupa MMC spodziewa się dalszej poprawy rentowności, której będzie służyć konsekwentne realizowanie działań opisanych powyżej. Celem jest osiągnięc

ie w roku finansowym 2016 wartości sprzedaży netto 2.600 miliardów jenów (prognoza na rok finansowy 2013, to 2.130 miliardów jenów) oraz 135 miliardów jenów zysku operacyjnego (prognoza na rok finansowy 2013 to 100 miliardów jenów). Nowy, średnioterminowy plan biznesowy ma na celu zapewnienie stabilnego rozwoju MMC i dążenie do osiągania stałego zysku dla akcjonariuszy firmy.

 

Uwagi dotyczące prognoz

Wszystkie opublikowane wielkości, za wyjątkiem danych historycznych, są wielkościami przewidywanymi i zostały oparte o wykonane przez MMC bieżące prognozy, oczekiwania, cele, plany i szacunki. Wszystkie prognozowane wielkości zostały obliczone lub uzyskane w oparciu o określone założenia. Wielkości przewidywane są w związku z tym obarczone naturalnym ryzykiem i niepewnością. Istnieje wiele istotnych czynników mogących spowodować, że rzeczywiste wyniki będą różniły się od wielkości przewidywanych. Istotnymi czynnikami ryzyka są:

 • ograniczone prawdopodobieństwo realizacji każdego celu i planu zawartego w niniejszej publikacji,

 • zmiany stóp procentowych, kursów walut i cen ropy naftowej,

 • zmiany regulacji prawnych i polityki rządów oraz

 • regionalne lub globalne zmiany socjalne, bądź ekonomiczne.

Potencjalne czynniki ryzyka i niepewności nie ograniczają się do wymienionych powyżej, a MMC nie jest zobligowane do bieżącego korygowania prognoz zawartych w niniejszej publikacji, zależnie od zdarzeń mogących nastąpić w przyszłości .Jeśli jesteście Państwo zainteresowani inwestycją w akcje Mitsubishi Motors, konieczne będzie podjęcie decyzji o takiej inwestycji na własne ryzyko i z uwzględnieniem wcześniej podanych informacji. Prosimy wziąć pod uwagę, że Mitsubishi Motors, ani żadna inna strona trzecia dostarczająca informacji, nie będzie odpowiedzialna za ewentualne straty związane z inwestycją opartą o prognozy zawarte w niniejszej publikacji.Źródło: MMC Car Polska

 Pisaliśmy również
» MMC CAR POLAND ZMIENIA NAZWĘ NA ASTARA POLAND I ROZWIJA DZIAŁALNOŚĆ
» MITSUBISHI MOTORS W JAPAN EMPOWERING WOMEN INDEX
 Inne artykuły
» Jak wybrać odpowiednie Autocasco? Wystarczy odwiedzić salon Forda 2023-07-20
  Forda puma serwis Ubezpieczenie Autocasco to nieodłączna część pakietu dealerskiego w programie Ford Ubezpieczenia, która jest coraz częściej wybierana przez polskich kierowców. Odpowiednio dobrana polisa to bezpieczeństwo i pewność, że w razie niefortunnego zdarze... więcej »

» Jak przewozić psa w samochodzie? Akcesoria Forda pomogą zapewnić bezpieczeństwo podróżującym pupilom 2023-07-11
  Czas wakacji wiąże się z planowaniem krótszych i dłuższych podróży. Wiele osób decyduje się na rodzinny wyjazd ze swoim czworonożnym przyjacielem. Jak bezpiecznie przewozić zwierzę autem i co mówi o tym prawo o ruchu drogowym?... więcej »

» Szczyty sportowego charakteru: od Audi S6 plus do Audi RS 6 Avant performance i RS 7 Sportback performance 2023-06-28
  Dla firmy znanej kiedyś jako quattro GmbH te cztery litery oznaczały jeszcze bardziej usportowione wersje i tak już bardzo wydajnych modeli RS 6 i RS 7. Były one zgodne z filozofią podnoszenia techniki samochodowej na jeszcze wyższy poziom, tj. uzyskania... więcej »

» Ford prezentuje w Spa nowego Mustanga GT4, realizując zapowiedź dostarczenia wyczynowego Mustanga miłośnikom sportów motorowych na całym świecie 2023-06-28
  Legendarny Ford Mustang podnosi swój prestiż w sportowym świecie dzięki dzisiejszemu oficjalnemu debiutowi Mustanga GT4 w wyścigu CrowdStrike 24 Hours of Spa na słynnym torze Spa-Francorchamps we wschodniej Belgii. ... więcej »

» Poszerza się gama Mustangów wyścigowych ? Ford zaprezentuje nowego Mustanga GT4 w Spa w Belgii 2023-06-23
  Niedługo po prezentacji Mustanga GT3 na torze Le Mans, która miała miejsce w piątek 9 czerwca, Ford poinformował, że premiera nowego Mustanga GT4 odbędzie się w środę 28 czerwca 2023 r. o godzinie 14:00 czasu środkowoeuropejskiego na kultowym torze ... więcej »

» Volkswagen ID. Buzz we flocie Hilti Poland - wizytówka firmy i dowód zrównoważonego rozwoju 2023-06-21
  pełni elektryczny, zeroemisyjny model marki Volkswagen Samochody Dostawcze ? ID. Buzz, świetnie sprawdza się w roli samochodu firmowego. Może być nie tylko towarzyszem codziennych operacji w przedsiębiorstwie ? samochodem serwisowym, pojazdem do realiza... więcej »

» Moc i aerodynymika wyniosą elektrycznego Forda SuperVana 4.2 pod chmury podczas 101. edycji wyścigu na Pikes Peak 2023-06-21
  Ford Performance przygotowuje się do 101. edycji wyścigu Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, współorganizowanego przez Gran Turismo, stawiając na starcie elektrycznego, udoskonalonego Forda SuperVana 4.2. Wyczekiwane w sportowym świecie wydarz... więcej »

» Co można zrobić z Mustangiem Mach-E z telefonu? Elektryczny samochód Forda oferuje więcej niż można się spodziewać 2023-06-15
  Obsługa samochodów z telefonu nie jest już niczym nowym, a we współczesnych pojazdach jest właściwie koniecznością. Mustang Mach-E nie jest wyjątkiem, a Ford zadbał o rozbudowaną listę możliwości. Model od rynkowej premiery zachwyca możliwości... więcej »

» Nowy Volkswagen Tiguan z nowymi technologiami topowej klasy i dużym zasięgiem w trybie elektrycznym 2023-06-15
  Przy okazji zakończenia testów marka Volkswagen zdradza nieco szczegółów na temat kolejnej generacji swojego obecnie najlepiej sprzedającego się modelu: Tiguan nr 3 będzie dostępny z nowo opracowanym systemem aktywnej kontroli zawieszenia i innymi fun... więcej »

» Volkswagen T1 Raupenfuchs i Volkswagen T2 Elektro - dwa unikalne samochody na VW Bus Festival 2023 2023-06-15
  VW Bus Festival 2023, który odbędzie się w dniach od 23 do 25 czerwca w Hanowerze, to nie tylko największe międzynarodowe spotkanie miłośników mikrobusów Volkswagena, ale również największa w historii marki Volkswagen Samochody Dostawcze ekspozycja... więcej »

» Ford Performance przygotowuje niezwykłego wyczynowego ?twardziela? Rangera Raptora T1+ do startu w Rajdzie Dakar 2023-06-14
  Ford Performance uczestniczył w większej liczbie wyścigów i zwyciężał w większej liczbie serii, krajów i torów, niż jakakolwiek inna firma na świecie. Od Le Mans po Monako, od Daytona po Bathurst, od pustyni Finke po Ensenadę w Meksyku. Musi jedna... więcej »

» Historia ikonicznych modeli: wyjątkowa wystawa klasycznych mikrobusów Volkswagena podczas VW Bus Festival 2023 2023-06-14
  Międzynarodowy VW Bus Festiwal 2023, przez trzy dni (od 23 do 25 czerwca) będzie najjaśniejszą gwiazdą wszechświata mikrobusów marki Volkswagen. Festiwal, w którym weźmie udział 6000 pojazdów, w tym prężna reprezentacja samochodów z Polski, jest ... więcej »

» Ranger Raptor Samochodem Roku Wirtualnej Polski 2023. Kolejne prestiżowe wyróżnienie dla nowej generacji pick-upa Forda 2023-06-01
  Ford Ranger Raptor został Samochodem Roku Wirtualnej Polski. Nowa generacja pick-upa Forda wygrała w głównej kategorii konkursu, pokonując aż 31 innych modeli. ... więcej »

» ID.7 po raz pierwszy w Polsce: elektryczna limuzyna premierowo w Volkswagen Home w Warszawie 2023-06-01
  Volkswagen ID.7, flagowy model z rodziny elektrycznych samochodów zbudowanych na platformie MEB, do salonów trafi jeszcze w tym roku. Zanim się to stanie, będzie można obejrzeć ten samochód w butikowym salonie w Warszawie ? Volkswagen Home. ID.7 to jede... więcej »

» CUPRA inspiruje się przyszłością. Jak projektowane są samochody hiszpańskiej marki? 2023-06-01
  Od premiery najnowszego modelu elektrycznego hiszpańskiej marki - Tavascana - minął dopiero miesiąc, a design samochodu już cieszy się uznaniem w branży oraz pozytywnym odbiorem motoryzacyjnych entuzjastów. Pierwszy elektryczny SUV marki został doceni... więcej »

» Ford Ranger Raptor samochodem technicznym największej imprezy rowerowej w Polsce 2023-05-31
  Małopolska Joy Ride Festiwal to największa w Polsce impreza rowerowa łącząca najróżniejsze odmiany dwukołowych sportów ektremalnych i goszcząca zawodników rywalizujących w różnych konkurencjach. W organizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia p... więcej »

» Przygoda w kamperze! Co warto wiedzieć? 2023-05-31
  Rozpoczynający się sezon na wyprawy kamperem stawia przed wieloma miłośnikami tego typu turystyki zasadnicze pytanie: czy podczas moich wypraw chcę za każdym razem nocować na zagospodarowanym kempingu, czy zaszaleć i spędzać noce ?na dziko?, na łoni... więcej »

» Samochody elektryczne w Warszawie: darmowy postój w strefie płatnego parkowania atrakcyjny dla kierowców ?elektryków? 2023-05-30
  Dane ze Strefy Płatnego Parkowania na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu pokazują, przy których ulicach parkuje najwięcej aut z zielonymi tablicami i jaką część wszystkich samochodów stanowią. W ciągu roboczego tygodnia jest ich nawet 5-7 proc... więcej »

» Sportowe i eleganckie - nowe linie wyposażenia Audi A6 i Audi A7 dają oszałamiający efekt 2023-05-30
  Audi A6 i Audi A7 oraz ich wersje S, w roku modelowym 2024 zyskują nowy, oszałamiający wygląd. Oprócz nowo zaprojektowanych linii wyposażenia z niezależnymi przednimi i tylnymi elementami stylistycznymi, te modele klasy luksusowej charakteryzują się t... więcej »

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234
Wyświetlane: 0 - 20 z 24669 rekordów
Warto przeczytać
 

foto © WCOTY


A jednak się kręci
Najczęściej oglądane

Zdjecie dnia

Zdjecie miesiaca


© 2006 by MotoTarget

created & hosted by
Smart Net Solutions

Kontakt | Regulamin | Cennik / Reklama | Nota prawna | English version | Deutsch version | Francaise version |