FB FB Twitter Twitter
Szukaj:
            1652 zarejestrowanych użytkowników z branży motoryzacyjnej, w tym 1124 przedstawicieli mediów.                                                                                    
Promowana firma
Wydarzenia

Statystyki odwiedzin serwisu
Przełomowy projekt platformy agregacji zasobów energetycznych
  Dodano: 2020-06-22
Wyświetlono: 157 razy
Przełomowy projekt platformy agregacji zasobów energetycznych
Trzydzieści firm, w tym Mitsubishi Motors Corporation i Hitachi Systems Power Services, Ltd. złożyło wniosek jako konsorcjum o dotację na pokrycie kosztów „Projektu demonstracyjnego budowy w roku budżetowym 2020 wirtualnej elektrowni, korzystającej z zasobów energii po stronie poboru (Projekt agregacji VPP)” na który japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu złożyło ofertę publiczną w ramach inicjatywy na rzecz otwartych innowacji Zrównoważonego Rozwoju.
foto © Mitsubishi

 

Właśnie rozpoczęła się faza demonstracyjna tego eksperymentu, której celem jest zbudowanie inteligentnego systemu zarządzania źródłami energetycznymi – wirtualnej elektrowni* 2 (zwanej dalej „VPP”), dzięki której może zostać skomercjalizowane agregowanie rozproszonych zasobów.

 

W ostatnich latach powtarzają się problemy z utrzymaniem stabilnych dostaw energii, wynikających z wahań w jej produkcji. Jednocześnie pojawiają się nadwyżki energii, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, np. energii słonecznej (zwanych dalej „OZE”). Konieczne są zmiany adaptacyjne elektrowni i infrastruktury energetycznej, mające na celu ustabilizowanie sieci elektroenergetycznych. Budowa i utrzymywanie elementów struktury, służących do wytwarzania energii są jednak bardzo kosztowne. W tych warunkach konieczne staje się opracowanie nowego mechanizmu, który przy niewielkich kosztach będzie w stanie zrównoważyć nierównomierność dostaw prądu z OZE, zachowując stabilność sieci energetycznej.

 

W ramach projektu demonstracyjnego trzydzieści firm dąży do wykorzystania ekspansji energetyki odnawialnej w przyszłości poprzez uzyskanie stabilności sieci energetycznej oraz opracowania koncepcji wirtualnej elektrowni - inteligentnego systemu zarządzania źródłami energetycznymi, który agreguje zasoby energii rozproszonej w całym społeczeństwie, w różnego rodzaju urządzeniach wytwórczych i magazynujących takich, jak akumulatory, pojazdy elektryczne (zwane dalej „EV/PHEV”), termy do podgrzewania wody, panele fotowoltaiczne i inne – które mogą znaleźć zastosowanie w stabilizacji sieci energetycznej w skali megawatowej. Ponadto projekt ma również ustanowić model biznesowy dla systemów Vehicle to Grid (V2G), które mogą regulować zapotrzebowanie i podaż energii dzięki dwukierunkowości akumulatorów pojazdów EV/PHEV.

 

W roku budżetowym 2016 został opracowany system Aggregation Coordinator*3 (zwany dalej «AC») i zabezpieczono zasoby energii rozproszonej. W roku budżetowym 2017 udoskonalono i przetestowano system «AC», aby dostosować go do potrzeb firm zajmujących się dystrybucją i przesyłem energii. Stworzono model biznesowy, skierowany na komercjalizację agregacji zasobów. Następnie, w roku budżetowym 2018, udoskonalono ponownie i poddano testom system «AC» w nadziei na dostosowywania podaży i poboru na przyszłym rynku. Zastanawiano się także nad sposobami stabilizacji sieci dystrybucyjnych.

 

W roku budżetowym 2019 dołączyło do projektu 10 firm, a konsorcjum mogło nadal rozwijać i poszerzać zasoby, ulepszając i testując system «AC» pod kątem potrzeb rynku oraz zrównoważenia podaży i poboru.

 

W roku budżetowym 2020 konsorcjum będzie nadal udoskonalać i poddawać testom system «AC», aby poprawić precyzję kontroli zasobów i przyspieszyć nasze analizy, dotyczące problemów rynku i modeli biznesowych w zakresie dostosowania podaży i poboru. Będzie również angażować się w inicjatywy, mające na celu wczesne rozpoczęcie działalności związanej z agregowaniem zasobów rozproszonych oraz wejście na rynek zrównoważenia podaży i poboru od roku budżetowego 2021.


Dzięki budowie VPP, konsorcjum składające się z trzydziestu firm dąży do ustanowienia innowacyjnego systemu zarządzania energią i komercjalizacji zagregowanych zasobów prądu w celu rozwiązania globalnych problemów energetycznych i środowiskowych.


*1: Członkowie konsorcjum (trzydzieści firm)


- Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (siedziba: Chiyoda-ku, Tokio; prezes: Tomoaki Kobayakawa)
- NEC Corporation (siedziba główna: Minato-ku, Tokio; prezes i dyrektor generalny: Takashi Niino)
- Goal connect Co.,Ltd. (Siedziba: Minato-ku, Tokio; prezes: Akira Oshita)

 

Wspólny projekt demonstracyjny (osiem firm)


- SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. (Siedziba: Osaka; prezes i dyrektor reprezentujący: Keita Kato)
- TEPCO Power Grid, Inc. (siedziba: Chiyoda-ku, Tokio; prezes: Yoshinori Kaneko)
- TEPCO Energy Partner, Inc. (siedziba: Chuo-ku, Tokio; prezes: Nobuhide Akimoto)
- TAKAOKA TOKO CO., LTD. (siedziba: Koto-ku, Tokio; prezes: Toshiro Takebe)
- Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation(siedziba: Kawasaki City, Prefektura Kanagawa; prezes i CEO: Mamoru Hatazawa)
- Japan Weather Association (siedziba: Toshima-ku, Tokio; przewodniczący: Ken Haruta)
- Mitsubishi Motors Corporation (siedziba: Minato-ku, Tokio; dyr. wykonawczy, dyrektor generalny: Takao Kato)
- Hitachi Systems Power Services Ltd. (siedziba: Minato-ku, Tokio; prezes/dyrektor generalny: Akira Sakai)

 

Agregatorzy zasobów (19 firm)


- Global Engineering Co. Ltd.
- ONE Energy Corporation
- Osaki Electric Co., Ltd.
- FAMILYNET JAPAN Corporation
- KYOCERA Corporation
- EFFICIENT Inc.
- MUL Utility Innovation Co., Ltd.
- Shizuoka Gas Co., Ltd.
- ELIIY Power Co., Ltd.
- Energy Optimizer Inc.;
- KANDENKO Co., Ltd
- Nippon Koei Co., Ltd.
- SANIX Inc.
- Toyo Engineering Corporation
- Yachiyo Engineering Co., Ltd.
- Takenaka Corporation
- Tokyo Gas Co., Ltd.
- ENE -VISION Co., Ltd.
- Advantec Co., Ltd.

 

27 firm, z wyjątkiem Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Energy Optimizer Inc. i Advantec Co., Ltd., zostało wybranych i zatwierdzonych jako beneficjenci dotacji. Wspomniane pozostałe trzy firmy powinny zostać wybrane i zatwierdzone jako beneficjenci w tym miesiącu.

 

*2: Wirtualna elektrownia (VPP)


Wirtualna elektrownia wykorzystuje technologię informatyczną i komunikacyjną do zintegrowanego sterowania rozproszonymi zasobami energii i funkcjonuje jak samodzielny obiekt generujący energię.

 

*3: Koordynator ds. Agregacji (AC)


Koordynator agregowania kojarzy liczne obciążenia sieci, kontrolowane przez agregatorów zasobów energetycznych, zarządzających zasobami po zawarciu umów o świadczenie usług VPP z gospodarstwami domowymi i angażujących się bezpośrednio w transakcje z operatorami przesyłu i dystrybucji oraz detalistami sprzedaży energii.

 

Omówienie projektu demonstracyjnego budowy wirtualnej elektrowni (VPP)

 

Główne prezentacje będą przeprowadzone w roku budżetowym 2020.

 

Wyniki demonstracji systemu koordynatora agregacji «AC», przeprowadzonych w roku obrachunkowym 2019, wykazały poprawę częstotliwość (rzędu sekund) funkcji zarządzania i innych prowadzących do poprawy dokładności zarządzania energią

 

W tym roku podatkowym do projektu dołączył nowy agregator zasobów (RA), a inni, którzy uczestniczyli w projekcie od ostatniego roku obrotowego, aktywnie rozwijali zasoby energii rozproszonej.

 

Przeprowadzane są wspólne prezentacje, odpowiadające na wymogi rynku w kwestii zrównoważenia podaży i popytu. https://sii.or.jp/vpp02/uploads/R2VPP_kyoutujishousiyou.pdf  (tylko w języku japońskim).

 

Podczas narad na temat modelu biznesowego V2G, konsorcjum zastanawia się również, jak w zgodzie z tym modelem usprawnić sterowanie systemem V2G, na przykład poprzez opracowanie metod zabezpieczania nagłych potrzeb transportowych (elastyczność poszczególnych dostawców i odbiorców). 

 

1. Najważniejsze demonstracje w roku 2016 oraz wyniki

 

Zostały zdefiniowane wymagania dla systemu «AC» i opracowano prototyp systemu.

 

Do użytku w gospodarstwach domowych i dla odbiorców przemysłowych oraz komercyjnych zostały wprowadzone baterie litowo-jonowe (ok. 3,4 MWh). Ponadto konsumentom przemysłowym i komercyjnym baterii sodowo-siarczkowych zainstalowano jednostki sterujące, a demonstrację równoważenia zapotrzebowania energetycznego (DR) przeprowadzono na 10 minut, godzinę i cztery godziny przed ich użyciem. W rezultacie przez cały czas można było weryfikować wskaźniki pokazujące udany proces równoważenia zapotrzebowania energetycznego (DR).

 

2. Najważniejsze demonstracje w roku 2017 oraz wyniki

 

Opracowany w roku budżetowym 2016, udoskonalony prototyp i stworzony system «AC» umożliwia równoważenie poboru i podaży w ciągu 15 minut i w ciągu pięciu minut od wydania polecenia.

 

W roku budżetowym 2017, trzech kolejnych agregatorów zasobów (RA) dołączyło do projektu, a agregatorzy, którzy uczestniczyli w projekcie od roku budżetowego 2016 nadal aktywnie rozwijali zasoby energii rozproszonej. Zaoszczędzono ponad 12,4 MW dzięki zdolnościom sterowania zapotrzebowaniem i podażą.

 

W odniesieniu do demonstracji technicznych – konsorcjum jest w stanie sterować mocą na wyjściu na poziomie megawatów, utrzymując margines około 7 MW dzięki możliwościom sterowania, a największe średnie odchylenie wynosiło 2%.

 

Przeprowadzono analizę wykonalności agregacji jako działalności gospodarczej (analiza progu rentowności) i pod pewnymi warunkami wykazano, że konieczny jest margines kilkudziesięciu megawatów zasobów, aby przekroczyć próg rentowności dla każdego roku obrotowego.

 

3. Najważniejsze demonstracje w roku 2018 oraz wyniki

 

System «AC» opracowany w roku budżetowym 2017 został udoskonalony poprzez wprowadzenie kontroli wolumenu i sterowania w zależności od ceny rynkowej.

 

W roku budżetowym 2018, ośmiu kolejnych agregatorów zasobów (RA) dołączyło do projektu, a agregatorzy, którzy uczestniczyli w projekcie od roku budżetowego 2017 nadal aktywnie rozwijali zasoby energii rozproszonej.

 

Podczas demonstracji technicznych nasz najlepszy wskaźnik utrzymania stabilności (oceniany przez określenie wartości procentowej czasu, w którym rzeczywisty wolumen kontroli pozostawał w granicach ±10% wartości polecenia sterującego) dla około 400 kW polecenia sterującego przekraczał 75%. Co więcej, konsorcjum było w stanie opracować metodę reagowania na zmiany wolumenu, łącząc rozproszone zasoby wykorzystujące zalety szybko reagujących akumulatorów i wysoce zrównoważonych prywatnych generatorów energii.

 

Oceniono wpływ rosnącego udziału rozproszonych źródeł energii odnawialnej w bilansie energetycznym na sieci dystrybucyjne. Dokonano również obliczeń, jaki wpływ na sieci dystrybucyjne ma zarządzanie zasobami konsumenckimi przez agregatorów zasobów rozproszonych.

 

Stworzono środowisko demonstracyjne, umożliwiające dwukierunkowe połączenie mocy między pojazdem EV/PHEV a siecią energetyczną i potwierdzono jego skuteczność w przyczynianiu się do stabilizacji sieci energetycznej.

 

4. Najważniejsze demonstracje w roku 2019 oraz wyniki

 

W świetle demonstracji technicznych za rok budżetowy 2015, system «AC» opracowany w roku budżetowym 2018 został dodatkowo wyposażony w możliwość reagowania na jednominutowe zmiany wolumenów poleceń i zmiany metody obliczania wartości bazowej.


W roku budżetowym 2019, dziewięciu kolejnych agregatorów zasobów (RA) dołączyło do projektu, a agregatorzy, którzy uczestniczyli w projekcie od roku budżetowego 2018 nadal aktywnie rozwijali zasoby energii rozproszonej.

 

Podczas demonstracji technicznych najlepszy wskaźnik kontroli przekierowań dla około 7 MW na rynku stabilizacji poboru i podaży wyniósł 100% (w 6 na 6 czasów).

 

Omówiono problemy techniczne i modele biznesowe na drodze do ustabilizowania sieci z uniknięciem dodatkowego wyposażenia poprzez zarządzanie rozproszoną energią przez agregatorów zasobów konsumenckich.

 

Stworzono jedno z największych japońskich środowisk demonstracyjnych do którego włączonych zostało 40 pojazdów EV i PHEV (łączna liczba pojazdów: 59). Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby związane z eksploatacją pojazdów elektrycznych i PHEV, umożliwiono jednoczesne kontrolowanie samochodów EV/PHEV zaparkowanych w miejscu demonstracji za pośrednictwem zdalnych aplikacji.Źródło: Mitsubishi, Mototarget.pl

 Pisaliśmy również
» Mitsubishi Outlander PHEV 2020 drugie w rankingu wartości rezydualnej i sprzedaży aut PHEV w Polsce
» Serwis Mitsubishi bez wychodzenia z domu
 Inne artykuły
» Mazda 6 w wyjątkowej, limitowanej ofercie wakacyjnej 2020-07-10
  Mazda6 to wyrafinowany stylistycznie, komfortowy i bogato wyposażony samochód, który teraz dostępny jest w ofercie wakacyjnej już za 103 900 zł. Ten flagowy model Mazdy jest gotowy do odbioru w wybranych salonach, a możliwość kontaktu przez komunikator Gruveo ... więcej »

» Ford ulepsza systemy skomunikowania pojazdów dostawczych: modem, usługi komunikacyjne i aktualizacje bezprzewodowe teraz w standardzie 2020-07-10
  Ford Connectivity Ford zapewnia standardowe skomunikowanie z siecią zdecydowanej większości pojazdów dostawczych, pomagając klientom w rozwoju ich firm, podnoszeniu produktywności, optymalizowaniu czasu pracy pojazdów i zachowaniu technologicznej aktualności funkcji i systemów.... więcej »

» Lato bez VAT w salonach Volvo 2020-07-10
  XC40, XC60, XC90 Sprzedaż Volvo w Polsce wskazuje na to, że segment aut premium szybko odradza się po spowolnieniu związanym z pandemią. Aby kontynuować czerwcowy trend wzrostowy, szwedzka marka sięga po mocną ofertę „Lato bez VAT”. Dotyczy ona zarówno klientów ind... więcej »

» Pierwszy całkowicie elektryczny model CUPRY już w 2021 roku 2020-07-09
  CUPRA el-Born CUPRA el-Born połączy sportową dynamikę i zaawansowane technologie z założeniami zrównoważonej mobilności, minimalizującej wpływ na środowisko. Nowy model rozpędzi się do 50 km/h w zaledwie 2.9 sekundy, a dzięki akumulatorowi o pojemności 82 kWh, zapewni zasię... więcej »

» SEAT inwestuje w przyszłość 2020-07-09
  SEAT inwestuje w przyszlosc W trakcie konferencji 8 lipca SEAT ogłosił plany dalszego rozwoju firmy, wychodzące naprzeciw nowym wyzwaniom. Hiszpański producent planuje do 2025 roku przeznaczyć 5 miliardów euro na inwestycje, które utwierdzą innowacyjny i zrównoważony charakter firmy oraz... więcej »

» Carsten Intra zastąpi Thomasa Sedrana na stanowisku prezesa zarządu marki Volkswagen Samochody Dostawcze 2020-07-09
  Carsten Intra Z dniem 1 września 2020 r. funkcję prezesa zarządu marki Volkswagen Samochody Dostawcze obejmie prof. dr Carsten Intra. Dotychczasowy prezes zarządu dr Thomas Sedran, będzie w przyszłości zarządzał pojazdami użytkowymi i aktywami inżynieryjnymi w ramach całej ... więcej »

» Wyniki badań: większość Polaków za dopłatami do aut elektrycznych, ale wolą model norweski 2020-07-09
  eup gama Większość ankietowanych Polaków jest zwolennikami programu dopłat do samochodów elektrycznych. Jednak forma wsparcia zaproponowana w programach Zielony Samochód, eVan i Koliber nie jest ich zdaniem najlepsza – wynika z badania przeprowadzonego przez Insi... więcej »

» Honda Civic Type R Limited Edition ustanawia nowy rekord okrążenia na legendarnym torze Suzuka 2020-07-09
  Civic Type R Limited Edition tor Suzuka Najbardziej ekstremalny Type R marki Honda – Civic Type R Limited Edition, ustanowił nowy rekord okrążenia* dla samochodu z napędem na przednie koła na znanym torze Suzuka w Japonii**, z czasem 2 minuty 23,993 sekundy.... więcej »

» Letni Salon Forda w Porcie Jastarnia już otwarty! 2020-07-09
  Letni Salon Forda 2020 W tym roku Letni Salon Forda odbywa się pod hasłem "Go Electric". Odwiedzający mogą obyć bezpłatne jazdy testowe najnowszą odsłoną Forda Kugi - najbardziej zelektryfikowanym modelem Forda w historii oraz hybrydową Pumą, a także przetestować 8-osobowe Turneo Cu... więcej »

» Audi Q4 Sportback e-tron concept [ZDJĘCIA] 2020-07-07
  Audi Q4 Sportback e-tron concept Z perspektywy technicznej są bliźniętami. Jeśli jednak spojrzymy na ich kształty, każdy z nich ma pewne charakterystyczne i niepowtarzalne cechy. Audi Q4 e-tron concept było na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie w roku 2019 zapowiedzią pierwszego k... więcej »

» Zakład w Emden wkracza w erę elektromobilności 2020-07-07
  Volkswagen elektromobilnosc Emden Marka Volkswagen konsekwentnie realizuje plan przebudowy fabryk pod kątem uruchomienia w nich produkcji samochodów elektrycznych. Rozpoczęły się prace w zakładzie w Emden, z którego taśm w 2022 roku zaczną zjeżdżać samochody napędzane energią elektryczną.... więcej »

» CUPRA Formentor oficjalnym samochodem FC Barcelona 2020-07-07
  CUPRA Formentor FC Barcelona Autorski model hiszpańskiej marki został ogłoszony pierwszym w historii oficjalnym pojazdem klubu piłkarskiego FC Barcelona. Piłkarze klubu otrzymają możliwość szerokiej personalizacji swoich samochodów. W środę 8 lipca CUPRA uruchomi ogólnodostępną platformę ... więcej »

» Historia klimatyzacji. Jak letnie podróże stały się przyjemniejsze? 2020-07-06
  klimatyzacja seat Pierwszy układ chłodzenia, który został zamontowany w samochodzie, wcale nie był przeznaczony dla pasażerów. Wynalazek z 1884 roku, składający się z pojemnika wypełnionego lodem, miał zapobiegać przegrzewaniu się silnika. Półtora wieku późnej zaawansowane syst... więcej »

» Rene Rast po raz pierwszy poprowadził bolid Formuły E 2020-07-06
  Rene Rast Formula E Rozpoczął się ostatni etap przygotowań do wznowienia sezonu Formuły E. Podczas treningów na torze Lausitzring, nowy kierowca Audi René Rast przejechał swe pierwsze okrążenie za kierownicą bolidu Formuły E. To był jego debiut w zespole Audi Sport ABT Schaeffler... więcej »

» Elektryczny samochód dla każdego: nowy Opel Corsa e 2020-07-06
  Fleet Market 2019, Opel Corsa e 2019 pel Corsa demokratyzuje elektryczną mobilność. W zupełnie nowej, szóstej generacji modelu Corsa niemiecki producent po raz pierwszy oferuje zasilaną akumulatorami wersję elektryczną o zasięgu do 337 kilometrów (wg WLTP).... więcej »

» Niezapomniane wakacje? Tylko z Volkswagenem California 6.1! 2020-07-06
  Volkswagen California 6.1 Wakacje, to tradycyjnie czas wyjazdów, podróży, odkrywania nowych miejsc. Czas spokoju i beztroskiego spędzania czasu. Niecodzienny splot różnych okoliczności sprawił, ze w tym roku wielu z nas postawiło na indywidualne spędzanie urlopu, z dala od dużych hotel... więcej »

» Volvo Cars - czerwcowe odbicie sprzedaży w Polsce i na świecie 2020-07-06
  Volvo produkcja Sprzedaż Volvo Cars zaczyna szybko odradzać się po recesji spowodowanej pandemią koronawirusa. Sprzedaż w czerwcu była tylko o 2,1% niższa niż w czerwcu ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży odnotowano w USA i Chinach. Spadek w Europie był minimalny. Swoją cegiełkę... więcej »

» Egzemplarze ID.3 1ST dostępne za pośrednictwem strony internetowej Volkswagena 2020-07-03
  ID.3 zero CO2 Osoby, które jako pierwsze chcą zostać posiadaczami przełomowego Volkswagena ID.3, od 3 lipca mogą zapoznać się z ofertą egzemplarzy modelu w limitowanej wersji 1ST dostępnymi za pośrednictwem strony internetowej www.volkswagen.pl.... więcej »

» Rusza sezon kartingowy 2020 2020-07-03
  karting 2020 Po długich miesiącach oczekiwania wreszcie rusza sezon kartingowy w Polsce. Już w najbliższy weekend na Autodromie Słomczyn będziemy świadkami inauguracji zarówno Kartingowych Mistrzostw Polski, jak i serii Rok Cup Poland oraz Rotax Max Challenge Poland. ... więcej »

» Co obejmuje bezpłatna usługa FordPass connect? 2020-07-03
  FordPass connect Ford zaoferował europejskim klientom szeroki wybór usług wspomagających funkcje pojazdów skomunikowanych z siecią, dzięki którym kierowcy mają możliwość kontrolowania i monitorowania kluczowych systemów w samochodach za pomocą swojego smartfona.... więcej »

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158
Wyświetlane: 0 - 20 z 23159 rekordów
Warto przeczytać
 

foto © Hyundai


A imię jego… Kona
Najczęściej oglądane
© 2006 by MotoTarget

created & hosted by
Smart Net Solutions

Kontakt | Regulamin | Cennik / Reklama | Nota prawna | English version | Deutsch version | Francaise version |